AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

E-AIDS - E-learning w edukacji HIV/AIDS


Projekt E-AIDS - E-learning w edukacji HIV/AIDS to nowatorskie przedsięwzięcie współfinansowane w ramach Europejskiego Programu Lifelong Learning. Celem projektu jest wspomaganie edukacji w zakresie profilaktyki HIV/AIDS poprzez zastosowanie nowoczesnych metod szkolenia oraz nauki online.
W ramach projektu stworzona została strona www.e-aids.ro, na której znajduje się platforma przeznaczona do prowadzenia kursów online, adresowanych m.in. do nauczycieli, pracowników medycznych, wolontariuszy i pracowników opieki społecznej. Platforma może być wykorzystywana przez użytkowników w różnorodny sposób: można na niej korzystać z materiałów, uczestniczyć w kursie, przejść szkolenie jako trener, a także zostać współtwórcą platformy, udostępniając swoje materiały. Wszystkie działania zmierzają do rozpowszechniania i promowania profilaktyki HIV/AIDS na szeroką skalę. Uniwersalny wymiar platformy daje możliwość korzystania z informacji i kursów w wielu językach.
Koordynatorem projektu jest instytucja Save the Children Organisation - Dolj Department z Rumunii. Polskim partnerem projektu jest Ośrodek Edukacyjny Taurus. Pozostałe instytucje uczestniczące w przedsięwzięciu to: Auxilium pro Regionibus in Rebus Culturalibus (Austria), TEMPO Training & Consulting (Czechy), Asociación de Personas Participantes Agora (Hiszpania), EURO-NET (Włochy), Department of Dynamic and Clinical Psychology 146 - University of Rome "La Sapienza" (Włochy).

Języki i Europa

W Unii Europejskiej używa się aż 23 języków urzędowych, a polityka wielojęzyczności stanowi istotny element jej kultury. Z inicjatywy Komisji Europejskiej powstał więc nowy portal internetowy Języki i Europa, którego celem jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznania się z informacjami na temat języków w UE.
Serwis dostępny jest we wszystkich językach urzędowych UE. Zawiera informacje pogrupowane ze względu na tematykę oraz kategorie. Lista tematów obejmuje: różnorodność językową, naukę języków, nauczanie języków, przekład tekstów, tłumaczenie ustne oraz nowe technologie lingwistyczne. W ramach każdego z obszarów tematycznych można zapoznać się z następującymi kategoriami: polityka, działalność, fundusze, praca, dokumentacja, zasoby i aktualności.

Więcej informacji na stronie: http://europa.eu.int/languages.


Ekonomia Na Ulicy

Ekonomia Na Ulicy to projekt realizowany przez Fundację dla Polski w ramach pomocy młodzieży ze środowisk ubogich w starcie w dorosłe życie. Celem przedsięwzięcia jest promowanie wśród dzieci ulicy postaw przedsiębiorczych poprzez zapoznanie ich z bezpiecznymi i efektywnymi możliwościami zarabiania pieniędzy, w odróżnieniu od nielegalnych próby zarabiania, które podejmują oni bardzo wcześnie.
W ramach programu organizowane są szkolenia koncentrujące się na podniesieniu wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz ekonomii pracowników i współpracowników organizacji pracujących z dziećmi ulicy w całej Polsce.

Więcej informacji na: http://www.ekonomianaulicy.pl/.

IROs Forum

IROs Forum (International Relations Offices Forum) to forum jednostek współpracy międzynarodowej polskich uczelni publicznych o charakterze akademickim. Jedną z uczelni założycielskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Głównym celem Forum jest zwiększenie efektywności i zakresu współpracy międzynarodowej polskich uczelni, w tym prowadzenie wspólnych działań w ramach tworzenia i rozwoju wielopłaszczyznowej akademickiej współpracy międzynarodowej, a także promocja i wdrażanie ich w środowiskach uczelni partnerskich.
Wśród zaplanowanych zadań są m.in.: inicjowanie wspólnych projektów i strategii pozyskiwania funduszy, organizowanie szkoleń i konferencji, wydawanie wspólnego biuletynu, wyrażanie opinii dotyczących uregulowań prawnych.

Więcej informacji na: www.irosforum.interrel.pl.


Blackboard TV

Serwis Blackboard.com prezentuje interesujące nagrania wideo oraz studia przypadków opisujące doświadczenia uczelni korzystających z produktów firmy (University of Cincinnati, Central Texas College, Tulane University, University of South Carolina). W filmach wypowiadają się przedstawiciele studentów, administracji, wykładowców oraz władz akademickich, co pozwala na poznanie opinii odbiorców reprezentujących różne środowiska.

Nowe Trendy

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych jest organizatorem Konkursu na najlepsze dysertacje doktorskie z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu. Kapituła Komisji wybiera najbardziej innowacyjne prace, które są drukowane przez Fundację i rozpowszechniane w bibliotekach w całej Polsce.
W październiku 2008 r. została rozstrzygnięta II edycja Konkursu. Wzięło w niej udział 33 autorów prac doktorskich. Spośród wszystkich zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wyłoniła cztery najbardziej wyróżniające się opracowania:

  • dr Łukasz Hardt Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji
  • dr Monika Murawska Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa
  • dr Dorota Rozmus Agregacja modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych
  • dr Anna Sankowska - Wpływ zastosowania koncepcji wirtualnego organizowania na innowacyjność przedsiębiorstwa. Praca opublikowana przed realizacją Konkursu, nakładem Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej.
Zapraszamy na stronę www.nowetrendy.net w celu zapoznania się ze streszczeniami wszystkich zgłoszonych do Konkursu prac.