Przekształcenie kursów tradycyjnych na format WBI

Komentarze do artykułu:

LEARNING I E-LEARNING TRADYCYJNY I NOWOCZESNY Obawiam się, że Hakan Tuzun w punkcie "Model przewodnika metodycznego (Instructional Design, ID) dla WBI" całkiem niepotrzebnie podjął próbę dowartościowania e-Learningu za pomocą dyskredytowania Learningu. Nowe możliwości narzędzi internetowych niebywale zwiększają szanse efektywnego studiowania. Nie wydaje się jednak, aby uzasadniało to wprowadzanie w tym miejscu przejścia od paradygmatu powielania wiedzy do paradygmatu budowania wiedzy. Kształcenie traktowane jako symulowanie procesu badawczego i zdobywanie drogą heurezy również informacji, które w nauczaniu tradycyjnym zwykło się dostarczać drogą akroamatyczną, z całą pewnością nie pojawia się w dziejach dydaktyki dopiero w dobie internetowej. Któż zresztą ze starszych wiekiem nauczycieli akademickich już w dobie przed-internetowej nie prowadził swoich zajęć właśnie w paradygmacie budowania wiedzy (aktywny udział współpracujących ze sobą studentów w procesie nauczania)? Aż się prosi w tym momencie powiedzieć, że to ci nauczyciele akademiccy od samego początku są obecni w rozmaitych formach e-Learningu, podczas gdy zwolennicy paradygmatu powielania wiedzy nigdy tam nie zagoszczą. I dobrze, gdyż w przeciwnym razie wprowadzaliby tam owe "mało efektywne kursy WBI, które nie wykorzystują możliwości oferowanych przez internet". W punkcie "Aktualne modele dla WBI" Hakan Tuzun wskazuje na cechy przynależne, jego zdaniem, nowoczesnemu e-Learningowi. Starczy jednak spojrzeć na model WBI Duchastela czy Edwardsa, aby i w prowadzonym nowocześnie Learningu dostrzec rozwiązywanie problemów zamiast wypełniania testów i zespoły współpracujących ze sobą studentów w quasi-badawczym dochodzeniu do wiedzy pod kierunkiem prowadzącego zamiast głoszenia z katedry ubezwłasnowolnionym. Tyle tylko, że w dobie internetowej nie muszą już to być zespoły ograniczone do grupy ćwiczeniowej, rzadziej wykładowej, ale zespoły międzygrupowe, międzywydziałowe, międzyuczelniane, międzynarodowe. Warto o tym wszystkim powiedzieć swoim studentom już na początku zajęć ( 476 Uczenie sposobu uczenia się 9/24/01 12:41 am, TadFromPoland -- http://www.geocities.com/tadfrompoland/sem1t1.html ). Warto również brać pod uwagę konieczność powtórzenia tego, gdyż zawsze znajdzie się wśród studentów "wesołek", który nas do tego zmusi ( 2821 Co teraz mam zrobic? Oct 16, 2002 11:55 pm, kubaj83 oraz 2823 Studiowanie jako symulowanie procesu badawczego Oct 17, 2002 12:52 pm, TadFromPoland -- http://www.geocities.com/tadfrompoland/sem1t0.html ). ;-) Pozdrawiam, Tad http://www.geocities.com/tadfrompoland/

Dodaj komentarz

captcha

działanie 2

 
  Weź udział w dyskusjach komentujących inne artykuły:
okladka big pobierz pdf

Data wydania: 8 grudnia 2003 r.
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.