AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www



Global Management Challenge Poland 2010

GMC to internetowa symulacja strategiczna, w której zespoły zarządzają spółkami notowanymi na giełdzie. Konkurują w wirtualnej rzeczywistości, przygotowują strategię rozwoju, podejmują wiele decyzji operacyjnych. GMC łączy w sobie walory edukacyjne programów szkoleniowych i rozrywkowe gier strategicznych. W programie nauka łączy się z praktyką, a zdobywaniu wiedzy towarzyszą emocje. Scenariusz jest wielowątkowy, model interaktywny, a rywalizacja zespołów przypomina walkę konkurencyjną na realnym rynku.

W ciągu ostatnich 30 lat projekt zgromadził blisko pół miliona entuzjastów w ponad 30 państwach. Zwycięzcy corocznych krajowych edycji konkursu spotykają się w Finale Światowym. W Polsce trwa obecnie rejestracja uczestników (zespoły 3-5 osób) do XI ogólnokrajowej edycji konkursu GMC 2010. Wystartować może każdy zainteresowany rozwijaniem wiedzy z obszaru zarządzania. Aby wziąć udział w programie treningowym, należy się zarejestrować do 20 października 2010 r.

Więcej informacji na: www.gmcpoland.pl

Kursy dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych

W czasie kursu przedstawiane będą sposoby pracy z uczniem z niepełnosprawnością w klasie ogólnodostępnej, w tym także dobór odpowiedniego sprzętu asystującego i środków dydaktycznych. Szczególny nacisk położono na edukację uczniów niewidomych i słabowidzących. Kursy dla 225 nauczycieli z całego kraju będą prowadzone do końca 2011 roku.

Za szkolenia odpowiada Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego, które od 15 lat specjalizuje się w ułatwianiu studentom z niepełnosprawnością dostępu do edukacji. Kursy doskonalące są realizowane w ramach projektu „Edukacja, niepełnosprawność, informacja, technologia - likwidowanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS.

Szczegółowe informację i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: http://www.bon.uw.edu.pl

Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu

W październiku br. rusza edukacyjny projekt Młodzieżowa Akademia Agrobiznesu - innowacyjny program nauczania oparty na metodzie projektowej i wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Adresatami są uczniowie z czterech województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, którzy przez trzy lata trwania projektu odbędą intensywne zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedsiębiorczości, informatyki i języka angielskiego. Przedsięwzięcie wspiera młodzież w wejściu na rynek pracy lub założeniu własnej firmy.

Projekt realizuje Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej. Jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach działania 3.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej informacji na: http://www.akademiaagrobiznesu.pl

Jesienna Akademia PARP dla branży szkoleniowej

Z końcem września br. rozpoczęła się kolejna edycja projektu Akademia PARP. Tym razem jest ona adresowana do osób, które na co dzień zajmują się działalnością szkoleniową. Trenerzy, mentorzy oraz specjaliści ds. rozwoju kadr w przedsiębiorstwach i uczelniach uzyskają umiejętności potrzebne do realizacji szkoleń w formie e-learningowej. Uczestnicy mają szansę w ciągu kilku tygodni poznać w praktyce wszystkie etapy projektów e-learningowych - od planu, poprzez jego realizację, na mentoringu i ocenie efektywności kończąc. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lekcja historii w grach online

Nauczyciele chcący uatrakcyjnić lekcje historii mogą skorzystać z gier online promujących europejską świadomość kulturową, stworzonych w ramach projektu e-VITA. Na podstawie opowieści starszych pokoleń zamieszczonych na blogu powstały cztery interaktywne gry komputerowe, które są symulacjami konkretnych sytuacji (serious games) dotyczących przeszłości Europy. Gry dotyczą takich aspektów, jak turystyka, praca, rekreacja, i umożliwiają graczom zapoznanie się w praktyce z warunkami życia przed integracją europejską. W projekcie e-VITA biorą udział partnerzy z Niemiec, Grecji, Portugalii, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Jest on współfinansowany przez Dyrektoriat Generalny Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury (Education and Culture DG) w ramach programu Lifelong Learning KA 3.