Opinia SEA do nowego projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie kształcenia na odległość

Komentarze do artykułu:

W uzupełnieniu - nowe rozporządzenie już jest: http://www.wioska.net/wpis-2007_10_rozporzdzenie-dot-e-learningu-podpisane.html

WPROWADZENIE DO KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ((Dz. U. z dnia 15 października 2007 r. Nr 188 poz. 1347), które wejdzie w życie dosłownie za kilka dni, § 3 brzmi następująco: Uczelnia jest obowiązana zorganizować cykl szkoleń dla studentów przygotowujących się do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Warto by więc od kwestionowania zasadności takiego cyklu szkoleń przejść do dyskusji nad tym, jakie przygotowanie studentów do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość byłoby dla nich najbardziej korzystne. Moje wieloletnie doświadczenie w próbach wdrażania e-edukacji w uczelni technicznej podpowiada, że nie da się tego sprowadzić wyłącznie do przyswajania przez nich umiejętności stosowania narzędzi technicznych. Nie przypadkiem więc podstawą wyjściową swojej koncepcji ich przygotowywania uczyniłem następujący podręcznik: CLARKE Alan, e-learning - nauka na odległość, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2007. Łatwo zorientować się, że poszczególne tematy tych jednosemestralnych zajęć laboratoryjnych ( http://www.geocities.com/eklezjastka/ester1.html ) uzupełniane są przeze mnie zgodnie z ideą problem-based case learning (PBCL), którą John Sener przypomniał nam w swoim wczorajszym komentarzu ( http://www.e-mentor.edu.pl/komentarze.php?numer=21&id=467#388 ). Odnoszę wrażenie, że podstawową trudnością, jaką przyjdzie mi pokonać w doskonaleniu przedmiotu "Metody i techniki kształcenia na odległość", będzie dostosowanie go zarówno do wymogów kształcenia studentów na wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej jak i do wymogów studentów specjalności Filologia angielska w komunikacji europejskiej ( http://www.kde.edu.pl/page.php/1/0/show/662/ ) w poznańskiej Wyższej Szkole Zawodowej "Kadry dla Europy". Nie sądzicie, że warto by o takich i innych trudnościach tutaj właśnie podyskutować?

Dodaj komentarz

captcha

działanie 2

 
  Weź udział w dyskusjach komentujących inne artykuły:
okladka big pobierz pdf

Data wydania: 8 października 2007 r.
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.