Oferta specjalna

Uwaga! Ostatni etap promocji dla doktorantów

 Aktualnie zgłaszane artykuły mają szansę na publikację w numerze 5(87), którego wydanie planowane jest na grudzień 2020 r. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc.

Aby skorzystać z oferty, należy:

  1. Przygotować artykuł naukowy zgodny z wytycznymi dla autorów: http://www.e-mentor.edu.pl/strona/3/dla_autorow;
  2. Przesłać artykuł, korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie www „e-mentora” – adres j.w.;
  3. Wypełniając formularz, podać afiliację będącą potwierdzeniem statusu doktoranta, a w polu Uwagi wpisać nazwisko promotora.

 

Z dotychczas przesłanych artykułów zakwalifikowano do publikacji pięć, ukażą się one w numerach: 3(85) - sierpień oraz 4(86) – październik 2020. Obecnie można zgłaszać artykuły do ostatniego wydania, które planowane jest na grudzień – termin zgłoszeń upływa 30.09. Lepiej jednak nie czekać na ostatnią chwilę, ponieważ artykuły rozpatrywane są w kolejności zgłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia oferty po wyczerpaniu limitu miejsc lub przesunięcia terminu publikacji artykułu na kolejny rok kalendarzowy. 

Procedura wydawnicza

Aby było możliwe zakwalifikowanie artykułu do jednego z wydań objętych ofertą specjalną, musi on przejść standardową procedurę redakcyjną oraz uzyskać dwie pozytywne recenzje. Opracowania przygotowane przez doktorantów będą miały pierwszeństwo publikacji przed tekstami innych autorów. Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami dla autorów (http://www.e-mentor.edu.pl/strona/3/dla_autorow). Jedną z dobrych praktyk publikacyjnych, która skraca procedurę redakcyjną, jest staranne przestrzeganie wytycznych określonych przez redakcję czasopisma.  

Po weryfikacji formalnej (zgodność artykułu z profilem czasopisma, uwzględnienie wymagań redakcyjnych opisanych we wskazówkach dla autorów, uprawnienia do skorzystania z oferty specjalnej) autor otrzyma od nas informację na temat stopnia spełnienia wymienionych kryteriów i dopuszczenia (lub nie) do oceny merytorycznej. Natomiast na etapie oceny merytorycznej zapewniamy możliwość uzyskania szczegółowych wskazówek, które pomogą w dopracowaniu artykułu tak, aby w jak największym zakresie spełniał on międzynarodowe standardy publikacyjne. Na tym etapie nie będzie już możliwe wycofanie zgłoszonego tekstu.

Publikowanie w „e-mentorze” jest bezpłatne. Artykuły do wydania angielskojęzycznego mogą być opracowane w języku polskim lub angielskim. Koszty tłumaczenia i korekty native speakera pokrywa redakcja czasopisma ze środków DUN, w ramach projektu ministerialnego nr 693/P-DUN/2019. Za publikację artykułu w „e-mentorze” autor otrzymuje 20 punktów. Czasopismo jest indeksowane m.in. w bazie ESCI WoS.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: redakcja@e-mentor.edu.pl. Językiem komunikacji jest polski i angielski. 

okladka big pobierz pdf

Data wydania: sierpień 2020
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.