AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

e-Learning - pomiędzy teorią a praktyką, 16 czerwca 2005 r., Warszawa

organizowana przez Instytut Maszyn Matematycznych. Referaty prezentowane podczas tegorocznej konferencji będą dotyczyć m.in. nowych tendencji rozwoju metod i środków upowszechniania e-learningu, kryteriów wyboru narzędzi, praktycznych aspektów udostępniania szkoleń elektronicznych, a także kierunków rozwoju rynkowych usług e-learningowych.

Konferencji będą towarzyszyły warsztaty, na których będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób dobór narzędzi autorskich do tworzenia elektronicznych kursów może wspomóc bądź ograniczyć wizję kursu; będzie można także zapoznać się z procesami wdrażania kursów na platformach od początkowych czynności sprawdzania zgodności ze standardami (IMS, SCORM), poprzez korekty kursu i konfigurację środowiska, aż do udostępnienia kursu dla użytkownika.

Konferencja jest bezpłatna, wymagana jest rejestracja. Więcej informacji na: http://bi.imm.org.pl.

Lifelong E-Learning EDEN 2005 Annual Conference, 20-23 czerwca, Helsinki

Jest to kontynuacja poprzednich konferencji, zorganizowanych z sukcesem przez European Distance and E-learning Network. Temat czerwcowej konferencji będzie koncentrował się na zagadnieniu edukacji otwartej, zdalnej oraz e-learningu w perspektywie kształcenia ustawicznego. Na tegoroczną konferencję zgłoszonych zostało blisko 200 prac z Europy i innych kontynentów. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Helsinki University of Technology we współpracy z Lifelong Learning Institute Dipoli, Finnish Virtual University oraz European Centre for the Development of Vocational Training.

Więcej informacji na: www.eden-online.org/eden.php

Conference: E-education and E-business, w dniach od 7-10 lipca br., Cambridge, Massachusetts, USA

Jest to kolejna konferencja zorganizowana przez IPSI i tak jak w przypadku poprzednich, uczestnictwo w tej konferencji jest bezpłatne. Zagadnienia związane z e-edukacją i e-biznesem, internetem oraz inżynierią komputerową, ze szczególnym uwzględnieniem sieci semantycznych i baz danych, będą w trakcie spotkania prezentowane przez elitę świata nauki (podczas ceremonii otwarcia poprzednich konferencji przemawiało aż siedmiu laureatów Nagrody Nobla).

Więcej informacji na: http://internetconferences.net/usa2005/index.html

4th International Conference on Technology in Teaching and Learning in Higher Education 11-13 lipca, 2005, Beijing, China

Kolejna już - czwarta - konferencja z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się na studiach wyższych. Potrzeba tematu wynika z tego, że nowoczesne technologie są wszechobecne w życiu człowieka XXI wieku. Sytuacja ta powoduje, iż zasadniczym zmianom ulega także edukacja. Jest ona w coraz większym stopniu kształtowana przez nowe instrukcyjne systemy, a funkcje uniwersytetów są restrukturyzowane. Wzorem lat ubiegłych organizatorzy zaprosili na to spotkanie przedstawicieli środowiska akademickiego, studentów, administratorów oraz inne osoby zaangażowane w prace organizacyjne i techniczne, związane z edukacją na odległość i nowoczesnymi technologiami.

Więcej informacji na: http://www2.nl.edu/conferences/overv.html

Sympozjum Kształcenie na odległość - metody i narzędzia, 17-18 października 2005, Gdynia

Trzecie sympozjum pod patronatem JM Rektora Akademii Morskiej w Gdyni, zostało zorganizowane by umożliwić wymianę informacji i podzielenie się praktyką z zakresu naukowych, dydaktycznych i społecznych aspektów procesu edukacji zdalnej, wśród jej praktyków. Konferencja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych zastosowaniem nowych technologii i metod w edukacji na odległość: firm dostarczających rozwiązania technologiczne, przedsiębiorstw zainteresowanych ich wdrożeniem, czy uczelni wyższych zajmujących się popularyzacją kształecenia na odległość.

Więcej informacji: http://www.wsm.gdynia.pl/

Best practices in e-learning - Online Conference, 28-30 listopada 2005 r., Calgary, Canada

Tegoroczna konferencja, której organizatorem jest University of Calgary Continuing Education ma na celu wymianę informacji oraz podzielnie się praktycznymi rozwiązaniami w zakresie e-learningu, wykorzystywanymi zarówno w edukacji, jak i doskonaleniu zawodowym. Podczas konferencji zostaną użyte najnowsze technologie e-learningowe tak, aby mogła ona być dostępna dla osób na całym świecie, co nie byłoby możliwe do realizacji w przypadku tradycyjnej formy konferencji (face to face). W tym spotkaniu będzie można uczestniczyć z każdego miejsca na świecie, ograniczając w ten sposób koszty dojazdu i noclegu.

Więcej informacji na: http://elearn.ucalgary.ca/conference/

Business Excellence through Effective Knowledge Management, 21 czerwca 2005, Bruksela

Jest to kolejny z praktycznych warsztatów poświęconych tematyce zarządzania wiedzą. Uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystywać metodologię EFQM Framework for KM w celu oceny efektywności/bieżących wyników w obszarze zarządzania wiedzą w organizacji, projektowania działań/inicjatyw KM, adresujących jej problemy biznesowe. Spotkanie dostarczy także wiedzy dotyczącej integrowania zarządzania wiedza w systemie zarzadzania organizacją. Metodologia ta oparta jest na EFQM Excellecence Model opracownym przez CIBIT Consultants.

Szczegółowe informacje: http://www.knowledgeboard.com/.

Zarządzanie wiedzą w praktyce. Jak przekazywać wiedzę ukrytą? lipiec 2005 r.

Tym razem seminarium z cyklu Roundtable of Knowledge Champions poświęcone będzie zagadnieniom mentoringu. Trzy firmy zaprezentują swoje doświadczenia z zakresu wdrażania programów mentoringowych. Podzielą się z uczestnikami seminarium swoim sukcesami, a także porażkami, co na pewno będzie pomocne we wdrażaniu programu mentoringowego. Podczas poszczególnych prezentacji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • jak budować programy mentoringowe w firmach?
 • jak zapewnić ich zgodność z celami strategicznymi firmy?
 • jak oceniać efektywność takich programów?
 • dynamika procesu mentoringowego - siła pozytywnych relacji: mentor-podopieczny
 • czy każdy może być mentorem? jak zostać skutecznym mentorem?


Uczestnicy spotkania będą mieli również przyjemność wysłuchać gościa specjalnego - dr Lilly Evans z London Business School, która poprowadzi drugą część seminarium, dotyczącą bycia skutecznym mentorem. Każdy z nas ma wiele okazji do mentorowania - pozostają tylko pytania: jak nawiązać owocny i inspirujący kontakt ze swoim podopiecznym? jak zapewnić osiągnięcie założonych celów? jak doprowadzić do pożądanej zmiany? jak utrwalić osiągnięte sukcesy?

Szczegółowe informacje o seminarium, jego dokładnym terminie i miejscu: www.km.org.pl oraz e-mail: karolina.kalinowska-andrian@km.org.pl.

KM Australia 2005, 13-15 lipca 2005 r., Sydney, Australia

Konferencja KM Australia 2005 jest spotkaniem ekspertów z dziedziny zarządzania wiedzą, którzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami, omawiać najnowsze innowacje oraz projektować strategie rozwoju KM. Na konferencji zostaną podsumowane działania z ostatnich lat. Trzydniowy program obejmuje m.in.: prezentacje teoretyków zarządzania wiedzą oraz case studies - przykłady najbardziej efektywnych programów KM z całego świata.

Więcej informacji:
http://www.ark-group.com/home/events/event.asp?eventid=42019306-90C7-414E-B872-40C07988CAC3

Kobieta - skuteczny lider i menedżer, 23 - 24 czerwca 2005, Warszawa

Jest to już druga, największa w Polsce, konferencja dla kobiet menedżerów, zorganizowana przez Instytut Zarządzania. Skierowana jest ona do aktywnych kobiet, dbających o własny rozwój i doskonalenie zawodowe, którym nieobca jest idea edukacji ustawicznej. Tegoroczna konferencja będzie różnić się od tzw. konferencji charakterze biznesowym. Sam wybór miejsca - Fabryka Trzciny w Warszawie (klub/galeria) - ma sprzyjać stworzeniu specyficznej "kobiecej" atmosfery. Podczas konferencji poruszane będą tematy nie tylko dotyczące skutecznego zarządzania czy metod oceny pracowników, ale także związane z szeroko pojętym rozwojem, który często umożliwia odniesienie sukcesu zawodowego.

Więcej informacji na: http://www.instytut.org.pl/kobieta/index.htm

Adult education on Civic duties, 15-18 sierpnia 2005 r., Moskwa, Rosja

Seminarium jest organizowane przez Active Democratic Citizenship and Adult Learning (ESREA Network) oraz Centre for Continuing Education Institute for Multidisciplinary Social Studies Russian Academy of Science. Główne cele spotkania to podjęcie dyskusji nad rolą edukacji dorosłych oraz istotą edukacji w społeczeństwach demokratycznych, m.in. w Rosji. Na dyskusję złożą się następujące wątki: obywatel i jego prawa oraz obowiązki, budowanie struktur społeczeństwa obywatelskiego w "nowych" i "starych" demokracjach, rola edukacji dorosłych w procesie tworzenia się społeczeństw obywatelskich.

Więcej informacji: http://www.esrea.org/conferences/Moscow2005/Call%20for%20Abstracts.doc

XI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej; Perspektywy informatyczne egzaminów szkolnych, 26-28 września 2005 r., Gdańsk

We wrześniu w Gdańsku odbędzie się konferencja poświęcona tematyce diagnostyki edukacyjnej. Dyskusje będą dotyczyć przyszłości tej dziedziny w świetle zmian związanych z popularyzacją nowoczesnych technologii informacyjnych. Spotkanie organizowane jest przez Zakład Diagnostyki Edukacyjnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie, Polskim Towarzystwem Diagnostyki Edukacyjnej oraz Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Będzie ono również okazją do podsumowania dorobku naukowego oraz prac badawczych. Główne tematy konferencji to: Nauczycielski system kształcenia jako całość, Osiągnięcia ucznia jako całość, Analizy i systemy komputerowe w pracy nauczycieli, Banki zadań jako podstawa egzaminów adaptacyjnych.

Więcej informacji: http://www.kde.univ.gda.pl

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pedagogiczno-Psychologiczne kształcenie nauczycieli, 17-18 listopada 2005 r., Radom

Organizatorem konferencji są: Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu. Tematem przewodnim spotkania bedą m.in. zmiany funkcji zawodowych nauczycieli oraz współczesne uwarunkowania zmian w kształceniu pedagogicznym studentów, a także nowe tendencje w dydaktyce akademickiej. Konferencja przeznaczona jest dla pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni, pracowników ośrodków metodycznych oraz kadry nauczycielskiej szkół ogólnokształcących i zawodowych.

Systemy IT wspomagające pracę menedżera (przedsiębiorstwa) SIT 2005 - edycja III 22 czerwca 2005, Warszawa Organizatorzy spotkania zamierzają

Organizatorzy spotkania zamierzają przedstawić najważniejsze trendy w rozwoju współczesnych systemów zarządzania oraz ich rolę w budowaniu strategii oraz przewagi konkurencyjnej. Konferencja została podzielona na dwa bloki tematyczne: zarządzanie przedsiębiorstwem oraz zwiększanie efektywności działania przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na: http://www.itpress.pl/strony/1/p/182.php

Elektroniczne kontakty z urzędem - stan, możliwości, potrzeby 30 czerwca 2005, Warszawa

Kolejna konferencja przygotowana przez Centrum Promocji Informatyki, która poświęcona jest zagadnieniom e-biznesu, a zwłaszcza e-administracji. Główne obszary tematyczne spotkania obejmują zagadnienia, takie jak:

 • Usługi e-administracji. Formy i zakres realnego działania. Ocena zapotrzebowania społecznego i mentalnego na elektronizację usług publicznych;
 • Stan dzisiejszy prawnych regulacji elektronicznych kontaktów, zarówno obywateli, jak i jednostek gospodarczych, z jednostkami administracji. Co się powinno znaleźć w przepisach wykonawczych do ustawy o informatyzacji jednostek świadczących usługi publiczne?;
 • Prawne i pragmatyczne aspekty elektronicznych procedur administracyjnych - wnoszenia podań i wniosków, elektronicznego trybu przekazu decyzji administracyjnych.


Jako podsumowanie konferencji organizatorzy planują przeprowadzenie dyskusji na temat: Usługi e-administracji widziane oczami użytkownika, obywatela, przedsiębiorcy.

Więcej informacji na: http://www.e-administracja.org.pl/

IV Ogólnopolska konferencja pt. Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu NTIZ 2005, 21-23 września 2005, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu

Celem konferencji jest stworzenie forum dyskusyjnego dla prezentacji dorobku naukowego i badawczego środowisk naukowych z obszaru informatyki ekonomicznej. Tematykę spotkania można podzielić na trzy bloki: systemy, metody, techniki i technologie oraz zarządzanie. W ramach poszczególnych dziedzin będą poruszane m.in. zagadnienia dotyczące nowych trendów w zarządzaniu, kształtujących rozwiązania informatyczne obiektów gospodarczych. Omówione zostaną także tendencje rozwojowe metod, technik i technologii informatycznych wspomagających zarządzanie narzędzia do budowy systemów informatycznych oraz organizacje wirtualne i sieciowe.

Więcej informacji: http://credit.ae.wroc.pl/~ntiz/

VII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania - ewolucja i nowe technologie 18-21 października 2005 r., Kraków

Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, organizatorzy konferencji KKIO-'2005 informują, że jej celem będzie dokonanie przeglądu i analizy ewolucji technologii inżynierii oprogramowania w kontekście zmieniających się platform projektowania i wytwarzania oprogramowania, a także nowych wymagań systemów informatycznych, związanych z rozwojem powszechnie dostępnych serwisów informatycznych. Wykład otwierający konferencję wygłosi prof. Niklaus Wirth.

Tematyka konferencji jest bardzo szeroka, obejmuje ona m.in. zagadnienia, takie jak:

 • Inżynieria wymagań,
 • Projektowanie architektury systemów,
 • Modelowanie, projektowanie i implementacja oprogramowania,
 • Technologie budowy i eksploatacji systemów udostępnia usług w sieciach komputerowych,
 • Wdrażanie i pielęgnacja oprogramowania,
 • Procesy programistyczne i jakość oprogramowania,
 • Kierowanie przedsięwzięciem po stronie wykonawcy,
 • Kierowanie organizacją wytwarzającą oprogramowanie,
 • Kierowanie przedsięwzięciem po stronie inwestora,
 • Open source,
 • Outsourcing,
 • Programy badawcze,
 • Edukacja i szkolenie w zakresie inżynierii oprogramowania.


Więcej informacji na: http://www.kkio2005.agh.edu.pl/index.htm

Stan na 6 czerwca 2005 roku.

 

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

dodaj komentarz dodaj komentarz

Przypisy

1 Opinia prof. dr hab. Zdzisława Sadowskiego wygłoszona w trakcie seminarium Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa, 20 stycznia 2005 r.