Forum E-mentora

powrót

elearning -> M-Learning

Jestem zainteresowany Projektem wygenerowania firmy doradczej/szkoleniowej, której oferta nie różniłaby się jedynie zakresem i grafiką ale dawałaby nową jakość dla klienta w relacji uczący - zdobywający wiedzę na miarę potrzeb Ery informacji, globalizacji struktur firm i procesów biznesowych oraz coraz bardziej ruchliwego skazanego na ciągłe doskonalenie, klienta końcowego- odbiorcy wiedzy. - Poszukuję KREATYWNYCH partnerów zainteresowanych wspólną realizacją Projektu - przyszłych współudziałowców wyżej scharakteryzowanej firmy: - posiadających wiedzę i doświadczenie praktyczne w przygotowaniu szkoleń e-learning(owych) w standardzie SCORM - posiadających wiedzę i praktykę w platformach CMS oraz LMS - chcących zaangażować się kapitałowo w niniejszy projekt - korporacji/instytucji, które nie znajdują oferty w zakresie szkoleń w pełni zaspokajającej ich wymogi - innych, którzy przekonywująco uzasadnią swoją przydatność w realizacji projektu. Zdalne nauczanie z wykorzystaniem nośników elektronicznych a w szczególności internetu zaowocowało w ostatnim dziesięcioleciu bogatą i rosnącą liczebnie ofertą specjalistycznych szkoleń/kursów oraz możliwością zdobywania wykształcenia na poziomie średnim i wyższym również w Polsce. Rosnący w trzecim tysiącleciu w postępie geometrycznym rynek e-learningu i jego prognozy w Erze Informacji gdzie o przewadze konkurencyjnej firmy stanowią przede wszystkim jej zasoby miękkie a w szczególności zarządzanie wiedzą - jej praktyczne wykorzystanie do realizacji celów firmy zachęca do inwestowania w tą formę zdalnego nauczania. Oferty zdobywania wiedzy (w ramach e-learningu) coraz liczniejszych nowych firm oraz jako jedna z możliwości obok form tradycyjnych w firmach i instytucjach, szkołach uczelniach z dużym dorobkiem są do siebie bardzo podobne - wyjąwszy platformy i zakres tematów/kierunków szkoleń. Bazują one w mojej ocenie (poza nielicznymi wyjątkami - np. Mobile-Learning) na synchronicznych i asynchronicznych modelach nauczania (relacji uczący - nauczany) wypracowanych w: 1) tradycyjnych instytucjach edukujących: uczelniach wyższych, szkołach średnich różnego typu, ośrodkach doskonalenia zawodowego, stacjonarnych formach szkolenia oferowanych przez firmy doradcze i szkoleniowe, 2) ramach wielowiekowego zdalnego nauczania bez wykorzystywania mediów elektronicznych.

reply