Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce

publikacje konferencje serwisy www


1. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie
Rok powstania: 1998 Liczba słuchaczy: 200
Kontakt: ul. Gen. St. Grota-Rowieckiego 5, 64-100 Leszno, tel. (065) 529 63 37, e-mail: utw.leszno@interia.pl
Kierunki kształcenia: medycyna i zdrowie, medycyna naturalna, historia sztuki, literatura, ekologia i ekonomia, lektoraty języków obcych: angielskiego i niemieckiego.


2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 162
Kontakt: Pl. Kościuszki 9, 64-400 Międzychód, tel. (095) 748 26 02, e-mail: miedzychodzychodzkidomkultury@neostrada.pl
Kierunki kształcenia: UTW w Międzychodzie przygotował swoim studentom bogatą ofertę zajęć w zakresie: działalności edukacyjnej (lektoraty języków niemieckiego i angielskiego na 2 poziomach zaawansowania, lekcje obsługi komputera), aktywizacji intelektualnej słuchaczy (cykle wykładów na temat: problemów współczesnego świata, historii, religii świata, psychologii "trzeciego wieku", pielęgnacji zdrowia, literatury i sztuki, geografii, historii, gospodarki i kultury regionu), aktywizacji kulturalnej (warsztaty malarskie, rękodzieła artystycznego, zajęcia w klubach: dyskusyjnym, literacko-poetyckim, krajoznawczo-turystycznym, zajęcia w kołach zainteresowań. Dodatkowo prowadzone są zajęcia społeczno-kulturalno-integracyjne dla studentów UTW.

Więcej informacji na: http://www.utw.miedzychod.pl


3. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile
Rok powstania: 2002, liczba słuchaczy: 280
Kontakt: Al. Niepodległości 2, 64-920 Piła, tel. (067) 212 51 95 w.12
Kierunki kształcenia: zajęcia z informatyki, poezji, rysunku, plastyki, muzyki, turystyki, przyrody, zajęcia sportowe oraz dotyczące profilaktyki i zdrowia, lektoraty języka obcego (do wyboru angielski lub niemiecki). Przy SUTW w Pile działa również redakcja "Dzienniczka Studenckiego", klub dyskusyjny oraz grupa "Razem", której celem jest integracja pokoleń.

Więcej informacji na: http://www.wsb.utw.pila.pl


4. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Ostrzeszów
Rok powstania: 2003, liczba słuchaczy:154
Kontakt: ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, tel. (062) 732 01 03
Kierunki kształcenia: wykłady m.in. z takich dziedzin, jak: medycyna, prawo, biologia.


5. Uniwersytet Każdego Wieku Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 270
Kontakt: Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, tel. (061) 655 33 46, e-mail: ukw@wsb.poznan.pl
Kierunki kształcenia: UKW oferuje dwa razy w miesiącu wykłady z szerokiej problematyki, m.in. dotyczące profilaktyki zdrowotnej, psychologii, historii i kultury. Dodatkowo zajęcia w sesjach raz w tygodniu lektoraty (angielski, niemiecki, francuski, włoski), informatyka dla początkujących, zajęcia taneczno-rehabilitacyjne, salsa, sztuka - warsztaty plastyczne, florystyka, pływanie, aerobik, Tai-chi oraz ćwiczenia siłowe.

Więcej informacji na: http://www.wsb.poznan.pl


6. Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu
Rok powstania: 1979, Liczba słuchaczy: 1300
Kontakt: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań, tel. (061) 851 00 36, e-mail: utw.poznan@vp.pl
Kierunki kształcenia: Wykłady odbywają się dwa razy w tygodniu w ramach cyklu pt. "Uczmy się razem - przez całe życie", prezentowana tematyka wykładów jest bardzo różnorodna. Oferta obejmuje sekcje tematyczne, z następujących zakresów: zajęcia fizyczno - ruchowe (turystyka piesza, Hatha joga, Qi gong, sekcja pływacka, ćw. rehabilitacyjne na basenie, sekcja gimnastyczna, taniec terapeutyczny), nauka języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański), kultura i sztuka (historia sztuki, historia architektury, chór "Camerata di Musica", sekcja plastyczna) oraz sekcja komputerowa, astronomia i inne. Dodatkowe zajęcia prowadzone są również w ramach kół zainteresowań, m.in. takich jak: duszpasterstwo akademickie, obieżyświatów, miłośników teatru, gry w kręgle, miłośników historii, brydżowe, literackie, rowerowe i kwiatowe.

Więcej informacji na: http://www.utw.poznan.pl