Forum E-mentora

powrót

Międzykulturowe badanie użytkowników Internetu w Europie

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Międzykulturowe badanie użytkowników Internetu w Europie”. Polską edycję badania realizuje Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Celem badań jest lepsze zrozumienie, dlaczego i jak ludzie korzystają z gier oraz Internetu. Dodatkowo badaniu będzie również podlegał potencjalny związek między wybranymi cechami psychologicznymi i sposobami korzystania z sieci. Aby wziąć udział w badaniu, wystarczy wejść na naszą stronę i wypełnić krótki kwestionariusz: http://www.europeaninternetresearch.com/ Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Etyki Uniwersytetu w Nottingham (NTU) i jest realizowany równolegle w następujących krajach: Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Dziękujemy za udział w badaniu!

dr Katarzyna Kaliszewska-Czeremska i dr Jarosław Groth

Instytut Psychologii UAM

reply