Oferta specjalna

W sytuacji, gdy wszyscy próbujemy odnaleźć się w nowej rzeczywistości wywołanej przez pandemię koronawirusa, redakcja „e-mentora” pragnie wesprzeć szczególną grupę członków społeczności akademickiej, jaką stanowią doktoranci. Zdając sobie sprawę, że elementem niezbędnym w procesie przygotowania do przyszłej działalności naukowej są publikacje, proponujemy Państwu dodatkowe wsparcie redakcyjne i promocyjne warunki publikacji. W trzech kolejnych numerach „e-mentora” (dwóch w języku polskim i jednym w całości po angielsku) pierwszeństwo publikacji będą miały artykuły opracowane przez doktorantów. Służymy pomocą w opracowaniu koncepcji artykułu i jego struktury.

Oferta adresowana jest zarówno do doktorantów z Polski, jak i z zagranicy. Osoby zainteresowane konsultacjami prosimy o kontakt na adres: redakcja@e-mentor.edu.pl

Promocja trwa od 5 maja do 30 września 2020 roku.  

Aby z niej skorzystać, należy:

  1. Przygotować artykuł naukowy zgodny z wytycznymi dla autorów: http://www.e-mentor.edu.pl/strona/3/dla_autorow;
  2. Przesłać artykuł, korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie www „e-mentora” – adres j.w.;
  3. Wypełniając formularz podać afiliację będącą potwierdzeniem statusu doktoranta, a w polu Uwagi wpisać nazwisko promotora.

Zakwalifikowanie artykułu do wydania angielskojęzycznego jest możliwe tylko wtedy, gdy spełnia on warunki określone w wytycznych dla autorów, tzn. gdy tematyka opracowania obejmuje zagadnienia interesujące również z perspektywy odbiorcy zagranicznego.

Artykuły przesłane w maju już trafiły do recenzji. Obecnie można zgłaszać artykuły do wydania, które planowane jest na jesień (wrzesień/październik) – termin zgłoszeń upływa 10.07. Warto jednak nie czekać na ostatnią chwilę, ponieważ artykuły rozpatrywane są w kolejności zgłoszeń.

 

Procedura wydawnicza

Aby było możliwe zakwalifikowanie artykułu do jednego z wydań objętych ofertą specjalną, musi on przejść standardową procedurę redakcyjną oraz uzyskać dwie pozytywne recenzje. Opracowania przygotowane przez doktorantów będą miały pierwszeństwo przed tekstami innych autorów. Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami dla autorów (http://www.e-mentor.edu.pl/strona/3/dla_autorow). Jedną z dobrych praktyk publikacyjnych, która skraca procedurę redakcyjną, jest staranne przestrzeganie wytycznych określonych przez redakcję czasopisma.  

Po weryfikacji formalnej (zgodność artykułu z profilem czasopisma, uwzględnienie wymagań redakcyjnych opisanych we wskazówkach dla autorów, uprawnienia do skorzystania z oferty specjalnej) autor otrzyma od nas informację na temat stopnia spełnienia wymienionych kryteriów i dopuszczeniu (lub nie) do oceny merytorycznej. Natomiast na etapie oceny merytorycznej zapewniamy możliwość uzyskania szczegółowych wskazówek, które pomogą w dopracowaniu artykułu tak, aby w jak największym zakresie spełniał on międzynarodowe standardy publikacyjne. Na tym etapie nie będzie już możliwe wycofanie zgłoszonego tekstu.

Publikowanie w „e-mentorze” jest bezpłatne. Artykuły do wydania angielskojęzycznego mogą być opracowane w języku polskim lub angielskim. Koszty tłumaczenia i korekty native speakera pokrywa redakcja czasopisma ze środków DUN, w ramach projektu ministerialnego nr 693/P-DUN/20I9. Za publikację artykułu w „e-mentorze” autor otrzymuje 20 punktów. Czasopismo jest indeksowane m.in. w bazie ESCI WoS.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: redakcja@e-mentor.edu.pl. Językiem komunikacji jest polski i angielski. 

okladka big pobierz pdf

Data wydania: 2020
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.