Forum E-mentora

powrót

„Elektroniczne uwierzytelnienie e-learningu”

W związku z ciągłym rozwojem e-learnigu oraz jego wagą w obecnych czasach, powstał projekt w ramach programu Leonardo da Vinci o nazwie „Elektroniczne uwierzytelnienie e-learningu”. Celem tego przedsięwzięcia jest udoskonalenie metod uwierzytelniania w e-learningu. W ramach tego projektu przeprowadzono badania nad dostępnymi metodami wykorzystania biometryki w celu uwierzytelnienia e-studenta. W wyniku analizy zdecydowano się na wykorzystanie i wdrożenie systemu uwierzytelnienia za pomocą odcisku palca. Założenia projektu są takie, że system będzie można zintegrować z już istniejącymi platformami e-learnigu, do których dostęp do tej pory był zapewniony w sposób tradycyjny. Dostęp za pomocą loginu oraz hasła zostanie zastąpiony metodami biometrycznymi. Według wytycznych projektu, założenia i systemy zostaną przetestowane i ocenione przez pilotów ze wszystkich krajów partnerskich. Wśród nich znajdą się przedstawiciele Instytutu Techniki Komputerowej (ITC), uniwersytety, przedstawiciele szkoleń, Izba Handlu, organy nagradzające i stowarzyszenia z siedmiu krajów europejskich. Oczekuje się, że system identyfikacji będzie prawie identyczny dla każdego sektora, więc będzie go można od razu powielać i przekazywać uczniom studiującym inne przedmioty zawodowe o różnej tematyce. Więcej na temat projektu można przeczytać na stronie: http://www.puw.pl/downloads/docs/Elektroniczne_uwierzytelnienie_e-learningu.pdf www.euroael.org Michał Gurbski

reply
  • Odp: „Elektroniczne uwierzytelnienie e-learningu”  
    2006-09-15 12:49:12


    http://www.puw.pl/elearning.html?akcja=elearning&P[id]=83&P[aid]=304