Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce

publikacje konferencje serwisy www


1. Uniwersytet Trzeciego Wieku "Piękne życie"
Stowarzyszenie miłośników Dębna w Dębnie
Rok powstania: 2005, liczba słuchaczy: 47
Kontakt: ul. J. Słowackiego 21, 74-400 Dębno, tel. (095) 760 21 97
Kierunki kształcenia: nauka języków obcych (j. niemiecki, j. angielski), warsztaty taneczne, wikliniarskie, zajęcia rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawcze, udział w wykładach, dyskusjach z zakresu medycyny, prawa, historii i literatury.


2. Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 1982, liczba studentów: 4960
Kontakt: ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, tel. (012) 422 10 33, 422 11 85, utw@go2.pl
Kierunki kształcenia: wykłady z przedmiotów humanistycznych oraz nauk biologiczno-medycznych, zajęcia seminaryjne i konwersatoryjne, sekcje i grupy specjalistyczne oraz dla najaktywniejszych studentów Samokształceniowe Koła Naukowe. Dodatkowo JUTW organizuje wykłady otwarte, sympozja oraz konferencje czy tematyczne programy edukacyjne.

Więcej informacji na:
http://www.uj.edu.pl/dispatch.jsp?item=studia/ustawiczne/IIIwiek.jsp


3. Uniwersytet Trzeciego Wieku Filia Jagiellońskiego UTW w Brzesku
Rok powstania: 2003, liczba słuchaczy: 100
Kontakt: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 7, 32-800 Brzesko, tel. (014) 686 30 33
Kierunki kształcenia: wykłady z przedmiotów humanistycznych oraz nauk biologiczno-medycznych, zajęcia seminaryjne i konwersatoryjne, sekcje i grupy specjalistyczne oraz dla najaktywniejszych studentów Samokształceniowe Koła Naukowe.

Więcej informacji na: http://www.mok.brzesko.pl/


4. Oświęcimski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 1997, liczba słuchaczy: 167
Kontakt: Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-602 Oświęcim, tel. (033) 842 44 61; 842 44 63
Kierunki kształcenia: zajęcia tematyczne z zakresu: historii, literatury, historii sztuki muzyki, teatru, filmu, promocji zdrowia, psychologii i socjologii, możliwość uczestniczenia w kursie komputerowym, zajęciach rehabilitacyjno-ruchowych, zajęciach na basenie; organizowane są również wyjazdy do muzeów, teatrów, w ramach UTW funkcjonuje grupa tkactwa artystycznego "Osnowa", zespół wokalny oraz grupa samopomocowa.

Więcej informacji na: http://www.ock.org.pl/menul.php?mid=242


5. Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Fundacja "Kromka Chleba" - Duszpasterstwo Akademickie "Tratwa"

Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 180
Kontakt: Pl. Kazimierza 5, 33-100 Tarnów, tel. 607 754 132
Kierunki kształcenia: wykłady, a także grupy tematyczne poświęcone historii, zdrowiu, sztuce, ekonomii czy nowoczesnym technologiom ułatwiającym życie; dodatkowe zajęcia, np. kursy komputerowe, nauka języków obcych, zajęcia plastyczne czy taneczne. W ramach Uniwersytetu świadczona jest także różnoraka pomoc dla osób starszych, chorych i samotnych (dostarczanie posiłków do domów, zakupy lekarstw, wsparcie duchowe, pomoc psychologiczna).

Więcej informacji na: http://www.kromkachleba.pl


6. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 380
Kontakt: ul. Szeroka 9, 33-100 Tarnów, (pok. 22), tel. (014) 622 43 14, cem@mwse.edu.pl
Kierunki kształcenia: słuchacze uczestniczą w wykładach poświęconych m.in. historii, zdrowiu, sztuce, ekonomii. Organizowane są także dodatkowe zajęcia, np. kursy komputerowe czy kursy języków obcych.

Więcej informacji na: http://www.mwse.edu.pl/cem/3wiek.html


7. Uniwersytet Trzeciego Wieku - Wolbrom
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 30
Kontakt: ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom, tel. (032) 644 13 41, 647 24 01
Kierunki kształcenia: wykłady z różnych dziedzin wiedzy, np. historii, biologii, medycyny, kultury, sztuki i literatury; wykłady uzupełniane są zajęciami ruchowymi (aerobic, pływanie), a także wycieczkami i spotkaniami integracyjnymi w ramach sekcji tematycznych: plastycznej, kulinarnej, robótek ręcznych.


8. Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 1992, liczba słuchaczy: 80
Kontakt: Pl. Niepodległości 6, 34-500 Zakopane, tel. (018) 206 35 92; 201 51 46
Kierunki kształcenia: wykłady i lektoraty, działania kulturalno-oświatowe.


9. Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 80
Kontakt: ul. Orkana 16/16, 34-700 Rabka Zdrój, tel. (018) 267 76 27
Kierunki kształcenia: W uczelni działają cztery sekcje: medycyny i profilaktyki zdrowia, kulturoznawstwa, przyrodoznawstwa i społeczno-ekonomiczna. Uniwersytet oferuje też kursy: języka angielskiego, informatyki i tańca. Oferta obejmuje również ciekawe wykłady i seminaria poświęcone różnorodnej problematyce.


10. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie "Klub pod Basztą"
Rok powstania: 2005
Kontakt: ul. Rynek 4, 34-120 Andrychów, tel. (033) 875 90 45
Kierunki kształcenia: wykłady, seminaria i warsztaty z wielu dziedzin nauki m.in. biologii, historii sztuki, psychologii, chemii, medycyny, języka polskiego; w okresie wiosenno-letnim organizowane są wycieczki pozwalające poznać ciekawe miejsca regionu. Zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w czwartki w sali "Klubu pod Basztą".

Więcej informacji na: http://www.ckiw.andrychow.pl/ckiw/utw0.htm


11. Uniwersytet Złotego Wieku w Gorlicach
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 100
Kontakt: ul. Niepodległości 5, 38-300 Gorlice, tel. (018) 353 50 19
Kierunki kształcenia: oferta obejmuje: wykłady poświęcone m.in. geriatrii, ekonomii i turystyki, sztuki, filozofii; historii; zajęcia komputerowe i lektoraty językowe.

Więcej informacji na:
http://www.klubgorliczan.pl/index.php?go=onas&b=zloty_wiek


12. Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 600
Kontakt: ul. Jagiellońska 31, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 443 53 17, sekretariat@sutw.pl
Kierunki kształcenia: Program SUTW obejmuje dwuletnie studia, kończące się uzyskaniem Dyplomu Ukończenia SUTW. Zajęcia obowiązkowe to wykłady audytoryjne i specjalistyczne, seminaria lub konwersatoria. Działania praktyczne w ramach sekcji: kulturoznawstwa (zajęcia w zespołach literackich, pamiętnikarskich, plastycznych, wokalno-muzycznych); medycznej i profilaktyki zdrowia; społeczno-ekonomicznej; przyrodniczej. Zajęcia rekreacyjno-sportowe: zajęcia na basenie, sali gimnastycznej, wycieczki piesze i wyjazdowe, imprezy integracyjne, lektoraty (esperanto, angielski, niemiecki).

Więcej informacji na: http://www.sutw.pl