Wirtualny pacjent jako narzędzie nauczania problemowego w kontekście europejskiego projektu eViP

Komentarze do artykułu:

E-NAUCZANIE W TRYBIE KSZTAŁCENIA OPARTEGO NA ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW Cieszę się ogromnie, że już w dwa miesiące po okazji do skomentowania usytuowania nauczania problemowego w dydaktyce akademickiej (DWA ŚRODOWISKA RAZY DWA MODELE - http://www.e-mentor.edu.pl/komentarze.php?numer=22&id=491 ) mam kolejną okazję, tym razem do skomentowania funkcjonowania PBL w nader wyrazistej praktyce przejścia od kształcenia "twarzą w twarz" (choćby z wykorzystaniem komputerów niepodłączonych do Internetu) do kształcenia "na odległość". Jestem przekonany, że dyskusja wokół arykułu "Wirtualny pacjent jako narzędzie nauczania problemowego w kontekście europejskiego projektu eViP" powinna w istotny sposób wzbogacić wiedzę studentów w temacie "Umiejętności związane z tradycyjnym uczeniem się" ( http://www.geocities.com/eklezjastka/ester1-4.html ) realizowanym w ramach zajęć laboratoryjnych "Metody i techniki kształcenia na odległość" ( http://www.geocities.com/eklezjastka/ester1.html ). Zacznę od zaakcentowania, że we fragmencie "Nauczanie problemowe" autorom artykułu udało się w skondensowany sposób uchwycić wszystkie istotne cechy PBL. Pozwala to z większym przekonaniem odbierać prowadzoną następnie analizę poszczególnych modeli wirtualnych pacjentów, a zwłaszcza docenić tę zaletę europejskiego projektu eViP jaką jest "współpraca uczelni, które korzystają z tej nowatorskiej metody nauczania i wzajemna wymiana tworzonych przez nie w różnych systemach informatycznych przypadków". Czy jednak, na przekór dostrzeganej barierze ("Przypadki mające wejść w skład repozytorium, reprezentujące wszystkie wymienione w pracy modele wirtualnych pacjentów, stosowane były w odmiennych scenariuszach edukacyjnych, dostępne są w różnych językach, a ponadto tworzone były w różnych realiach narodowych systemów ochrony zdrowia. Ujednolicenie tak różnorodnego zbioru materiałów edukacyjnych jest niemałym wyzwaniem, zarówno pod względem technicznym, jak i merytorycznym."), uda się tym ośmiu uczelniom Unii Europejskiej ( http://www.virtualpatients.eu/partners/ ) wspólnie poprowadzić w oparciu o ten zbiór materiałów edukacyjnych wybrane zajęcia "na odległość"? Sporą część odpowiedzi na to pytanie znajdziemy we fragmencie "Studia zdalne na kilku uczelniach?" ( http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=23&id=509#8 ) artykułu Marka Kotowskiego, ale czy całość?

Dodaj komentarz

captcha

działanie 2

 
  Weź udział w dyskusjach komentujących inne artykuły:
okladka big pobierz pdf

Data wydania: 14 lutego 2008 r.
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.