AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www


Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie,
27 października 2009 r., Warszawa


W ramach obchodów roku innowacyjności i kreatywności w Unii Europejskiej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza na konferencję Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie. Spotkanie organizowane jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej - Katarzyny Hall, prof. Mariana Goryni, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Polskiego Forum Obywatelskiego.
Cele i założenia konferencji:

  • zintegrowanie środowiska nauczycieli, dyrektorów szkół i przedstawicieli administracji oświatowej wokół problematyki kreatywności i innowacyjności,
  • promowanie postaw innowacyjnych wśród nauczycieli i menedżerów polskiej oświaty,
  • kształtowanie wizerunku menedżera oświaty jako innowatora,
  • zachęcanie decydentów do podejmowania i wspierania innowacyjnych działań w oświacie,
  • wskazanie kierunków nowoczesnych badań naukowych w Polsce w zakresie innowacyjnego zarządzania w oświacie,
  • przyczynienie się do rozwoju w Polsce gospodarki opartej na wiedzy.
W czasie konferencji, w godz. 16:00-17:45, odbędzie się debata publiczna transmitowana w internecie. Zachęcamy internautów do aktywnego udziału i zadawania pytań online.
Więcej informacji na stronie: http://www.iz2009.eid.edu.pl/

ICERI 2009 International Conference of Education Research and Innovation, 16-18 listopada 2009 r., Madryt, Hiszpania

Głównym celem konferencji jest promowanie międzynarodowej współpracy w zakresie edukacji i badań we wszystkich dziedzinach kształcenia. Zakres tematyczny jest bardzo szeroki - obejmuje m.in.: globalne kwestie w edukacji i badaniach, nowe trendy i doświadczenia, umiędzynarodowienie i globalizację jako nowe wyzwania dla szkolnictwa wyższego, e-learning i innowacje, zastosowanie technologii w edukacji i badaniach, kwestie jakości i akredytacji.
Organizatorzy spodziewają się uczestnictwa w spotkaniu około 500 osób z 70 krajów.

Więcej informacji na stronie: http://www.iated.org/iceri2009


ICBL - Interactive computer-aided blended learning, 5-7 listopada 2009 r., Florianopolis, Sant Catarina, Brazylia

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z wynikami najnowszych badań z zakresu blended learningu, umożliwienie wymiany doświadczeń oraz stworzenie miejsca do dyskusji. Główne obszary tematyczne proponowane przez organizatorów dotyczą: metod i narzędzi stosowanych w e-learningu, zagadnień pedagogicznych i psychologicznych, aplikacji mobilnych w nauczaniu, wirtualnych laboratoriów, kwestii technicznych, pilotażowych projektów, produktów i aplikacji.

Więcej informacji na stronie: http://www.icbl-conference.org

Learning Technologies Conference 2009, 19-20 listopada 2009 r., Sunshine Coast, Australia

Tematem przewodnim konferencji jest hasło: Twoja siła (The Power of You). Organizatorzy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na zmiany, jakie dokonują się w roli i pozycji nauczyciela w dobie nowych technologii. Przypominają, że technologia jest jedynie narzędziem, a od wykładowców zależy, w jaki sposób go użyją. Podczas spotkania dyskutowane będą wyzwania i zadania stojące przed nauczycielem nowej ery, a prelegenci zaprezentują własne doświadczenia w tym zakresie.

CELDA 2009 Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, 20-22 listopada 2009 r., Rzym, Włochy

W listopadzie br. odbędzie się kolejna edycja konferencji CELDA, organizowana przez International Association for Development of Information Society (IADIS), której celem jest zaprezentowanie i przedyskutowanie głównych zagadnień związanych z rozwojem procesów nauczania oraz wspieraniem pedagogiki w erze cyfrowej. Wybrane obszary tematyczne tegorocznego spotkania to: społeczności uczące się, wirtualny uniwersytet, psychologia edukacji, kształcenie ustawiczne, paradygmaty uczenia w sektorze korporacyjnym.

Więcej informacji na stronie: http://www.celda-conf.org

iCEL2009 2nd International Conference on E-Learning, 1-2 grudnia 2009 r., Shah Alam, Selangor, Malezja

Tematem przewodnim konferencji jest Go Online! Go Mobile. Ma ona na celu promowanie dyskusji i nowych rozwiązań w obszarze m-learningu. Organizatorzy zakładają, że w przyszłości nauczanie będzie jeszcze bardziej elektroniczne, bardziej mobilne i bardziej kompatybilne z urządzeniami przenośnymi. Podczas spotkania referaty wygłoszą zarówno przedstawiciele środowiska akademickiego, jak również biznesowego i rządowego.

Więcej informacji na stronie: http://i-learn.uitm.edu.my/icel2009/index.php

Online Educa Berlin 2009, 2-4 grudnia 2009 r., Berlin, Niemcy

Zapraszamy na kolejną edycję największej międzynarodowej konferencji poświęconej e-learningowi Online Educa Berlin 2009. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczy ponad 2000 przedstawicieli różnych środowisk z przeszło 90 krajów świata. Tegoroczny temat przewodni brzmi: Innovate, Share, Succeed. W programie przewidziano m.in.: sesje plenarne, debatę Online Educa, prezentacje, sesje wymiany wiedzy, pokazy najlepszych praktyk, a także wydarzenia towarzyszące sprzyjające nawiązywaniu nowych kontaktów.

Więcej informacji na stronie: http://www.online-educa.com

Stan na 5 października 2009 roku.