AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www
Innowacyjny program praktyk studenckich L.I.F.E

L.I.F.E to międzynarodowy program opracowany przez holenderską firmę La'Met, który został wdrożony na kilkunastu uczelniach, m.in. w Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. 17 grudnia 2010 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisało umowę z Instytutem Wiedzy i Innowacji (www.instytut.info) dotyczącą jego realizacji na pięciu uczelniach wyższych w Polsce w roku akademickim 2011/2012. Program umożliwia studentom odbycie profesjonalnego stażu zawodowego w czasie zajęć (wykład, konwersatorium, praktyki) w zamian za punkty ECTS. Przewiduje się uruchomienie w każdym semestrze 30-osobowych grup, z których każda realizować będzie realny projekt biznesowy firmy. Program pozwala studentom wchodzić w interakcję z konkretną firmą, a uczelni pomaga nawiązać kontakty ze środowiskiem biznesowym. Studenci mają szansę dowiedzieć się, jak połączyć teorię z praktyką, by osiągnąć zamierzony efekt końcowy, będący najlepszym rozwiązaniem określonego problemu. Bardzo ważne w prezentowanym modelu kształcenia jest podsumowanie pracy studentów i ich wkładu w projekt. Jest to możliwe dzięki ciągłemu nadzorowi wykładowcy w czasie zajęć i sesji doradczych.

Więcej informacji na stronie: www.praktykistudenckie.edu.pl (strona w budowie)

Bezpieczny e-Sklep

Sklep Amaya-moda.pl prowadzony przez Firmę Krawiecką FINEZJA Pani Iwony Bukowskiej oraz sklep.sferis.pl prowadzony przez firmę Sferis Sp. z o.o. zwyciężyły w konkursie „Bezpieczny eSklep”. Celem konkursu było promowanie stosowania przez sklepy internetowe dobrych praktyk gospodarczych w handlu elektronicznym. Oceniane były m.in. takie kryteria, jak: dostępność, jakość i kompletność informacji, przejrzystość i kompletność umowy sprzedaży, ochrona danych osobowych, jakość procedur rozpatrywania reklamacji i obsługi klientów, bezpieczeństwo transakcji, a także odpowiedzialność względem pracowników, klientów i środowiska. Na stronie konkursu dostępny jest także poradnik dla konsumentów opisujący zasady bezpiecznego kupowania w internecie.

Więcej informacji na stronie: https://bezpiecznyesklep.pl

Zarządzanie talentami - baza wiedzy

Celem serwisu jest ułatwienie osobom zainteresowanym tematyką zarządzania talentami dotarcia do rzetelnych źródeł informacji poprzez zgromadzenie ich w jednej bazie danych. Baza zawiera ponad 150 źródeł: raportów badawczych, książek, artykułów naukowych oraz studiów przypadków wraz z bezpośrednimi odnośnikami do stron internetowych, na których są zamieszczone lub do wydawnictw, w których można dokonać ich zakupu. Układ treści pozwala na wyszukiwanie zarówno poprzez słowa kluczowe, jak i daty publikacji.

Więcej informacji na stronie: http://www.zarzadzanietalentami.net

WSiPnet.pl - ćwiczenia w wersji elektronicznej

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne uruchomiły nową platformę internetową wspierającą nauczycieli gimnazjum w realizacji procesu kształcenia. Ćwiczenia podręcznikowe dla klas pierwszych dostępne są w wersji elektronicznej (obecnie platforma działa w wersji testowej, aby zainteresowane osoby mogły sprawdzić jej możliwości, zaś od sierpnia 2011 r. ruszy jej pełna wersja). Dzięki przeniesieniu zadań do internetu uczniowie mogą natychmiast dowiedzieć się, jakie są wyniki ich pracy, sprawdzić, gdzie popełniali błędy i jakie zagadnienia powinni powtórzyć do sprawdzianów. Nauczyciele z kolei mają możliwość łatwiejszego zarządzania pracą klasy, obserwowania postępów w nauce, tworzenia i zadawania uczniom zestawów zadań powtórkowych.

Więcej informacji na stronie: http://www.wsipnet.pl

EkoAkademia 1. i 3. wieku

EkoAkademia to międzypokoleniowy projekt edukacyjny, którego celem jest poszerzenie, z pomocą nauczycieli i dzieci w wieku szkolnym, wiedzy ekologicznej osób, które ukończyły 50 lat. W szczególności dotyczy on prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. W pierwszym etapie nauczyciele z placówek, które zarejestrują się w projekcie, wezmą udział w szkoleniu e-learningowym, aby uzyskać tytuł EkoProfesora. Następnie nauczyciele wyłonią grupę 15 uczniów oraz 15 osób w wieku 50+ i wraz z nimi będą realizować EkoZadania. Wyniki prac grup będą oceniane przez komisję konkursową oraz internautów. Najlepsze szkoły otrzymają nagrody.

Więcej informacji na stronie: http://www.akademia.oswiata.org.pl/

Szkolenia w ramach projektu „B plus R - Badaj możliwości. Rozwijaj wiedzę”

Pracownicy uczelni wyższych mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach finansowanych przez Unię Europejską, organizowanych przez Akademię Morską w Szczecinie. Tematyka szkoleń obejmuje sposoby pozyskiwania środków na realizację projektów badawczych (w tym z UE), realizację i rozliczanie projektów badawczych (w tym z UE), ochronę własności intelektualnej w Polsce, UE i USA, przygotowanie biznesplanu dotyczącego komercjalizacji wyników prac badawczych, a także pozyskiwanie środków na finansowanie wdrożeń wyników projektów badawczych. Trenerzy prowadzący zajęcia związani są głównie z parkami naukowo-technologicznymi w Poznaniu i Szczecinie.

Więcej informacji na stronie: http://www.br.szczecin.pl