AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

International Association for Development of the Information Society (IADIS)
IADIS jest międzynarodowym stowarzyszeniem, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Strona zawiera opisy wydarzeń - minionych i nadchodzących konferencji organizowanych przez stowarzyszenie, a także opis działalności IADIS. Na stronie zamieszczone są również informacje na temat warunków członkostwa w stowarzyszeniu.

Więcej szczegółów
http://www.iadis.org/what.asp

CAB - Collaboration Across Borders
CAB jest jednym z projektów MINERVA//SOCRATES, mających na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy krajami europejskimi w zakresie ICT oraz e-learningu. Jego celem jest promowanie międzynarodowej współpracy środowiska akademickiego przez stworzenie sieci nauczycieli i forum studentów. Oba narzędzia służą wymianie poglądów, dzieleniu się doświadczeniami i ułatwieniu dyskusji z partnerami z innych krajów bez konieczności podróżowania. Autorzy projektu zachęcają do włączenia się w jego realizację.

Więcej szczegółów www.cabweb.net.

Illinois Online Network
Wobec rosnącej popularności nauczania z wykorzystaniem internetu zwiększa się też zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą tej formy kształcenia, tak w zakresie jej organizacji, jak i metodyki. W Polsce dziedzina ta jest jeszcze na tyle "młoda", że nie tylko brakuje odpowiednich publikacji z tego zakresu, ale wręcz dopiero podejmowane są pojedyncze próby wypracowania założeń metodycznych dla procesu nauczania online. Dlatego praktycznie jedynym źródłem wiedzy są publikacje, a zwłaszcza serwisy internetowe uczelni zagranicznych, które prowadząc e-edukację od wielu lat, zdążyły już zgromadzić pewne doświadczenia i udostępnić ich opisy właśnie w internecie. Do takich miejsc niewątpliwie należy serwis Illinois Online Network, w którym można znaleźć wiele cennych informacji związanych z procesem przygotowania i prowadzenia kursów online.

Serwis dostępny jest pod adresem: http://www.ion.illinois.edu/.

IEEE Computer Society Technical Committee on Learning Technology (LTTC) http://lttf.ieee.org/
Przesłanką powołania LTTC był rozwój nowoczesnych technologii w edukacji, które mogą w ogromnym stopniu wpłynąć na poprawę jakości tego procesu. Celem LTTC jest działalność w zakresie technologii edukacyjnych (Learning Technology) i pomoc osobom zajmującym się wykorzystaniem ICT w edukacji.

Serwis LTTC jest interesującą bazą wiedzy oraz platformą kontaktów dla takich osób. Można w nim znaleźć najnowsze informacje z tej dziedziny, kalendarz zbliżających się wydarzeń oraz publikacje LTTC. Istnieje możliwość darmowego członkostwa w LTTC, zapisania się na lisy dyskusyjne i korzystania z forum.

Więcej http://lttf.ieee.org/.


BiznesNet.pl to jeden z najdłużej działających polskich wortali e-biznesowych. Serwis prowadzony jest przez firmę BiznesNet S.A., która specjalizuje się w działalności informacyjnej, doradztwie biznesowym oraz realizacji szkoleń i konferencji. Firma prowadzi projekty z zakresu e-biznesu, czyli wspomagania biznesu informatyką i telekomunikacją.

BiznesNet S.A. współpracuje także z polskimi menedżerami, pomagając im podejmować decyzje i realizować plany, informując o rynkowych trendach, sprawdzonych strategiach, dostępnych narzędziach oraz działaniach konkurencji na polu biznesu elektronicznego.

Najważniejsze działy portalu to: eBiznes, zarządzanie wiedzą, bezpieczeństwo, telekomunikacja, technologie mobilne oraz internet. W serwisie dostępne są także informacje o konferencjach dotyczących e-biznesu, forum czytelników, baza informacji na temat zastosowań nowych technologii w biznesie (Wywiadownia), katalog firm, sklep internetowy oraz dział prezentujący i pozwalający na ściągnięcie oprogramowań związanych z biznesem elektronicznym (Download) i inne.


The Learning Citizen
Inicjatywa The Learning Citizen to internetowy portal tematyczny sponsorowany przez Komisję Europejską. Jednym z zadań portalu jest informowanie o możliwościach kształcenia ustawicznego w społeczeństwie opartym na wiedzy. Inne kierunki działania to gromadzenie informacji dotyczących nowoczesnych technologii, edukacji ustawicznej, przedsięwzięć i projektów, a także tworzenie sieci współpracy instytucji i jednostek, w celu stymulowania rozwoju edukacyjnych struktur społeczeństwa informacyjnego.

Na stronie znajdziemy m.in. opis projektu The Learning Citizen Cluster (LCC), aktualności, artykuły, listy dyskusyjne poruszające tematykę edukacji całożyciowej.

Więcej informacji: http://www.learningcitizen.net.

European Association for Education of Adults
Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Dorosłych to instytucja skupiająca 100 organizacji z 34 krajów Europy, działających na płaszczyźnie edukacji ustawicznej. Działalność EAEA koncentruje się na kształtowaniu teoretycznych i badawczych aspektów polityki oświatowej dotyczących edukacji ustawicznej; wydawaniu publikacji i raportów badawczych; koordynacji współpracy międzynarodowej i realizacji projektów promujących edukację przez całe życie.

Więcej informacji: http://www.eaea.org.

British Learning Association
BLA współtworzone jest przez British Association for Open Learning i The Forum for Technology and Training. Jest to niezależne forum skupione wokół idei wprowadzania do edukacji nowoczesnych technologii. Na stronach forum wiele uwagi poświęcono praktycznemu zastosowaniu IT w procesie nauczania w Wielkiej Brytanii i na świecie.

Więcej informacji: http://www.baol.co.uk/.

Zapraszamy również do bazy instytucji opublikowanej na platformie e-sgh.pl
http://www.e-sgh.pl/baza.php