Ewolucja języka edukacji zdalnej

Komentarze do artykułu:

Autorka pomija bardzo ważną funkcję języka jaką jest kształtowanie i rozwijanie "porządnego" tzn. logicznego i uporządkowanego myślenia. Język i myślenie są ze sobą nierozerwalnie związane i wzajemnie na siebie wpływają. Język nie służy tylko przekazywaniu komunikatów, nie służy tylko komunikacji, ale także refleksji, rozwojowi duchowemu. Prymitywizacja języka jest także prymitywizacją ducha człowieka. Refleksja niekumunikowana służy rozwojowi wewnętrznemu człowieka i jest też zakotwiczona w języku - czego dowodem są filozofie np. grecko - chrześcijańska czy hinduistyczna. Renata

Dodaj komentarz

captcha

działanie 2

 
  Weź udział w dyskusjach komentujących inne artykuły:
okladka big pobierz pdf

Data wydania: 10 października 2005 r.
wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758

info Artykuły naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.