Kalendarz wydarzeń

W celu zapoznania się z szczegółowym opisem wydarzenia, należy kliknąć na jego tytuł.

Wybierz miesiąc a następnie rok:      

metody, formy i programy kształcenia

21-22 listopada 2018 r. Kongres Rozwoju Edukacji - edycja V
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Formuła Kongresu obejmuje część warsztatową (Dzień 1) oraz obrady plenarne i dyskusje (Dzień 2). Podczas Warsztatów uczestnicy w praktyce poznają najważniejsze zagadnienia związane z nowymi przepisami prawa w szkolnictwie wyższym, oceną parametryczną czasopism, możliwościami pozyskiwania grantów badawczych oraz ewaluacją prowadzonych zajęć dydaktycznych. Drugi dzień Kongresu to przede wszystkim obrady plenarne oraz sesje tematyczne z udziałem specjalnie zaproszonych gości. Tematem wiodącym będzie nowy ład prawny w szkolnictwie wyższym, wynikający zarówno z nowej ustawy i wprowadzanych rozporządzeń, jak również z regulacji zewnętrznych, wpływających na funkcjonowanie uczelni – w zakresie ochrony danych osobowych i zarządzania prawami własności intelektualnej. 

Istotnym punktem programu drugiego dnia Kongresu będzie konkurs w ramach sesji Famelab: 4-minutowe prezentacje dotyczyć będą autorskich rozwiązań, pomysłów lub projektów badawczych w obszarze edukacji. Dla najlepszej prezentacji nagroda publiczności! Propozycje wystąpień w tej sesji można zgłaszać do 28 października br.

Więcej informacji na: http://www.kre.edu.pl

 

W serwisie prezentowane są zapowiedzi ciekawych konferencji, seminariów i warsztatów poświęconych tematyce e-learningu, zarządzania wiedzą, e-biznesu oraz kształcenia akademickiego oraz ustawicznego - które odbywają się w Polsce
i na świecie.
Serwis umożliwia również zapoznanie się
z zapowiedziami konferencji, publikowanymi
w kolejnych wydaniach "e-mentora".

listopad 2018

  • Pn
  • Wt
  • Śr
  • Cz
  • Pt
  • So
  • Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30