AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Kurs e-learningowy dla nauczycieli nt. GPW i rynku kapitałowego

Już 3 marca ruszają kolejne edycje e-learningowego kursu pt. Giełda Papierów Wartościowych i rynek kapitałowy. Celem Kursu jest kształcenie lokalnych liderów, dysponujących wiedzą z zakresu rynku kapitałowego, niezbędną w inwestowaniu, jak również w propagowaniu problematyki giełdowej i finansowej w środowisku, w szczególności wśród młodzieży szkolnej. Program skierowany jest do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów kierunków ekonomicznych i pedagogicznych. Udział w Kursie jest nieodpłatny.

Kurs realizowany jest przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, pod patronatem KNF oraz GPW. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem limit przyjęć dla II i III edycji Kursu został zwiększony - z 40 na 120 uczestników.

Więcej informacji na: http://kapital.edu.pl

European Certificate in E-learning Course Design and Teaching

W marcu 2008 r. Universitat Oberta de Catalunya (UOC) rozpoczyna European Certificate for Course Design and Teaching in E-learning - program prowadzony we współpracy z University of London oraz University of Florence. Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, wdrażania i koordynowania procesów edukacyjnych z wykorzystaniem ICT. Szczegółowe cele kursu to: przekazanie wiedzy na temat projektowania dydaktycznego (instructional design) w środowiskach wirtualnych, nauczenie zasad odpowiedniego użycia ICT w edukacji, szczególnie w e-learningu, konceptualizacja materiałów elektronicznych, projektowanie, rozwój i ocena ofert e-learningowych.


Portal Edukacyjny ZrozumFinanse.pl

Celem portalu edukacyjnego ZrozumFinanse.pl jest dostarczenie użytkownikom wiedzy na temat tajników finansów, przekazanej w prosty sposób, zrozumiały nawet dla osób, które nie posiadają ekonomicznego wykształcenia.

W serwisie można znaleźć informacje dotyczące: kart, kont, kredytów, funduszy, lokat, ubezpieczeń, przyszłości finansowej, odsetek i oszczędzania. Użytkownicy mają do dyspozycji również kalkulatory online oraz słownik terminów finansowych. Serwis jest również pomocny w podjęciu decyzji np. w sprawie polisy ubezpieczeniowej czy korzystania z karty za granicą, a także pomoże zadbać o efektywne zarządzanie budżetem domowym.


Więcej informacji na: http://zrozumfinanse.pl


Big Think - We Are What You Think About

Serwis Big Think ma na celu inicjowanie i promowanie dyskusji na tematy z wielu dziedzin. Na stronach dostępne są wywiady z profesorami, artystami, politykami i innymi myślicielami nagrywane na białym tle i pocięte w taki sposób, że dostępne są jedynie bardzo krótkie wypowiedzi poszczególnych osób. Założyciele serwisu zdecydowali się na pliki wideo, gdyż uznali je za bardziej angażujące uwagę odbiorców, którzy następnie wypowiadają się na forum dyskusyjnym. Wybrane tematy poruszane w serwisie to: Co to znaczy dobrze przeżyć życie?; Czym jest etyczna globalizacja?; Jakie jest największe wyzwanie stojące przed światem w nadchodzącej dekadzie?

Więcej informacji na: http://www.bigthink.com/


Research Blogging

Coraz częściej informacje dotyczące badań naukowych, nowych inicjatyw czy projektów badawczych można odnaleźć na specjalistycznych blogach komentujących wydarzenia z różnych obszarów nauki. Aby ułatwić dostęp do tych rozproszonych w sieci postów, grupa blogerów stworzyła Research Blogging - serwis skupiający wiadomości publikowane na blogach naukowych, a dotyczące oficjalnych, recenzowanych badań. Informacje podzielone są na kategorie (np. astronomia, biologia, ekonomia, psychologia), co ułatwia ich wyszukanie.

Więcej informacji na: http://www.researchblogging.org/