Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce

publikacje konferencje serwisy www


1. Jarosławski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 182
Kontakt: ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, tel. (016) 624 46 50, rzecznik@pwszjar.edu.pl
Kierunki kształcenia: tematyka wykładów obejmuje m.in. zagadnienia z medycyny, historii sztuki, demografii, krajoznawstwa, prawa i religioznawstwa. Realizowane zajęcia warsztatowe i ćwiczeniowe: informatyka, języki obce, muzykoterapia, taniec towarzyski, gimnastyka w wodzie, gry i zabawy ruchowe, siłownia, pilates, koszykówka i tenis stołowy, zajęcia plenarne, malarstwo, haftowanie i wyszywanie.

Więcej informacji na: www.pwszjar.edu.pl


2. Dębicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacja EDUCARE ET SERVIRE
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 55
Kontakt: Kontakt: Fundacja EDUCARE et SERVIRE, Rynek 21, 30-200 Dębica, tel./faks (14) 681 36 03
Kierunki kształcenia: wykłady monograficzne z zakresu takiej tematyki, jak: historia, geografia, medycyna i zdrowie, psychologia, socjologia, tematyka regionalna (historia, geografia , turystyka); kury obsługi komputera i języka angielskiego; zajęcia w sekcjach tematycznych; zajęcia rekreacyjne: basen, gimnastyka itp.

Więcej informacji na: http://www.educare.pl


3. Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 312
Kontakt: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, ul. Czajkowskiego 49, 38-400, Krosno, tel. (13) 43 688 21 wew. 34, utw@cku.krosno.pl
Kierunki kształcenia: wykłady o różnej tematyce, podstawowy kurs obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych, lektoraty języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański), gimnastyka i rehabilitacja ruchowa, pływanie (basen), wycieczki krajoznawcze i rajdy piesze, spacery sobotnio-niedzielne, wycieczki zagraniczne, okolicznościowe spotkania integracyjne, spotkania z autorami, twórcami i ciekawymi ludźmi, udział w spektaklach teatralnych i filmowych, koncertach, wyjazdach do filharmonii, opery i operetki, praca w zespołach (warsztatach tematycznych) wg własnych zainteresowań, np. kultura żywego słowa, muzykowanie, zajęcia plastyczne, robótki ręczne, racjonalne żywienie, brydż).

Więcej informacji: http://3wiek.cku.krosno.pl


4. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim
Rok powstania: 1983, liczba słuchaczy: 350
Kontakt: ul. Piłsudskiego 21a, 35-074 Rzeszów, tel. (017) 852 45 46, biuroutw@univ.rzeszow.pl
Kierunki kształcenia: Zajęcia odbywają się w każdy wtorek, słuchacze mogą uczestniczyć w ciekawych wykładach z różnych dziedzin wiedzy, np. historii, biologii, medycyny, filozofii, kultury czy polityki, a także w zajęciach prowadzonych m.in. w takich sekcjach, jak: literacka, kultury, historyczo-muzealna, turystyczna, komputerowa, warsztaty malarstwa, rękodzieła, układania kwiatów, psychoterapii, zespół chóru, zespół terapii wodnej i ruchowej, organizowana jest nauka języków obcych (angielskiego, niemieckiego).

Więcej informacji: http://www.univ.rzeszow.pl/utw.php