AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Web 2.0 - szanse i zagrożenia, 28-29 czerwca 2012 r., Poznań

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Internetowej Konferencji Naukowej pt. Web 2.0 - szanse i zagrożenia, organizowanej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu. Problematyka konferencji jest następująca:

 1. Internet a regulacje prawa autorskiego
 2. Web 2.0 - perspektywy i wyzwania
 3. Web 3.0 - perspektywy i wyzwania
 4. Wykluczenie cyfrowe a wykluczenie społeczne
 5. Książka tradycyjna czy e-book - perspektywy rynku wydawniczego
 6. Handel elektroniczny - szanse, zagrożenia i regulacje prawne
 7. Internet w kulturze - kultura w internecie
Konferencja odbędzie się w formie wirtualnej. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Więcej informacji na stronie: http://www.web2expo.eu/

Lektorat 2.0, 20 września 2012 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zapraszamy na konferencję metodyczną Lektorat 2.0 - E-learning w nauczaniu języków obcych na uczelniach wyższych organizowaną przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Tematyka konferencji to zastosowanie technologii informatycznych oraz internetowych narzędzi komunikacyjnych w nauczaniu języków obcych w ramach lektoratów na uczelniach wyższych. Organizatorzy proponują następujące zagadnienia do dyskusji:

 • Wykorzystanie platform e-learningowych w nauczaniu języków obcych
 • Media społecznościowe w nauczaniu języków obcych
 • Rozwój zawodowy nauczyciela w erze Web 2.0
 • Nauczanie online a nauczanie tradycyjne - konflikt czy pokojowe współistnienie?
Więcej informacji na stronie: http://sjo2.uek.krakow.pl/

EDULEARN 12 International Conference on Education and New Learning Technologies, 2-4 lipca 2012 r., Barcelona, Hiszpania

W lipcu odbędzie się kolejna edycja konferencji EDULEARN - międzynarodowego wydarzenia skupiającego kilkuset delegatów z krajów całego świata. Organizatorzy proponują do dyskusji zarówno zagadnienia dotyczące edukacji (m.in. innowacji pedagogicznych, badań naukowych, projektów międzynarodowych oraz kwestii ogólnych tj. finansowych, prawnych, organizacyjnych), jak i technologii edukacyjnych. W ramach tego drugiego wątku poruszane są zagadnienia z obszaru e-learningu, oprogramowania, zarządzania treścią online.

Więcej informacji na stronie: http://iated.org/


Kreatywność i systemy inteligencji biznesowej, 20 września 2012 r., Katowice

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję pt. „Kreatywność i systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych”.

Głównym celem spotkania jest wymiana myśli na temat miejsca ekonomii w kreatologii (interdyscyplinarnej wiedzy o twórczości) oraz zastosowań wiedzy kreatologicznej w praktyce gospodarczej (w tym: w zakresie budowania systemów inteligencji biznesowej). Podczas konferencji podjęta zostanie próba określenia zakresu zagadnień ekonomii kreatywności oraz powiązań pomiędzy nią a innymi obszarami kreatologii oraz zarządzania kreatywnością.

Więcej informacji na stronie: http://konferencja-kisib.ue.katowice.pl/


Społeczeństwo wiedzy. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, 19 października 2012 r. Tarnobrzeg

Zapraszamy na konferencję, której celem jest przedstawienie aktualnej refleksji o społeczeństwie wiedzy oraz jego uwarunkowaniach społecznych i kulturowych. Dyskusje dotyczyć będą opisu-diagnozy społeczeństwa wiedzy (głównie w Polsce), roli edukacji, wiedzy w innowacyjności, a także korzyści, jakie może odnieść społeczeństwo oraz sektor przedsiębiorców w Polsce. Zakres tematyczny konferencji obejmuje: teoretyczne aspekty społeczeństwa wiedzy, problemy praktycznego zastosowania wiedzy, omówienie współczesnej roli edukacji i wykształcenia w społeczeństwie, nowe technologie, wykluczenie cyfrowe, transfer wiedzy do społeczeństwa/przedsiębiorstw, popularyzację wiedzy i nauki.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych (w szczególności socjologów, psychologów, filozofów, antropologów kultury), a także praktyków.

Więcej informacji na stronie: http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/


Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, 8-10 października 2012 r., Wrocław

Informujemy, że odbędzie się kolejna, XI Konferencja z cyklu Sukces w zarządzaniu kadrami, która organizowana jest przez Katedrę Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

Tematem przewodnim Konferencji jest elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Program spotkania obejmuje:

 • zaprezentowanie wyników badań i doświadczeń,
 • podjęcie dyskusji i wymianę myśli,
 • wskazanie nowych obszarów badań.
Serdeczine zapraszamy!
Więcej informacji na stronie: Więcej informacji na: http://www.ue.wroc.pl/

Andragogiczny wymiar dorosłości, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała

Serdecznie zapraszamy na seminarium realizowane w ramach cyklu pt. "Jesienne spotkania andragogiczne". Uczestnicy będą poszukiwać podczas dyskusji odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Jakie są wyróżniki współczesnej dorosłości?
 2. Jak wpisują się w obecny model dorosłości praktyki edukacyjne?
 3. Czym jest uczenie się dla człowieka w okresie później dorosłości?
 4. Jak uczenie się modeluje poczucie tożsamości człowieka dorosłego?
 5. Czym jest dla człowieka wkraczającego w okres wczesnej dorosłości wymóg uczenia się przez całe życie?
 6. Z jakimi barierami musi radzić sobie uczący się dorosły?
Spotkanie adresowane jest do pracowników naukowych uczelni wyższych, studentów kierunków humanistycznych i społecznych, praktyków zajmujących się praktyką w zakresie edukacji osób dorosłych.
Więcej informacji na stronie: http://www.andragogika.xn.pl/

Stan na 28 czerwca 2012 roku.