Kontakt

Wydawca

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

Siedziba redakcji

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Otwartej Edukacji
Al. Niepodległości 162/150
02-554 Warszawa
tel. (22) 564 9723
fax. (22) 646 61 42

Redaktor naczelny: dr Marcin Dąbrowski

Redaktor prowadzący: dr Maria Zając

Sekretarz redakcji: Katarzyna Majewska

e-mail: redakcja@e-mentor.edu.pl