AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

MoodleMoot Polska, 4-5 listopada 2010 r., Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie


MoodleMoot to cykliczne spotkania miłośników, użytkowników i fanów platformy do nauczania na odległość MOODLE, organizowane na całym świecie. Już po raz drugi MoodleMoot odbędzie się również w Polsce.

Obszary tematyczne dyskusji proponowane przez organizatorów to: zmiany celów edukacyjnych, nowe oferty zajęć z wykorzystaniem narzędzi MOODLE - również w procesie nauczania stacjonarnego, użytkownicy MOODLE: nowy profil e-studenta oraz e-nauczyciela akademickiego, korzyści oraz zagrożenia płynące z nauczania na odległość, efektywne uczenie i skuteczne sprawdzanie efektów kształcenia z wykorzystaniem platformy MOODLE.

Konferencja odbędzie się w dwóch formach: tradycyjnej oraz internetowej. Po spotkaniu, 6 listopada br. zrealizowane zostaną również warsztaty adresowane do nauczycieli, którzy chcą udoskonalić swoje kompetencje w zakresie wykorzystywania platformy Moodle.

Więcej informacji na stronie: http://moodlemoot.pl

Online Educa Berlin 2010, 1-3 grudnia 2010 r., Berlin, Niemcy

16. międzynarodowa konferencja Online Educa odbędzie się w grudniu w Berlinie. Głównym hasłem Learning for All (Kształcenie dla wszystkich) objęto cztery zakresy tematyczne tworzące filary innowacji: treść nauczania, uczenie się jak się uczyć, ekosystemy i środowiska nauczania (Learning Content, Learning About Learning, Learning Ecosystems, Learning Environments). Mają one przyczyniać się do uzyskiwania najlepszych wyników w trzech głównych domenach: edukacji instytucjonalnej, kształceniu w miejscu pracy i kształceniu ustawicznym.

Więcej informacji na stronie: http://www.online-educa.com/

2nd International conference on e-learning and e-teaching (ICELET2010),
1-2 grudnia 2010 r., Teheran, Iran


Amirkabir Univeristy of Technology zaprasza na międzynarodową konferencję poświęconą e-learningowi, która odbędzie się w Teheranie. Organizatorzy proponują 6 głównych obszarów tematycznych: technologiczne i inżynieryjne aspekty e-learningu; projektowanie, metodologia i ocena w e-nauczaniu; zagadnienia jakości, ewaluacji i akredytacji; aspekty społeczne, kulturowe i etyczne w e-learningu; zagadnienia strategiczne edukacji na odległość; wdrożenia i studia przypadków.

Więcej informacji na stronie: http://icelet2010.aut.ac.ir/en/


Edukacja i Biznes - wzajemna wymiana doświadczeń, 26 listopada 2010 r., Warszawa


Instytut Nowoczesnej Edukacji organizuje w listopadzie konferencję poświęconą związkom pomiędzy edukacją a biznesem. Gościem specjalnym spotkania będzie Colin Rose - ekspert w zakresie nowoczesnych metod uczenia się, doradca wielu uniwersytetów i koncernów.

Cele konferencji:

  • popularyzacja innowacyjnych sposobów zarządzania oświatą,
  • wspieranie grupy liderów edukacji, mających wpływ na zwiększenie jakości i skuteczności placówek edukacyjnych,
  • tworzenie możliwości wymiany doświadczeń między biznesem a edukacją,
  • integracja społeczności menedżerskiej edukacji i biznesu,
  • prezentacja sposobu skutecznego zarządzania zespołem,
  • przykłady dobrych praktyk w biznesie, które można przenieść na grunt edukacji,
  • budowanie poczucia własnej wartości i kreatywności w podejmowaniu nowych wyzwań w edukacji.
Więcej informacji na stronie: http://www.edukacjaibiznes.pl/


Social Applications for Life Long Learning, 4-5 listopada 2010 r., Parta, Grecja

Zapraszamy na konferencję poświęconą kształceniu ustawicznemu, realizowaną w ramach dwóch projektów unijnych: „SimSafety - Flight Simulator for Internet Safety” oraz „SoRuraLL - Rural Social Networking for Lifelong Learning”. Proponowane przez organizatorów zagadnienia do dyskusji to m.in. aspekty pedagogiczne kształcenia ustawicznego realizowanego ze wsparciem technologii, techniczne i społeczne problemy w kształceniu ustawicznym, zastosowanie gier w nauczaniu.

Więcej informacji na stronie: http://thaleia.westgate.gr/sall2010/


ICT for Language Learning, 11-12 listopada 2010 r., Florencja, Włochy

W listopadzie odbędzie się trzecia edycja konferencji poświęconej zastosowaniu ICT w nauczaniu języków obcych. Omówione i przedyskutowane zostaną następujące kwestie: innowacyjne metody nauczania języków, nowe rozwiązania technologiczne, integrowanie e-learningu z nauczaniem tradycyjnym, Content and Language Integrated Learning. Organizatorzy zachęcają również do prezentowania wyników realizacji bieżących i zakończonych projektów z tego obszaru współfinansowanych przez Unię Europejską.

Więcej informacji na stronie: http://www.pixel-online.net/ICT4LL2010/

User Generated Content Assessment in Learning: Enhancing Transparency and Quality of Peer Production, 24-27 października 2010 r., Budapeszt, Węgry

Zapraszamy na Szóste Warsztaty Badawcze stowarzyszenia EDEN (European Distance and E-learning Network). Tematem przewodnim jest zwiększanie transparentności i jakości zasobów tworzonych przez użytkowników. Warsztaty adresowane są do badaczy, praktyków i ekspertów w zakresie ewaluacji i jakości, programistów i testerów. Celem spotkania jest podzielenie się dotychczasowymi doświadczeniami i wymiana wiedzy w tym innowacyjnym obszarze e-learningu.

Więcej informacji na stronie: http://www.eden-online.org/eden.php?menuId=512


Warsztaty z zakresu gospodarki opartej na wiedzy, 24-25 listopada 2010 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci będą mogli uczestniczyć w warsztatach z zakresu gospodarki opartej na wiedzy. Dla dla nauczycieli akademickich przewidziano wykład O kreowaniu wiedzy oraz prezentację programu nauczania przedmiotu Gospodarka oparta na wiedzy. Studenci mają do wyboru cztery warsztaty: Tworzenie i funkcjonowanie zespołów wiedzy, Zarządzanie wiedzą osobistą - od zarządzania sobą ku zarządzaniu innymi, Identyfikacja i pomiar gospodarki opartej na wiedzy oraz Jak zbudować system zarządzania wiedzą?

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja w projekcie „Program upowszechniania osiągnięć nauki z zakresu zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie: http://www.gow-zr.pl

Stan na 5 października 2010 roku.