AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Wartą odnotowania i polecenia jest także nowa inicjatywa KnowledgeBoard (www.knowledgeboard.com - sam portal, jak też cała filozofia współpracy w jego ramach była już prezentowana we wcześniejszych numerach "e-mentora"), dotycząca wspólnego wydania publikacji nt. zarządzania wiedzą, a prezentującej praktyczne doświadczenia różnych organizacji w tym obszarze.

Książka zatytułowana Experiences in Knowledge Management: A Portfolio of Case Studies, redagowana jest przez dr. Abdula Samad Kazi (VTT-Technical Research Centre of Finland) oraz dr Patricię Wolf (IAT University of Stuttgart). Patricia Wolf znana jest zapewne wszystkim osobom zaangażowanym w jakikolwiek sposób w działalność KnowledgeBoard - była bowiem jedną z jego inicjatorek, a później przez długi czas zajmowała się redagowaniem portalu.

Celem książki jest podzielenie się doświadczeniami w zakresie implementacji oraz wykorzystywania zarządzania wiedzą w różnych sektorach biznesowych. Będzie ona stanowiła zbiór refleksji opartych na wnioskach czy lessons learned doświadczonych przez praktyków zarządzania wiedzą. Zebrane doświadczenia zostaną zaprezentowane w formie studiów przypadków. W rezultacie, pozycja ta umożliwi czytelnikom uczenie się na doświadczeniach innych, a zawarte w niej "tips&tricks" odnośnie tego, co robić, a czego nie, będą na pewno wartościową wskazówką dla menedżerów zainteresowanych wdrażaniem zarządzania wiedzą. Nowością w tego typu inicjatywach jest otwarta formuła powstawania tej pozycji - współautorami książki mogą zostać wszystkie osoby pragnące podzielić się swoimi doświadczeniami.

Przykładowymi zagadnieniami, jakie autorzy pragnęliby uwzględnić w książce są:

 • Zarządzanie wiedzą w projekcie,
 • Zarządzanie wiedzą o produkcie,
 • Korporacyjne zarządzanie wiedzą,
 • Społeczności praktyków,
 • Sieci wartości (Value networks),
 • Organizacyjne uczenie się,
 • Bariery w podejmowaniu inicjatyw KM z obszaru IT (Barriers to take-up of IT solutions),
 • Mapowanie wiedzy, konwersja, strukturyzowanie,
 • Procesy zarządzania wiedzą (identyfikowanie, pozyskiwanie, organizowanie, dzielenie się, adaptowanie, wykorzystywanie),
 • Strategie zarządzania wiedzą,
 • Systemy wspierające podejmowanie decyzji,
 • Wizualizacja informacji,
 • Pozyskiwanie/przechwytywanie wiedzy od jednostek, z projektów, z aplikacji IT,
 • Zarządzanie innowacjami.


Słowami kluczowymi, jakie mogą pomóc potencjalnym autorom w odnalezieniu się w tej tematyce są: najlepsze praktyki, zarządzanie wiedzą, zarządzanie zawartością/kontentem, zarządzanie dokumentami, społeczności praktyków, value networks. Redaktorzy książki zachęcają wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich rozdziałów (studiów przypadków). Ostateczny termin nadsyłania abstraktów upływa 15 czerwca 2005 r.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do podzielenia się swoimi doświadczeniami, zwłaszcza pochodzącymi z polskiego rynku! Niech to będzie nasz wkład w realizację Strategii Lizbońskiej - budowanie w Europie społeczeństwa wiedzy.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia: www.knowledgeboard.com oraz Abdul Samad (Sami) Kazi and Patricia Wolf, e-mail: content@knowledgeboard.com.


http://www.kneb.org/

Prezentowana witryna WWW jest bardzo ciekawym serwisem Koła Naukowego Biznesu Elektronicznego (KNEB), utworzonego w marcu 2001 roku przez grupę studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Serwis zawiera, oprócz informacji o działalności i samym Kole, wiele interesujących informacji, przede wszystkim z zakresu teorii naukowych e-biznesu. Są one zgromadzone w bazie danych KNEB, zaopatrzonej w wyszukiwarkę, ułatwiającą znalezienie materiałów na określony temat. W bazie tej można znaleźć zarówno ogólne artykuły traktujące o różnych aspektach e-biznesu, jak również opracowania, raporty oraz prezentacje badań i rozwiązań praktycznych stosowanych w biznesie elektronicznym. Większość materiałów zgromadzonych w bazie to opracowania angielskojęzyczne. Aby skorzystać z zasobów bazy, niezbędna jest rejestracja w serwisie.

Więcej informacji: http://www.kneb.org/

Zapraszamy również do bazy instytucji opublikowanej na platformie e-sgh.pl
http://www.e-sgh.pl/baza.php

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 Opinia prof. dr hab. Zdzisława Sadowskiego wygłoszona w trakcie seminarium Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa, 20 stycznia 2005 r.