Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce

publikacje konferencje serwisy www


1. Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 1992, liczba słuchaczy: 632
Kontakt: Al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, , tel. (068) 453 26 51, e-mail: utw@sdk.swiebodzin.pl
Kierunki kształcenia: działalność w ramach klubów: astronomicznego, plastycznego, brydżowego, krajoznawczo-turystycznego, fotograficznego, haftu, tkaniny artystycznej, literackiego, zespołu teatralnego oraz pomocy koleżeńskiej, chóru; poza zajęciami klubowymi słuchacze uczestniczą też w różnych wykładach, konferencjach i prelekcjach dotyczących literatury, historii, sztuki, muzyki, psychologii, zdrowia, chodzą na koncerty, oglądają sztuki teatralne, uczą się języków: niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego i esperanto, uczestniczą w zajęciach ruchowych (basen, gimnastyka rehabilitacyjna, aerobik, joga i chińska gimnastyka zdrowotna); na uwagę zasługuje fakt pozyskania przez zielonogórski UTW środków unijnych w ramach programu Socrates - przy tej okazji placówka nawiązała współpracę z podobnymi instytucjami z Litwy, Turcji i Cypru.

Więcej informacji na: http://www.utw.zgora.pl/


2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świebodzinie
Rok powstania: 1999, liczba słuchaczy: 215
Kontakt: Świebodziński Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 39/41, 66-200 Świebodzin, tel. (068) 475 08 08
Kierunki kształcenia: wykłady o różnorodnej tematyce, lektoraty języków obcych, działalność w ramach sekcji: kronikarskiej, literackiej, szachowej; możliwość uczestniczenia w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, kabaretu, chóru, w zajęciach z zakresu obsługi komputera, nauce tańca, organizacja imprez okolicznościowych i wyjazdów (np. bal Seniora, Dni Seniora w Neuenhagen).

Więcej informacji na: http://www.sdk.swiebodzin.pl/html/utw_informacje.html


3. Żarski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 1998, liczba słuchaczy: 182
Kontakt: ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary, tel. (068) 374 24 13
Kierunki kształcenia: wykłady powszechne z historii regionu, ogólnej i historii kościołów chrześcijańskich, medycyny, III wiek - radość i piękno, zajęcia ruchowe (gimnastyka relaksacyjno-ruchowa, aerobik, chińska gimnastyka zdrowotna, zajęcia na pływalni), spotkania z przedstawicielami nauki, polityki, gospodarki oraz władz samorządowych raz w miesiącu, wyjazdy do Teatrów Muzycznych Poznania i Wrocławia, działalność w zespołach i sekcjach zainteresowań.

Więcej informacji na: http://www.dkzary.pl


4. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim
Rok powstania: 2003, liczba słuchaczy: ok. 420
Kontakt: ul. Jagiełły 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.722-48-75, e-mail: bpopiela@wp.pl, utw-gorzow@wp.pl
Kierunki kształcenia: placówka daje możliwość uczestnictwa w następujących sekcjach: medycyny ogólnej i niekonwencjonalnej, psychologicznej, edukacji muzycznej, historii sztuki, plastycznej, wokalnej, rehabilitacyjnej w Centrum Słowianka, jogi, turystycznej, literackiej, tańca terapeutycznego, pracy z komputerem oraz lektoratów językowych z niemieckiego, angielskiego, francuskiego i esperanto; wykłady z psychologii, medycyny ogólnej, historii sztuki, edukacja muzyczna itp. Dużą wagę przywiązuje się do współpracy zagranicznej z Niemcami (Stowarzyszenie posiada opracowane programy działania z organizacjami seniorów Urania we Frankfurcie n/Odrą i Jahresringe w Berlinie).

4a. Filia w Sulęcinie
Rok powstania: 1997, liczba słuchaczy: 60
Kontakt: ul. Żeromskiego 71, 69-200 Sulęcin, tel. (095) 755 20 82
Kierunki kształcenia: zajęcia językowe z angielskiego i niemieckiego oraz w sekcjach

4b. Filia w Strzelcach Krajeńskich
Rok powstania: 2002, Liczba słuchaczy: 80
Kontakt: ul. Chrobrego 10, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. (095) 763 24 87
Kierunki kształcenia: wykłady, spotkania z ciekawymi osobowościami, lektoraty językowe (j. angielski i niemiecki), zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowo - rekreacyjne oraz piesze i rowerowe wycieczki po ziemi strzeleckiej.

4c. Filia w Skwierzynie
Rok powstania: 1997, liczba słuchaczy: 54
Kontakt: ul. A Mickiewicza 1, 66-440 Skwierzyna, tel. (088) 868 58 63, e-mail dejale@interia.pl
Kierunki kształcenia: wykłady m.in. z psychologii, literatury, historii, zajęcia manualne, gimnastyka, kabaret.

Więcej informacji na: http://www.skwierzyna.eu/utw