Przewodnik po aplikacjach Web 2.0 stosowanych w edukacji

Zbiór aplikacji opisanych w niniejszym przewodniku powstał w wyniku badań nad wykorzystaniem technologii Web 2.0 w kształceniu, nie tylko akademickim, prowadzonych przez zespół CREN SGH. Wykazały one, że technologie te, choć łatwo dostępne i często darmowe, nadal są stosunkowo rzadko stosowane - przez nauczycieli, a także przez uczniów i studentów. Jedną z najistotniejszych przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak wiedzy na temat dostępnych aplikacji i ich możliwości, jak również nieumiejętność korzystania z nich. W ramach prowadzonych badań przeprowadzono analizę kilkudziesięciu różnych programów działających samodzielnie lub jako dodatki do przeglądarki internetowej. Próbą wyjścia naprzeciw wspomnianym potrzebom jest niniejsze zestawienie, w którym omawiane aplikacje zostały uporządkowane według określonych kategorii. Często zdarza się, że aplikacje posiadają znacznie więcej funkcji, które pozwoliłyby zakwalifikować je również do innych kategorii, jednakże przydziału dokonano w oparciu o ich główną rolę, ze względu na którą zostały opracowane. W zestawieniu ujęto również grupę aplikacji, które nie należą wprawdzie do nurtu Web 2.0 (powstały znacznie wcześniej) ale z powodzeniem mogą być wykorzystane w celach edukacyjnych.

Narzędzia te zostały wyselekcjonowane ze względu na następujące cechy:

  • możliwość legalnego korzystania z narzędzia bez opłat – uwzględnione zostały zarówno aplikacje całkowicie darmowe, jak i takie, których twórcy umożliwiają bezpłatne wykorzystanie tylko do celów edukacyjnych;
  • prosta obsługa,
  • łatwa dostępność (aplikacje w większości nie wymagają instalowania na komputerze),
  • możliwość stosowania aplikacji w różnych dyscyplinach, na różnych poziomach edukacji,
  • potencjał w tworzeniu aktywności dla studentów.

Do każdego narzędzia w przewodniku dołączone zostały przykłady jego zastosowań w edukacji. Przykłady pochodzące z różnych dziedzin oraz poziomów edukacji, zarówno formalnej jak i nieformalnej, mogą stać się dla nauczycieli inspiracją do konstruowania własnych aktywności i wykorzystywania ich w swoim warsztacie pracy. Zestaw ten ma także za zadanie ułatwić wykładowcom, nauczycielom i edukatorom wybór odpowiednich aplikacji internetowych, dzięki którym będą mogli uatrakcyjnić proces kształcenia i zrealizować zaplanowane dla uczniów lub studentów aktywności, poprawiające efektywność uczenia się. Trzeba jednak pamiętać, że istotą kształcenia nie jest samo stosowanie narzędzi dydaktycznych. Narzędzia są środkami realizacji celów, dlatego proces kształcenia nie może być podporządkowany narzędziu. Wybór narzędzia dla edukacji powinien zaczynać się od analizy celów kształcenia i refleksji nad tym, w jaki sposób i jakimi środkami da się osiągnąć owe cele.

W przypadku pytań dotyczących Przewodnika prosimy o kontakt z:
dr Maria Zając, maria.zajac@sgh.waw.pl