AAA

Workshop - a tool in the process of education at the university

Tacjana Niksa

Abstract

At present, there is a very wide range of tools that support the process of education using the Internet in higher education. Moodle is one of a well-known free software systems. In this paper, one of its modules - Workshop, is presented. It focuses on its functionality and also advantages and disadvantages of its usage in blended learning.

Bibliography

  • Brzózka P., Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platformę e-learningową, Helion, Gliwice 2011.
  • Chmielewski J.M., E-learning. Standaryzacja platform a jakość aplikacji, „ABC Jakości” 2006, nr 2-3(46-47), s. 77-83.
  • Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003.
  • Kulpa T., Doświadczenie z prowadzenia zajęć z wykorzystaniem platformy Moodle, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej” 2014, nr 37, s. 33-36.
  • Mischke J.M., Przeszkody, powody i utracone korzyści. E-nauczanie w polskich uczelniach wyższych, [w:] Dąbrowski M., Zając M. (red.), E-edukacja - analiza dokonań i perspektyw rozwoju, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2009, s. 19-24, http://www.e-edukacja.net/piata/e-edukacja_5.pdf.
  • Striker M., Wojtaszczyk K., Bariery wdrażania e-learningu na przykładzie uczelni wyższej, „e-mentor” 2009, nr 4(31), s. 56-60, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/31/id/676.
  • Wilk M., Szafraniec M., Innowacyjne metody kształcenia, RODN „WOM”, Katowice 2010.
  • Zieliński Z., E-learning w edukacji. Jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną, Helion, Gliwice 2012.
AUTHOR

Tacjana Niksa

Gdańsk University of Technology

About the article

DOI: https://doi.org/10.15219/em59.1168

The article is in the printed version on pages 35-39.

pdf download PDF

pdf read the article (Polish)

How to cite

T. Niksa, Moduł "Warsztaty" – narzędzie w procesie edukacji na uczelni wyższej, "e-mentor" 2015, nr 2(59), s. 35-39, http://dx.doi.org/10.15219/em59.1168.