AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Ochrona wiedzy i innowacji, 19-20 stycznia 2009 r., Kraków (Uniwersytet Jagielloński)

Celem konferencji jest wymiana poglądów i wyników badań na temat rozwoju polskiej gospodarki w kontekście wykorzystania tzw. nowych czynników wzrostu, takich jak: wiedza i innowacje. Analiza prowadzona jest na kilku równoległych płaszczyznach: teoretycznej, makroekonomicznej, regionalnej i mikroekonomicznej. Uczestnicy konferencji będą starali się znaleźć odpowiedź na następujące pytania: Jak pogodzić potrzebę upowszechniania wiedzy i innowacji z ich ochroną?; Jak chronić własność intelektualną?; Jak budować społeczeństwo wiedzy w Polsce?; Jak będzie wyglądała reforma nauki w Polsce?.
Główne obszary tematyczne konferencji to:

  • Istota ochrony własności intelektualnej;
  • Kapitał intelektualny w Polsce - jego upowszechnianie a ochrona praw własności intelektualnej;
  • Problematyka badań, rozwoju oraz systemów innowacji;
  • Poziom zaawansowania technologicznego w Polsce, UE i w USA.
Spotkanie odbywa się pod honorowym patronatem takich instytucji, jak: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Patentowy RP oraz PKPP Lewiatan.
Więcej informacji na: http://www.instytut.info/Vkonf/.


eKNOW International Conference on Information, Process and Knowledge Management, 1-7 lutego 2009 r., Cancun, Meksyk

Zarządzanie wiedzą to jeden z głównych tematów konferencji eKNOW, która odbędzie się w lutym w Meksyku. W ramach spotkania poruszane będą m.in. takie kwestie, jak: identyfikowanie i pozyskiwanie wiedzy, typy wiedzy, systemy zarządzania wiedzą, systemy wspomagania decyzji, zarządzanie procesami, modelowanie procesów, zarządzanie informacją.
Podczas konferencji zaprezentowane zostaną studia przypadków, propozycje standardów, relacje z wdrożeń, opisy nowych aplikacji, rezultaty prowadzonych badań.


DataCenter Gigacon, 26 stycznia 2009 r., Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa

Konferencja poświęcona jest technologiom, środowiskom i narzędziom zapewniającym niezawodny i bezpieczny dostęp do baz danych. Proponowanymi przez organizatorów sesjami tematycznymi są: Usługi DataCenters, Serwery baz danych dla DataCenter, Systemy operacyjne dla DataCenters, Zarządzanie DataCenters, Integracja baz danych, transfer danych, Systemy pamięci masowych, Wydajne serwery i klastry dla DataCenters, Bezpieczeństwo DataCenters, Hurtownie danych, Datamining, Wirtualizacja serwerów.
Spotkanie adresowane jest do osób zajmujących się tematyką baz danych, w tym m.in. inżynierów, analityków, administratorów systemów oraz kierowników projektów.

Business Intelligence 2009, Zarządzanie Zintegrowanym Źródłem Informacji, 19-20 lutego 2009 r., Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa

Spotkanie stanowi Forum Ekspertów z dziedziny Business Intelligence (BI) w Polsce. Jego celem jest umożliwienie wymiany poglądów i doświadczeń ze specjalistami w tym zakresie, w tym również z ekspertami zagranicznymi, zapoznanie się z dobrymi praktykami wdrożeń narzędzi BI oraz podjęcie dyskusji na temat zarządzania zintegrowanym źródłem informacji.
Konferencja adresowana jest do wyższej kadry menedżerskiej Business Intelligence oraz kierującej działami informacji zarządczej, analiz, data warehouse, finansowymi, strategicznymi, controllingu, IT i obszarów rozwoju systemów informatycznych.

e-CASE 2009 - International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, and e-Education, 8-10 stycznia 2009 r., Singapur

Międzynarodowa konferencja e-CASE 2009 poświęcona jest obszarom e-handlu, e-administracji, e-społeczeństwa oraz e-learningu. Organizatorzy spotkania mają na celu wymianę doświadczeń oraz wiedzy na temat najnowszych rozwiązań i innowacji w tych dziedzinach. Najlepsze referaty konferencyjne będą rekomendowane do publikacji w specjalnym wydaniu International Journal of Business and Information, a także International Journal of Cyber Society and Education. Równolegle odbędzie się również konferencja e-Technology (e-Tech 2009).

Więcej informacji na: http://www.e-case.org/2009/.


iLearning Forum 2009, 19-20 stycznia 2009 r., Paryż, Francja

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania iLearning Forum jest zintegrowane nauczanie (Integrated learning: embedding learning technologies for individual and organisational development). Organizatorzy adresują konferencję do menedżerów HR, środowiska akademickiego oraz przedstawicieli firm zajmujących się technologiami edukacyjnymi.

6th Conference on e-Learning Applications, 10-12 stycznia 2009 r., Kair, Egipt

Uniwersytet Amerykański w Kairze organizuje 6. międzynarodową konferencję e-Learning Applications, której hasłem przewodnim jest: Explore, Share and Stimulate Research in e-Learning Applications. Tematami podejmowanymi na konferencji będą m.in.: aspekty prawne, standardy jakości, aplikacje i narzędzia Web 2.0, ocenianie w e-learningu, zagadnienia społeczne i kulturowe.

International Conference on Virtual Patients, 5-6 czerwca 2009 r., Kraków

Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje w dniach 5-6 czerwca 2009 międzynarodową konferencję poświeconą wirtualnym pacjentom. Spotkanie będzie się odbywało pod honorowym patronatem Minister Zdrowia Ewy Kopacz.
Tematyka konferencji dotyczy nowych narzędzi e-nauczania w medycynie, w szczególności zagadnień związanych z wirtualnym pacjentem.

Więcej informacji na: www.icvp.eu.

Stan na 10 grudnia 2008 roku.