Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce

publikacje konferencje serwisy www


1. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
Rok powstania: 1977, Liczba słuchaczy: 721
Kontakt: ul. Oleska 31, 45-052 Opole, tel. (077) 453 01 03 w. 13
Kierunki kształcenia: tematyka wykładów obejmuje następujące zagadnienia: medycynę, psychologię, gerontologię, kulturę fizyczną, historię oraz wybrane zagadnienia z kultury i sztuki, a także lektoraty języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, esperanto). Swoje zainteresowania, pasje i możliwości twórcze słuchacze Opolskiego UTW realizują w zespołach zainteresowań. Bardzo rozwinęły się koła zainteresowań, takie jak: sekcja plastyczna, literacka, gimnastyczna, pływacka, robótek ręcznych, działkowa, brydżowa, wzajemnej pomocy oraz chór.


2. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu
Rok powstania: 2004, Liczba słuchaczy: 60
Kontakt: ul. Ofiar Katynia 25, 49-300 Brzeg, tel. (077) 416 00 70
Kierunki kształcenia: comiesięczne zajęcia propagujące wśród osób starszych wartościowy sposób życia, umożliwiając uzupełnianie czy też aktualizowanie wiedzy, poznanie współczesnych osiągnięć nauki, sprzyjają również kontaktom towarzyskim, wspierając oraz włączając do pracy na rzecz drugiego człowieka.

Więcej informacji na: http://www.wshe.edu.pl/uniwersytet_iii_wieku.php


3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu
Rok powstania: 2006, Liczba słuchaczy: 156
Kontakt: ul. Kościuszki 43a 47-224 Kędzierzyn-Koźle, tel. (077) 481 18 80, e-mail: danuta_ceglarek@interia.pl
Kierunki kształcenia: wykłady audytoryjne, pracownie i warsztaty malarskie, warsztaty historyczne, gimnastyka usprawniająca, joga, turnusy rehabilitacyjne.


4. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kluczborku
Rok powstania: 2004, Liczba słuchaczy: 244
Kontakt: ul. Rynek 1, 42-200 Kluczbork, tel. (077) 418 73 66
Kierunki kształcenia: wykłady z m.in. następującej tematyki: psychologia, literatura, weterynaria, historia, oferowane są dodatkowe zajęcia w mniejszych grupach tj. kurs obsługi komputera i internetu czy lektoraty.


5. Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
Rok powstania: 2002, Liczba słuchaczy: 80
Kontakt: ul. Moniuszki 9-10, 48-300 Nysa, e-mail: biuro@utwnysa.pl
Kierunki kształcenia: wykłady odbywają się raz w tygodniu, warsztaty i ćwiczenia według planu zajęć. Spotkania integracyjne i wycieczki raz w miesiącu. Wszystkie formy są prowadzone cyklicznie. Wykłady z różnych dziedzin nauki prowadzone są przez specjalistów (medycyna, historia sztuki, dzieje Polski, literatura, itp.). Warsztaty dotyczące np. zagadnień psychologicznych, ratownictwa medycznego, obsługi komputera. Spotkania o tematyce społeczno - obywatelskiej z cyklu "Bliżej współczesności". Lektoraty języków obcych (język angielski, język niemiecki). Zajęcia rekreacyjne - gimnastyka, spacery, wycieczki. Zajęcia artystyczne - wyjazdy na spektakle teatralne, wyjścia na imprezy artystyczne, prezentacja własnej twórczości artystycznej (zespół wokalny, próby literackie i plastyczne).

Więcej informacji na: http://www.utwnysa.pl/