AAA

The analysis of organizational culture at the retail sport outlet - the research report

Mirosław Wiśniewski, Krzysztof Leja

The article discusses the research of organizational culture at the retail sport outlet. Increasing consideration of the organizational culture as the key to success, not only in the literature but in practice as well, was the main reason such research was conducted. The aim of the study was to answer the following questions: what should be done to build employee-friendly organizational culture and whether it would contribute to the success of the company. The study was conducted based on competing values framework by K. Cameron and R. Quinn, within the group of employees of chain retail sport outlets. The existing and desired organizational culture was evaluated. As a result of this analysis good examples were identified, practices that should be ceased were indicated, and new ones were suggested.

Bibliography

  • Cameron K., Quinn R., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  • Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
  • Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2005.
  • Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2000.
  • Sikorski Cz., Kształtowanie kultury organizacyjnej. Filozofia, strategie, metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
  • Sikorski Cz., Sztuka kierowania - szkice o kulturze organizacyjnej, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1996.
  • Sułkowski Ł., Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa 2012.
  • Śniadecki J., Etyka jako przejaw kultury, [w:] Nogalski B. (red.), Kultura organizacyjna. Duch organizacji, TNOiK, Bydgoszcz 1998.
AUTHORS

Mirosław Wiśniewski

Gdańsk University of Technology

Krzysztof Leja

Gdańsk University of Technology

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em60.1188

The article is in the printed version on pages 56-62.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

M. Wiśniewski, K. Leja, Analiza kultury organizacyjnej placówki sieci sklepów sportowych – raport z badań, „e-mentor” 2015, nr 3(60), s. 56-62, http://dx.doi.org/10.15219/em60.1188.

Table of contents