Rada programowa

Skład Rady

Rada Programowa internetowego dwumiesięcznika "e-mentor" czuwa nad kierunkiem rozwoju czasopisma oraz uczestniczy w jego tworzeniu, spełniając rolę Komitetu Redakcyjnego.

 • prof. Kazimierz Kloc - przewodniczący Rady Programowej
 • prof. Maria Aluchna
 • prof. Piotr Bołtuć
 • prof. Ilona Buchem
 • prof. Wojciech Dyduch
 • prof. Luciano Floridi
 • prof. Andrzej J. Gapinski
 • prof. Jan Goliński
 • dr Jan Kruszewski
 • dr Stanisław Macioł
 • dr Frank McCluskey
 • prof. Krzysztof Piech
 • prof. Marek Rocki
 • prof. Waldemar Rogowski
 • prof. Maria Romanowska
 • prof. Piotr Wachowiak
 • dr Maria Zając
 • dr inż. Anna Zbierzchowska

 

 • dr Marcin Dąbrowski - redaktor naczelny
 • dr Maria Zając - redaktor prowadzący
 • mgr Karolina Pawlaczyk - sekretarz redakcji
 • dr Irena Kasperowicz-Ruka - redaktor statystycznych
 • mgr Martyna Fatel - redakcja językowa
 • Piotr Gęca, Krzysztof Kalamus, Łukasz Tulik - strona internetowa