Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce

publikacje konferencje serwisy www


1. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 1985, Liczba słuchaczy: 1000
Kontakt: ul. I Armii Wojska Polskiego 3/24, 20-078 Lublin, tel. (081) 532 12 27
Kierunki kształcenia: wykłady audytoryjne (ogólne, z wiedzy o zdrowiu, przyrodzie), działalność w edukacyjnych zespołach zainteresowań (wiedzy o sztuce, literackim, wiedzy o kulturze europejskiej, plastycznym, chórze, zespole śpiewania dla przyjemności, pamiętnikarskim, zespole "psychologia na co dzień", obsługi komputera i korzystania z internetu, zespołach wzmacniających sprawność fizyczną ("Ruch przy Muzyce", pływania w basenie, gimnastycznym, turystycznym), zespołach doskonalących umiejętności w zakresie języków obcych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego, działalność w ramach Samorządu LUTW (m.in. redagowanie gazetki "Z życia LUTW", organizowanie imprez, takich jak: bal noworoczny, zabawa wiosenna).


1a. Filia w Białej Podlaskiej
Rok powstania: 2004, Liczba słuchaczy: 90
Kontakt: ul. Piaskowa 9, 22-500 Biała Podlaska, tel. (033) 344 02 57
Kierunki kształcenia: wykłady, ruch przy muzyce, zajęcia komputerowe, lektoraty języków angielskiego i niemieckiego, ćwiczenia gimnastyczne, wycieczki turystyczne.


1b. Filia w Biłgoraju
Rok powstania: 2002, Liczba słuchaczy: 30
Kontakt: Dom Kombatanta, ul. Bora Komorowskiego 20, 23-400 Biłgoraj, tel. (084) 688 03 47
Kierunki kształcenia: Kierunki kształcenia: w programie wykłady powszechne, spotkania integracyjne i okolicznościowe.


1c. Filia w Chełmie
Rok powstania: 2002, Liczba słuchaczy: ok. 70
Kontakt: Plac. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, tel. (082) 563 11 92
Kierunki kształcenia: wykłady powszechne, udział w zespołach: wiedzy i umiejętności praktycznych oraz ćwiczeń gimnastycznych.


1d. Filia w Kraśniku
Rok powstania: 2002, Liczba słuchaczy: ok. 100
Kontakt: Centrum Kultury i Promocji, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik, tel. 825 63 36
Kierunki kształcenia: w programie wykłady powszechne, udział w zespołach: obsługi komputera i korzystania z internetu, krajoznawczo-turystycznym, integracyjnym, gimnastycznym, rehabilitacyjnym w basenie, plastycznym, lektoratach języków: angielskiego, niemieckiego i włoskiego.


1e. Filia w Puławach
Rok powstania: 1992, Liczba słuchaczy: 190
Kontakt: ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy, tel. (081) 886 28 48 61
Kierunki kształcenia: w programie wykłady, spotkania autorskie, zajęcia gimnastyczne, zajęcia rehabilitacyjne dla osób z grupą inwalidzką, ruch przy muzyce, pływanie, wycieczki, lektorat języka angielskiego dla początkujących i zaawansowanych, chór.


1f. Filia w Radzyniu Podlaskim
Rok powstania: 2005, Liczba słuchaczy: 54
Kontakt: ul. Jana Pawła II 4, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. (083) 352 73 14


1g. Filia w Tomaszowie Lubelskim
Rok powstania: 2001, Liczba słuchaczy: ok. 100
Kontakt: ul. Traugutta 12/47, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. (084) 664 20 16
Kierunki kształcenia: w programie wykłady powszechne oraz zespoły: obsługi komputera, profilaktyki zdrowia, turystyczny, wydawniczy (redaguje gazetkę "Tu i Teraz" i drukuje zbiory wspomnień słuchaczy) oraz chór i lektorat języka angielskiego; ponadto słuchacze podejmują działalność charytatywną.


1h. Filia w Świdniku
Rok powstania: 2005, Liczba słuchaczy: ponad 140
Kontakt: ul. Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik, tel. (081) 468 21 80
Kierunki kształcenia: zespoły zainteresowań: integracyjny, wiedzy o sztuce, rehabilitacji - pływanie, gimnastyka, literacki, komputerowy, turystyczny, warsztaty muzyczne, lektoraty języków: angielskiego, francuskiego i niemieckiego, wykłady audytoryjne.

Więcej informacji na: http://umcs.lublin.pl/index.html?akcja=art&id=104301&lang=1


2. Zamojskie Towarzystwo "Renesans"
Rok powstania: 2002, Liczba słuchaczy: 200
Kontakt: ul. Ormiańska 3, 22-400 Zamość, tel. (084) 639 18 08
Kierunki kształcenia: wykłady, spotkania, lekcje muzealne i biblioteczne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, szkolenia komputerowe. Realizacja dwóch specjalnych programów: zdrowotnego i informatycznego, poza systematycznymi wykładami z wielu różnorodnych dziedzin życia, sportem i rekreacją.


3. Uniwersytet Trzeciego Wieku Włodawa
Rok powstania: 2003
Kontakt: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, tel. (082) 572 11 07
Kierunki kształcenia: zajęcia prowadzone są raz w tygodniu, wykłady i seminaria z zakresu wiedzy ogólnej, działalność środowiskowa, zespoły zainteresowań, aktywność osób starszych w życiu społecznym