Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce

publikacje konferencje serwisy www


1. Fundacja II Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2005, Liczba słuchaczy: 600
Kontakt: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Plac Hallera 1, 90-419 Łódź, tel. (042) 654 27 07, 656 84 60, 687 97 31
Kierunki kształcenia: dwa wykłady tygodniowo z różnorodnej tematyki, m.in. z medycyny, historii sztuki, filozofii, turystyki, geografii świata i historii cywilizacji; zajęcia fakultatywne w sekcjach medycznej, gerontologicznej, literacko-kulturoznawczej, plastycznej, informatycznej, turystycznej, muzycznej, gimnastycznej; lektoraty z języków nowożytnych na wszystkich poziomach.


2. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz
Rok powstania: 1979, Liczba słuchaczy: ponad 1000
Kontakt: ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, tel. (042) 632 11 93
Kierunki kształcenia: wykłady o różnorodnej tematyce; działalność w ramach sekcji: biologiczno-medycznej, gimnastycznej, historii sztuki i muzealnictwa, historycznej, językoznawstwa, kulturoznawstwa, języka i kultury japońskiej, lalkarskiej, literackiej, nauk społecznych, plastycznej, pływackiej, psychologicznej, scenicznej, teatralnej, turystycznej; ponadto odbywają się warsztaty makramy, jak również warsztaty literackie oraz istnieje możliwość uczestniczenia w lektoratach językowych (ŁUTW oferuje naukę następujących języków: angielski, esperanto, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, włoski).

Więcej informacji na: http://www.3wiek.uni.lodz.pl/


3. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach
Rok powstania: 2003, Liczba słuchaczy: 180
Kontakt: ul. Kościuszki 14, 95-200 Pabianice, tel. (042) 22 54 690
Kierunki kształcenia: wykłady z zakresu tematyki zdrowia, historii, polityki, psychologii, sztuki, literatury, geografii; UTW prowadzi również sekcje zainteresowań: informatyczną, turystyczna, plastyczną, językową (angielski, niemiecki, francuski).

Więcej informacji na: www.um.pabianice.pl/metadot/index.pl?iid=2870&isa=Category


4. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piotrkowie Trybunalskim
Rok powstania: 2006, Liczba słuchaczy: 200
Kontakt: ul. Słowackiego 116 p.223, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. (044) 732 74 08, ostrow1@interia.pl
Kierunki kształcenia: co 2 tygodnie wykłady o różnorodnej tematyce w zależności od potrzeb słuchaczy, możliwość działania w ramach sekcji turystycznej, plastycznej, poetyckiej i historycznej, zajęcia na basenie oraz gimnastyka, kurs komputerowym; w lektorat z języka angielskiego, wyjazdy rekreacyjne i rehabilitacyjne, wycieczki po regionie i międzynarodowe.

Więcej informacji na: http://www.piotrkow.edu.pl/uniwersytet_trzeciego_wieku.php