Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce

publikacje konferencje serwisy www


1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Barcinie
Rok powstania: 2006, Liczba słuchaczy: 75
Kontakt: ul. J. Wojciechowskiego 1, 88-190 Barcin, tel. (052) 383 23 27, utw@mdkbarcin.com.pl
Kierunki kształcenia: wykłady uniwersyteckie raz w miesiącu z zakresu m.in. psychologii, socjologii, geriatrii, turystyki, świata operetki, historii i historii sztuki, prawa cywilnego; kursy języka angielskiego, niemieckiego, kurs komputerowy oraz gimnastyka relaksująca.


2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy
Rok powstania: 1996, Liczba słuchaczy: 500
Kontakt: Wojewódzki Ośrodek Kultury, pl. Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, tel. (52) 585 15 01
Kierunki kształcenia: zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej, lektoraty z języków obcych: niemieckiego i angielskiego, zajęcia plastyczne, na basenie, wyjścia do teatru i filharmonii, działalność w Klubie Seniora "Uniwerek" i zespole wokalnym "Belcanto".

Więcej informacji na: http://www.wok.bydgoszcz.com


3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świeciu
Rok powstania: 2005, Liczba słuchaczy: 163
Kontakt: Dom Kultury w Świeciu, ul. Wyszyńskiego 15, 86-105 Świecie, tel. (52) 33 12 188
Kierunki kształcenia: wykłady z różnorodnej tematyki dostosowanej do potrzeb słuchaczy, zajęcia dodatkowe m.in. z języka angielskiego, komputerowe oraz aerobik.

Więcej informacji na: http://www.um-swiecie.pl/?cid=1953


4. Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2005, Liczba słuchaczy: 300
Kontakt: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Nowowiejska 25, 87-800 Włocławek, tel. (054) 232 99 50
Kierunki kształcenia: wykłady z wielu dziedzin - m.in. teologii, historii Kościoła, marketingu, informatyki, język angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego, koła taneczne, brydżowe, szachowe, informatyczne i turystyczne, zajęcia na basenie.

Więcej informacji na: http://www.ckuwloc.prv.pl/


5. Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 1989, Liczba słuchaczy: ok. 440
Kontakt: ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń, tel. (0-56) 611 36 37
Kierunki kształcenia: wykłady z medycyny, biologii, socjologii, prawa, ekonomii, historii, literatury, teatru, filmu, sztuk pięknych, wiedzy o ziemi i wszechświecie, spotkania pod ogólnym hasłem "jak żyć", lektoraty języków obcych, praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej, koła zainteresowań, np. z dziedziny literatury, pamiętnikarstwa, sztuk plastycznych, wycieczki turystyczne krajoznawcze, działalność w ramach m.in. sekcji komputerowej, hafciarskiej, literackiej, gimnastycznej oraz brydżowej.

Więcej informacji na: http://www.torun.pl/index.php?strona=st_utw