AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje

  • Międzynarodowa przedsiębiorczość. Od pomysłu do sukcesu, 10-11 marca 2016 r., Warszawa, http://www.sgh.waw.pl/trans16
  • Badania marketingowe wobec wyzwań współczesnego rynku i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 22-24 maja 2016 r., Wrocław, http://www.ue.wroc.pl
  • Przedsiębiorczy uniwersytet wobec wyzwań globalizacji i europeizacji (II Krakowska Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja dla Przedsiębiorczości”), 23 maja 2016, Kraków, http://www.ignatianum.edu.pl

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kreowanie zarządzania XXI wieku. Innowacje - biznes - kapitał ludzki, 26 marca 2016, Kraków, http://www.sophiabauty.pl
  • Management International Conference MIC 2016, 1-4 czerwca 2016 r. Pula, Chorwacja, http://www.mic16.fm-kp.si

Stan na 7 marca 2016 roku.

Zobacz wszystkie konferencje w Kalendarzu „e-mentora”