Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce

publikacje konferencje serwisy www


1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach przy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
Rok powstania: 1992, liczba słuchaczy: 420
Kontakt: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, tel. (041) 344 20 11 w. 201, e-mail: utwkielce@poczta.onet.pl
Kierunki kształcenia: prowadzi systematyczne i atrakcyjne zajęcia, których głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin życia. Słuchacze Uniwersytetu uczestniczą w zespołach rekreacji ruchowej, grupach artystycznych, sekcjach samopomocy koleżeńskiej, kronikarskiej, ogrodniczo-kwiaciarskiej, antystresowej, rękodzieła artystycznego. Prowadzone są lektoraty z języków obcych. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem. W programie również wykłady o różnorodnej tematyce, imprezy okolicznościowe, wyjazdy rekracyjno-santoryjne, a także wycieczki krajowe i zagraniczne.

Więcej informacji na: http://www.pu.kielce.pl/utw/


2. Sandomierski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 1996, liczba słuchaczy: 127
Kontakt: ul. Krzyżewskiego 3, 27-600 Sandomierz, tel. (015) 832 60 81 w. 301, e-mail: sutw@wshp.sandomierz.pl
Kierunki kształcenia: wykłady odbywają się dwa razy w tygodniu i dotyczą m.in. następującej problematyki: literatury polskiej, psychologii poznawczej czy etnografii. Oprócz wykładów słuchacze uczestniczą w konferencjach naukowych oraz odczytach. Pomagają sobie nawzajem w trudnych życiowych sprawach.

Więcej informacji na: http://www.wshp.sandomierz.pl