Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce

publikacje konferencje serwisy www


1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dziwnowie
Kontakt: Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, ul. Reymonta 8, 72-420 Dziwnów, tel. (091) 381 50 74, liceum@dziwnow.pl


2. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie
Rok powstania: 1978, Liczba słuchaczy: 300
Kontakt: ul. Mariacka 10A/2, 70-546 Szczecin, tel. (091) 812 39 75, sutwszczecin@op.pl
Kierunki kształcenia: Wykłady o tematyce m.in. z zakresu: medycyny, sztuki i kultury, literatury, problematyki społecznej, historycznej, ekologicznej itp. Realizacja pasji twórczych słuchaczy poprzez uczestnictwo w zorganizowanych zespołach zainteresowań, takich jak zespoły kultury, literatury, kontaktów zagranicznych, poradnictwa prawnego i psychospołecznego, śpiewu, towarzyskiego tańca, rękodzieła, teatru, foto-video, kronikarza własnego kabaretu UTW, kursów języków obcych (niemiecki, angielski, francuski, esperanto) rekreacji ruchowej (gimnastyka usprawniająca, joga, animacja zabaw itp.).


3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koszalinie
Koszalińska Biblioteka Publiczna
Rok powstania: 1993, Liczba słuchaczy: 50
Kontakt: Pl. Polonii 1, 75-415 Koszalin, tel. (094) 348 15 61
Kierunki kształcenia: Podstawową formą zajęć są wykłady obejmujące następującą tematykę: medycyna (w tym gerontologia, psychologia, także niekonwencjonalne metody leczenia), ekologia, literatura, sztuka, astronomia, problemy regionu. Dodatkowo słuchacze mają zajęcia w zespołach literackim, miłośników muzyki "Bell-Canto", brydżowym. W ramach zajęć tematycznych działa zespół gimnastyczny oraz turystyczno-krajoznawczy.

Więcej informacji na: http://www.biblioteka.koszalin.pl/utw.html


4. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stargardzie Szczecińskim
Rok powstania: 2000, Liczba słuchaczy: 199
Kontakt: Stargardzkie Centrum Kultury, ul. Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard Szczeciński, tel. (090) 834 92 25, utw@utw.stargard.pl
Kierunki kształcenia: słuchacze uczestniczą w wykładach, seminariach i sekcjach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów (miłośników literatury, sztuki i historii, języka angielskiego, języka niemieckiego, gimnastyka rekreacyjna z muzyką, informatyczna, promocji zdrowia (gimnastyczna), pływacka, krajoznawczo-turystyczna "Wędruj z nami", turystyki wyjazdowej krajowej i zagranicznej, zespół wokalny - chór, plastyczna, rękodzieła artystycznego, brydżowo-szachowa.

Więcej informacji na: utw.stargard.pl