AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy wwwEURYPEDIA - Europejska Encyklopedia Krajowych Systemów Edukacji

Dostępna jest już EURYPEDIA - internetowe źródło informacji na temat systemów edukacji w krajach Europy przygotowane przez EURYDICE (Sieć Informacji o Edukacji w Europie istniejącą już od 1980 roku). W serwisie można zapoznać się z opisami 38 systemów edukacyjnych (krajowych i regionalnych) i bardzo czytelnymi grafikami prezentującymi poszczególne szczeble edukacji. Dane można przeglądać tematycznie (dostępne kategorie to m.in. zarządzanie, finanse, jakość, mobilność, reformy), jak również wybierając konkretny kraj. Artykuły (obecnie ponad 5000) przygotowywane są w technologii Wiki przez Krajowe Biura EURYDICE, w języku angielskim oraz w językach narodowych.

Więcej informacji na stronie: http://eacea.ec.europa.eu/

Baza narzędzi dydaktycznych

Instytut Badań Edukacyjnych przygotował internetową bazę, w której znajdują się inspirujące zadania do pracy z uczniem. Celem serwisu jest wsparcie nauczycieli w uatrakcyjnieniu oferty edukacyjnej i motywowaniu uczniów do krytycznego myślenia i rozumowania. W zbiorze dostępne są zadania z języka polskiego, historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii na poziomie gimnazjum. Z czasem kreatorzy strony zamierzają uzupełniać ją o zadania dla licealistów i uczniów szkół zawodowych.

Baza narzędzi dydaktycznych została stworzona w ramach projektu Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, który został dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie: http://bnd.ibe.edu.pl/

LearnersTV

Prezentujemy wyjątkowy serwis internetowy zawierający ponad 19 tysięcy lekcji wideo, dostępnych online dla wszystkich zainteresowanych osób. Zajęcia pogrupowane są w kategorie tematyczne, m.in. matematyka, ekonomia, rachunkowość, prawo, języki obce. Oprócz nagrań wideo dostępne są również animacje naukowe (ponad 400), prezentacje PowerPoint (ponad 350) oraz notatki. Zaprezentowano także kilkanaście nieodpłatnych magazynów naukowych.

Więcej informacji na stronie: http://learnerstv.com/index.php