AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Experiential Learning in Virtual Worlds, 12-14 marca 2012 r., Praga, Czechy

Konferencja poświęcona jest zagadnieniu nauki przez doświadczenie w światach wirtualnych. W opinii organizatorów zainteresowanie wirtualnymi światami i ich implementacją do nauczania sukcesywnie wzrasta. Są wykorzystywane w grach, do zabawy, nauki, a także w networkingu i biznesie. Celem spotkania przybliżenie specyfiki wirtualnych światów oraz zbadanie możliwości formalnego i nieformalnego nauczania z ich wykorzystaniem. Omawiane będą również perspektywy rozwoju tego obszaru.

Więcej informacji na stronie: http://www.inter-disciplinary.net/

International Conference on Translation and Accessibility in Video Games and Virtual Worlds, 22-23 marca 2012 r., Barcelona, Hiszpania

Sukces pierwszej edycji konferencji, zorganizowanej w grudniu 2010 roku, zachęcił organizatorów do ponownego podjęcia dyskusji na temat wykorzystania gier oraz wirtualnych światów w przemyśle i edukacji. Tym razem dyskusja w ramach konferencji skupiać się będzie wokół lokalizacji i dostępu do gier oraz wirtualnych światów (tzw. metaverses), a także znaczenia odpowiedniego tłumaczenia gier na języki narodowe, w tym uwzględniania aspektów kulturowych czy humoru.

Więcej informacji na stronie: http://jornades.uab.cat/

Twenty Years for Sustainable Development: Learning from Each Other, 3-5 maja 2012 r., Wilno, Litwa

Celem konferencji jest dzielenie się najlepszymi praktykami w obszarze edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD - education for sustainable development). W programie znajduje się omówienie takich zagadnień, jak: ESD w szkolnictwie wyższym, efektywne metody rozwoju kompetencji w zakresie ESD, sposoby włączania ESD do programu nauczania w oświacie i edukacji nieformalnej.

Więcej informacji na stronie: http://www.vpu.lt/

Forum Nowej Nauki. Nauka 2.0: więcej niż internet, 17-18 kwietnia 2012 r., Uniwersytet Jagielloński (Auditorium Maximum), Kraków

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (UJ). Jej celem jest zainicjowanie środowiskowej dyskusji na temat rozwoju nowoczesnej nauki i nauki 2.0. Spotkanie, wymiana idei i doświadczeń oraz prezentacja nowoczesnych trendów i rozwiązań mogą przyczynić się do rozpoczęcia procesu zmian w nauce polskiej.

Konferencja adresowana jest do naukowców, doktorantów i studentów, dziennikarzy, pracowników otoczenia nauki oraz firm zajmujących się technologiami komunikacyjnym. Wydarzenie dofinansowane jest z funduszy europejskich.

Więcej informacji na stronie: http://www.cittru.uj.edu.pl/


10th e-Assessment Question Conference - 2012, 21-22 marca 2012 r., Londyn, Wielka Brytania

Już po raz dziesiąty odbędzie się konferencja poświęcona metodom ewaluacji wykorzystującym najnowsze osiągnięcia ICT. Metody te stosowane są coraz częściej zarówno w edukacji, jak i w ramach oceny pracowniczej. W roku 2012 głównym celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad oceną kwalifikacji oraz certyfikacją. Omawiane będą również narzędzia i techniki służące ocenie: sposoby ich konstrukcji i użytkowania oraz efekty zastosowań.

Więcej informacji na stronie: http://www.e-assess.co.uk/

4th International Conference on Computer Supported Education, 16-18 kwietnia 2012 r., Porto, Portugalia

CSEDU 2012 (the International Conference on Computer Supported Education) to coroczne spotkania mające na celu prezentację i przedyskutowanie najlepszych praktyk i nowych idei w zakresie strategii nauczania z wykorzystaniem ICT oraz polityk w obszarze edukacji otwartej i edukacji na odległość. Omawiane będą najnowsze trendy i potencjał pedagogiczny technologii edukacyjnych w świecie akademickim oraz korporacyjnym.

Więcej informacji na stronie: http://www.csedu.org/


3rd International Conference on Elderly and New Technologies, 18-20 kwietnia 2012 r., Castelló de la Plana, Hiszpania

Rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Jednym z elementów wsparcia jest umożliwianie starszym osobom aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym poprzez usuwanie barier i udzielanie pomocy w korzystaniu z nowych technologii. Tym i powiązanym aspektom poświęcona będzie zapowiadana konferencja.

Więcej informacji na stronie: http://mayores-nt.uji.es/

2012 EDEN Annual Conference: Open Learning Generations, 6-9 czerwca 2012 r., Porto, Portugalia

Tegoroczna konferencja stowarzyszenia EDEN poświęcona jest tematyce kształcenia ustawicznego i sposobom niwelowania luki pomiędzy generacją Y (młodych osób dorastających w dobie internetu) a osobami starszymi, dla których korzyści z użytkowania nowych technologii niejednokrotnie pozostają nieznane. Główne zagadnienia omawiane w ramach konferencji będą dotyczyć metodologii nauczania i technologii kreowania „pokoleń otwartego nauczania” (Open Learning Generations).

Więcej informacji na stronie: http://www.eden-online.org/2012_porto.html


12th Annual Henley KM Forum Conference: Achieving Knowledge Excellence, 29 lutego - 1 marca 2012 r., Oxfordshire, Wielka Brytania

Tematem przewodnim tegorocznego forum jest promowanie działań ukierunkowanych na postrzeganie uczenia się jako centrum aktywności każdej organizacji (Putting learning at the heart of the organisation). Uczestnicy będą rozważać, jakie czynniki wpływają na organizacyjne uczenie się i w jaki sposób tworzyć strategie trwałego sukcesu. Zapoznają się też z najnowszymi zagadnieniami i ideami związanymi z tym obszarem.

Więcej informacji na stronie: http://www.henley.reading.ac.uk/

Stan na 20 lutego 2012 roku.