AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Prowadzenie projektów e-learningowych, 11-12 października, Warszawa

W dniach 11-12 października 2005 r. w Warszawie odbędzie się konferencja Prowadzenie projektów e-learningowych, której adresatami są przede wszystkim specjaliści ds. szkoleń, ds. personalnych oraz IT, którzy odpowiadają za wdrożenia multimedialnych szkoleń w firmach komercyjnych oraz instytucjach finansowych.

Podczas konferencji wystąpią przedstawiciele firm komercyjnych oraz instytucji finansowych, którzy mają za sobą pomyślne wdrożenia szkoleń prowadzonych metodą e-learning. Przedstawią oni prelekcje m.in. obejmujące takie tematy, jak:

 • 20 powodów, dla których wdrożenia e-learningu kończą się fiaskiem oraz 40 powodów, dla których warto podejmować to ryzyko.
 • E-learning z natury jest nudny, więc jak stworzyć pasjonujące szkolenie?
 • Organizacja pracy w projekcie, czyli kto za co odpowiada?
 • Symulacje i ich zastosowanie w edukacji i kształceniu pracowników - studium przypadku.
 • Etapy powstawania e-szkolenia - studium przypadku.
 • Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu kompetencji pracowniczych - analiza przypadku.
 • Mentoring, czyli jak prowadzić szkolenia w korporacyjnej sieci - studium przypadku.
 • E-learning nie musi być drogi.
 • Szkolenia na ekrany dotykowe - studium przypadku.
Więcej informacji na: http://www.teamnet.pl/konferencja/.

Eighth International LLinE Conference What Future for Lifelong Learning in Europe - A Time for Choice, 20-22 października, Helsinki, Finlandia

Kraje Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi Strategii Lizbońskiej, zmieniają swoje programy kształcenia, dostosowując je do nowych potrzeb - zwiększonej konkurencyjności, aktywnego obywatelstwa i polityki "włączania" marginalizowanych osób (inclusion). Przyszła Europa będzie od nas również wymagała większego zrozumienia dla różnorodności - na wszystkich obszarach. Jaka jest rola i cel kształcenia ustawicznego i kształcenia dorosłych w przyszłości?

Ósma międzynarodowa konferencja What future for Lifelong Learning in Europe organizowana jest wspólnie z obchodami dziesiątej rocznicy wydawania dziennika edukacyjnego Lifelong Learning in Europe - LlinE. Organizatorzy zapraszają osoby, które tworzą strategie dla kształcenia ustawicznego, wykładowców i decydentów oraz wszystkich, którzy zajmują się edukacją.

Więcej informacji na: http://sivistys.net/?action=arkisto&RYHMA=49&ID=1251

E-learning: state of the art and future perspectives, 26 listopada 2005, Sardynia, Włochy

Konferencja E-learning: state of the art and future perspectives organizowana jest w ramach pierwszej edycji E-learning Day. W programie wydzielono cztery obszary tematyczne: e-learning w edukacji, w administracji publicznej, w medycynie oraz w MŚP (małych i średnich przedsiębiorstwach). W sekcji poświęconej edukacji, organizatorzy zwrócą szczególną uwagę na aspekty związane z wdrażaniem narzędzi i metodologii e-learningu w szkołach, uniwersytetach i kształceniu ustawicznym. Przedmiotem dyskusji będzie również wpływ, jaki te narzędzia i strategie wywierają na wykładowców i studentów oraz nowe zagadnienia pedagogiczne powstałe w wyniku stosowania nowoczesnych technologii w edukacji.

Więcej informacji na: http://www.elearnday.it/

Online Educa Berlin 2005, 30 listopada - 2 grudnia 2005, Berlin, Niemcy

Jedenasta edycja największej konferencji e-learningowej Online Educa, organizowanej co roku w Berlinie, z pewnością zgromadzi wybitnych ekspertów zajmujących się edukacją online (w ubiegłorocznej, jubileuszowej edycji wzięło udział ponad 1700 osób z 66 krajów, w tym 4% pochodziło z Polski). Podczas spotkania będzie można wysłuchać ponad 300 mówców z ponad 40 krajów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i poglądami na temat zagadnień, którym poświęcona jest konferencja. Istnieje również możliwość uczestniczenia w warsztatach i seminariach, a także wydarzeniach towarzyszących konferencji (spotkaniach, pokazach produktów, prezentacji najlepszych praktyk).

Więcej informacji na: http://www.online-educa.com.

The Middle East Education Market MEEM, ACADEMIA EGYPT 2005, The 5th International Convention on Higher Education, Training & Recruitment, 7-9 grudnia 2005, Kair, Egipt

ACADEMIA EGYPT 2005 to spotkanie umożliwiające dotarcie do tysięcy studentów i menedżerów poszukujących nowych ofert edukacyjnych. Konferencja podzielona jest na trzy główne obszary tematyczne: pierwszy dotyczy szkolnictwa wyższego, drugi możliwości rozwoju kariery, a trzeci e-learningu i ICT. Ubiegłoroczna ACADEMIA EGYPT 2004 zgromadziła 94 instytucje z 16 krajów i ponad 18 000 uczestników. W czasie jej trwania odbyło się 9 warsztatów i 36 seminariów dla studentów. Podjęto na niej również inicjatywę stworzenia Arab Organization for Quality Assurance and Accreditation - pierwszej rządowej instytucji oceny jakości i akredytacji na Środkowym Wschodzie.

Węcej informacji na: http://www.academiaegypt.com

International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE 05), 10-20 grudnia 2005, University of Bridgeport, USA

CISSE 05 to wirtualna konferencja organizowana przez University of Bridgeport. Prelegenci będą prezentować swoje referaty z użyciem narzędzi internetowych, a sesje konferencyjne będą dostępne wyłącznie online - jedyne, czego potrzeba, aby uczestniczyć w tym międzynarodowym forum wymiany poglądów to dostęp do internetu.

CISSE 05 składa się z czterech konferencji: International Conference on Industrial Electronics, Technology & Automation (IETA 05), International Conference on Telecommunications and Networking (TeNe 05), International Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering (SCS2 05), International Conference on Engineering Education, Instructional Technology, Assessment and E-learning (EIAE 05).

Więcej informacji na: http://www.cisse2005.org.

The 6th International Conference on Virtual University VU'05, 15-16 grudnia 2005, Bratysława, Słowacja

[11~ Szósta międzynarodowa konferencja Virtual University poświęcona będzie wdrożeniom e-learningu w takich obszarach, jak m.in.: zarządzanie zmianą, kształcenie dorosłych, administracja publiczna, prawo europejskie czy ekonomia. Podczas spotkania zorganizowanych zostanie kilka sesji plenarnych z udziałem wybitnych ekspertów. Odbędzie się również dyskusja na temat aktualnych problemów i wdrażania e-learningu na Słowacji. Dodatkową atrakcją jest międzynarodowy konkurs na najlepiej zaprojektowany kurs lub wykład.

Więcej informacji na: http://www.eas.sk/virtuni/index_en.php.


Kongres Kadry - HR. Od projektu do efektu, 3-5 października 2005, Warszawa

Kongres Kadry, organizowany pod hasłem HR od PROJEKTU do EFEKTU ma na celu określenie miejsca HR w strukturze organizacyjnej. W założeniu funkcja HR powinna integrować strategię (projekt) ustaloną przez kierownictwo z procesami realizowanymi przez menedżerów liniowych. A jak jest naprawdę? Odpowiedzią na pytania o miejsce i sens działań funkcji HR w organizacji są 24 dowody skuteczności HR prezentowane w formie sesji panelowych. Rozeznanie w całorocznych planach decydentów HR zapewnia udział w forum badawczym Trendy HR w Polsce w 2006 r. O współpracy w zakresie HR w różnych kulturach opowiedzą eksperci ASTD Global Network na forum międzynarodowym. Możliwości rozwoju umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania projektami oraz w efektywnej organizacji pracy stwarzają programy certyfikacyjne. Kongres Kadry w nowej formule stanowi zarazem podstawę do wprowadzania uznawanych na świecie systemów certyfikacji HR rozwijanych w Obserwatorium Zarządzania: HPI, PMI, ROI.

Wśród licznych sesji tematycznych na szczególną uwagę osób zainteresowanych zarządzaniem wiedzą i kapitałem intelektualnym zasługują m.in.

 • Creating a Coaching Culture: What, why and how?
 • Jak mierzyć wpływ coachingu na wyniki biznesowe?
 • Jak poprawia się jakość współpracy i komunikacji po wprowadzeniu narzędzia przywództwo sytuacyjne SLII?
 • Jakie są mechanizmy wyłaniania i zarządzania talentami zgodnie ze strategią firmy?
 • Jak rozwiązania informatyczne mogą wspierać tworzenie nowoczesnego systemu motywacyjnego?
 • Jak zarząd komunikuje strategię firmy i inwestuje w kapitał ludzki?
 • Jak angażować kadrę kierowniczą w rozwój pracowników za sprawą umiejętnej komunikacji w ramach kwintetu szkoleniowego?
Szczegółowy program Kongresu oraz informacje organizacyjne na: http://www.kadry.nf.pl/kongres.

Innowacje kształcenia w uczelni wyższej, 24 października 2005 r., Wrocław

Katedra Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu organizuje w październiku seminarium naukowe poświęcone innowacjom kształcenia w szkolnictwie wyższym. Spotkanie ma na celu wymianę poglądów na temat procesu kształcenia w uczelniach wyższych, szczególnie w ujęciu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Więcej informacji na: http://www.wso.wroc.pl


Hurtownie danych i Business intelligence. Zarządzanie informacją w praktyce, 25 października 2005, Warszawa

Konferencja jest kolejnym spotkaniem użytkowników i firm wdrażających systemy Hurtowni danych i Business intelligence (BI). Program konferencji koncentruje się przede wszystkim na praktycznych aspektach wdrażania i użytkowania systemów informatycznych klasyfikujących się w rodzinie hurtowni danych i BI. Wdrażanie dużych systemów informatycznych (SI) wymaga odpowiednich umiejętności menedżerskich, dużego doświadczenia, wielkiej elastyczności i skutecznego zmierzania do obranego celu wdrożenia. Użytkowanie takich systemów wymaga dużej dojrzałości ze strony ich użytkowników i bardzo często dużych zmian w organizacji miejsca pracy użytkownika. Obie strony wdrażania SI, czyli firma wdrażająca i firma użytkująca muszą obdarzyć siebie zaufaniem niezbędnym dla przeprowadzenia niezwykle trudnego procesu wdrażania SI.

W poszczególnych wykładach i prezentacjach firmowych organizatorzy skoncentrowali się na trzech zasadniczych zagadnieniach:

 • czym jest informacja i system informacyjny?
 • zagadnienia dotyczące wdrażania systemów zarządzania informacją,
 • technologia systemów zarządzania informacją, hurtowni danych, BI.
Szczegółowe informacje i program na: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2005/hudbi/index.php.

Dokument elektroniczny - zarządzanie i bezpieczeństwo, 26 października 2005, Warszawa

Podstawą działania współczesnych przedsiębiorstw i instytucji państwowych staje się szybkie i efektywne elektroniczne przetwarzanie danych - realizowane za pomocą obiegu dokumentów w formie elektronicznej. W sytuacji wzrastającej wagi dokumentów elektronicznych istotne staje się, nie tylko ich organizacja, ale również bezpieczeństwo. Tej tematyce poświęcona jest konferencja Dokument elektroniczny - zarządzanie i bezpieczeństwo.

Zagadnienia szczegółowe, które będą poruszane na konferencji to:

 • dokument elektroniczny - definicja i najnowsze zmiany w ustawodawstwie dotyczące dokumentu elektronicznego;
 • zarządzanie dokumentami elektronicznymi;
 • bezpieczeństwo dokumentów elektronicznych.
Konferencja jest skierowana do: kadry zarządzającej, dyrektorów działów informatyki, dyrektorów działów finansowych, menedżerów różnych szczebli oraz specjalistów IT.

Więcej informacji na: http://www.egospodarka.pl/szkolenia/traininginfo/408

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka, 24-25 listopada 2005, Kraków

To już 8. edycja konferencji Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka, organizowanej przez Wydział Zarządzania AGH w Krakowie oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Konferencja kierowana jest zarówno do przedstawicieli świata nauki zajmujących się teorią zarządzania, jak i do praktyków - przedstawicieli przedsiębiorstw.

W roku bieżącym organizatorzy konferencji pragną silniej zaakcentować zagadnienia zastosowań technologii informatycznych w zarządzaniu i w inżynierii produkcji. A sama konferencja stworzy okazję do wymiany idei i doświadczeń osób nie tylko zajmujących się problematyką zarządzania, lecz także zaangażowanych w rozwijanie zaawansowanych technologii informatycznych.

Tematyka spotkania obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

 • Technologie informatyczne w zarządzaniu,
 • Zaawansowane techniki przetwarzania danych w zarządzaniu,
 • Innowacyjność w zarządzaniu przedsiębiorstwem i produkcją,
 • Optymalizacja łańcuchów dostaw,
 • Informatyzacja w przedsiębiorstwie,
 • Społeczne aspekty informatyzacji.
Więcej informacji na: http://www.zarz.agh.edu.pl/kzp/.


Innovation Days, 13-14 października 2005, Pałac w Jabłonnej pod Warszawą

Tegoroczne Innovation Days to już druga edycja międzynarodowego seminarium skierowanego do średniej i wyższej kadry menedżerskiej, którego celem jest wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze innowacyjności korporacyjnej. Firmy takie jak Siemens, Chevron, PTC, Hochtief czy Bank Millennium zaprezentują, jak wspierają budowanie klimatu innowacyjności i motywują pracowników do zgłaszania innowacyjnych pomysłów.

Więcej informacji na: http://www.innovatika.com/innovationdays/index.html.

KM Asia, 25-27 października, Singapur

Konferencja KM Asia jest jedną z największych i najbardziej prestiżowych konferencji z zakresu zarządzania wiedzą w regionie. Gromadzi menedżerów oraz ekspertów o światowej i regionalnej sławie.

Wśród zaproszonych gości w tym roku znajdą się takie sławy, jak:

 • Larry Prusak - "ojciec" zarządzania wiedzą. Jego prezentacja skoncentrowana będzie na przedstawieniu najnowszych rozwiązań z zakresu zrozumienia istoty oraz podnoszenia efektywności pracy opartej na wiedzy (knowledge work).
 • Dave Snowden - dyrektor Cynefin Centre for Organisational Complexity. Jego prezentacja - oparta zarówno na fundamentach teoretycznych, jak i praktycznym, wieloletnim doświadczeniu - skoncentrowana będzie na przedstawieniu najważniejszych zasad oraz wskazówek dotyczących tworzenia systemów wspierających zarządzanie wiedzą, sposobów zarządzania uwagą czy doboru i budowania skutecznych zespołów przywódców.
 • dr John Seely Brown - Chief of Confusion, którego wystąpienie ukierunkowane będzie na metody podnoszenia innowacyjności organizacji. W swojej prezentacji przedstawi on problematykę kształtowania zdolności organizacji, przekonując, że w obecnych warunkach społeczno gospodarczych można osiągnąć sukces jedynie tworząc otwarte procesy w ramach sieci powiązań.
Szczegółowy program konferencji na: http://www.kmasia.com/.

KM Europe, Capturing, exploiting & sharing information assets, 7-8 listopada, Amsterdam, Holandia

Program tegorocznej konferencji KM Europe zainspirowany został największymi europejskimi badaniami o tematyce informatyczno-zarządczej. Podczas tegorocznej trzydniowej imprezy uczestnicy - poza tradycyjnie już niepowtarzalną okazją do networkingu - będą mieli możliwość poznać najnowsze doświadczenia z obszaru zarządzania wiedzą, zarządzania zawartością (content management), oraz narzędzi i technik wspierających współpracę (collaborative-working tools and techniques). Program konferencji, zaprojektowany przez praktyków, dostarczy uczestnikom wiedzy przydatnej w kontekście lokalizowania czy transferu kluczowych informacji oraz know-how w ramach organizacji, a w rezultacie pozwoli usprawnić organizacyjną sprawność, efektywność oraz innowacyjność.

Do wzięcia aktywnego udziału w tegorocznej konferencji przyjęli zaproszenie m.in.

 • Dave Snowden, The Cynefin Centra,
 • Alex and Dave Bennet, the Mountain Quest Institute,
 • Jeanne Holm, Chief Knowledge Architect, NASA,
 • Jean-Marc David, Knowledge Manager, Renault,
 • Max Boisot, Professor of Strategic Management, E.S.A.D.E,
 • George Kondrach, Executive Vice President, Innodata Isogen,
 • Cathrin Senn, Taxonomy Consultant, Factiva Consulting Services,
 • Anne Kleppe, Advisor, Corporate Services IT, Statoil.
Szczegółowe informacje na: http://www.kmeurope.com.

Menedżerski Klub Mind Mappingu

Idea mind mappingu zyskuje w Polsce coraz większe grono zwolenników. Menedżerowie często wykorzystują techniki map myśli w zarządzaniu projektami i zadaniami, a także w procesie planowania przyszłych działań w swoich firmach. W lipcu br. z inicjatywy firmy K2Lider powstał Menedżerski Klub Mind Mappingu, który ma na celu stworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń, a także organizację mniej formalnych spotkań dla osób zainteresowanych tą dziedziną. E-mentor sprawował patronat medialny nad spotkaniem inaugurującym powstanie Klubu, które odbyło się w budynku Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie. Wykład wprowadzający, nt. Diagnoza a efektywność działania w zarządzaniu, biznesie, rozwoju i życiu prywatnym, z wykorzystaniem Mind Mappingu wygłosił Kazimierz Franciszek Nalepa - założyciel i dyrektor firmy consultingowo-szkoleniowej Top Management Transmission. Po wykładzie odbyła się dyskusja. Klub zamierza kontynuować comiesięczne spotkania.

Więcej informacji: http://www.k2lider.pl.


MAKING KNOWLEDGE WORK Building Sustainable Communities through Partnerships in: Place Management, Social Capital and Lifelong Learning, 25-28 października 2005, University of Stirling, Szkocja

Trzecia międzynarodowa konferencja organizowana przez PASCAL umożliwi uczestnikom podzielenie się wiedzą i doświadczeniami w zakresie projektów tworzenia strategii, budowania społeczności i innych, prowadzonych na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i międzynarodowym. Celem konferencji jest zbadanie stosowanych modeli zarządzania, roli kapitału społecznego i rozwoju regionów edukacyjnych, a także zdefiniowanie kolejnych obszarów badawczych, które wynikają z istniejącej praktyki.

Organizatorzy zapraszają na konferencję decydentów i menedżerów, liderów budujących społeczności, osoby ze środowiska akademickiego oraz wszystkich zajmujących się zarządzaniem (place management), kapitałem społecznym oraz kształceniem ustawicznym.

Więcej informacji: http://www.obs-pascal.com/demoproj.php?doc=86

Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy, 7-8 grudnia 2005 r. Wrocław

Celami konferencji są: wymiana poglądów i doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz próba znalezienia odpowiedzi na temat rysujących się problemów działalności andragogicznej w nowym społeczeństwie. Problematyka konferencji skoncentrowana będzie m.in. na takich zagadnieniach, jak: rola nauczyciela andragoga we współczesnym systemie edukacyjnym; sylwetka nauczyciela andragoga w kontekście wymagań społeczeństwa wiedzy; dokształcanie i doskonalenie zawodowe wobec koncepcji uczenia się całożyciowego; andragogika wobec problemów wielokulturowości; edukacja dorosłych w Siłach Zbrojnych RP oraz innych grup dyspozycyjnych, a także edukacja ustawiczna wobec procesu globalizacji.

Konferencja przeznaczona jest dla pracowników naukowych szkolnictwa wyższego, studentów oraz specjalistów oświaty dorosłych. Spotkanie organizowane jest przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne Koło Dolnośląskie przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych, Katedrę Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Zakład Andragogiki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zespół Pedagogiki Dorosłych Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Stan na 10 października 2005 roku.