Seniorzy w świecie nowych mediów

Komentarze do artykułu:

Artykuł szeroko rozwija tematykę seniorów w mediach. Choć jak numerowane przypisy w tekście odpowiadają spisowi literatury wypunktowanej na końcu? Liczba pozycji w bibliografii nie zgadza się w numeracją przypisów.

Wszystkie przypisy wyjaśniane są w boksie po prawej stronie. Bibliografia tworzona jest alfabetycznie i wskazuje literaturę wykorzystywaną przez autora do napisania artykułu.

Dodaj komentarz

captcha

działanie 2

 
  Weź udział w dyskusjach komentujących inne artykuły:
okladka big pobierz pdf

Data wydania: 5 października 2010 r.
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.