Zamknij

Oferta specjalna dla doktorantów

W sytuacji, gdy wszyscy próbujemy odnaleźć się w nowej rzeczywistości wywołanej przez pandemię koronawirusa redakcja „e-mentora” pragnie wesprzeć szczególną grupę członków społeczności akademickiej, jaką są doktoranci oferując wsparcie redakcyjne i promocyjne warunki publikacji. W trzech kolejnych numerach czasopisma (dwóch w języku polskim i jednym w całości po angielsku) pierwszeństwo będą miały artykuły opracowane przez doktorantów. Przejdź do opisu Oferty specjalnej.

Promocja trwa od 5 maja do 30 września 2020 roku.

Polecamy publikacje

publikacja okladka

Model biznesu w sprawozdaniu finansowym. Ograniczenia informacyjne, Mariusz Karwowski

Dostarczanie informacji o zasobach przedsiębiorstwa i tworzonej przez nie wartości, umożliwiających ocenę jego zdolności do generowania przyszłych wpływów środków pieniężnych netto, ma istotne znaczenie dla bezpiecznego inwestowania w kapitałowe i dłużne papiery wartościowe. Podstawowym źródłem informacji tego rodzaju wciąż pozostaje sprawozdanie finansowe. Jednakże z punktu widzenia właściwej oceny działalności przedsiębiorstwa istotne są również informacje niefinansowe, pochodzące ze sprawozdania z działa

Repozytorium UTW

Wybierz województwo

Kliknij, aby zobaczyć jakie Uniwersytety Trzeciego Wieku funkcjonują w Twoim województwie.

Wyszukaj artykuł:

Oferta specjalna dla doktorantów »

Zasoby e-mentora