Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce

publikacje konferencje serwisy www


1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bielsku-Białej Akademii Techniczno-Humanistycznej
Rok powstania: 1996, liczba słuchaczy: 460
Kontakt: ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (033) 827 93 50, utw@ath.bielsko.pl
Kierunki kształcenia: prowadzone są wykłady, seminaria, nauka języków obcych; gimnastyka i ćwiczenia w basenie, turystyka piesza i wycieczki autokarowe; koła zainteresowań: literackie, wokalno-muzyczne, plastyczne, narciarskie, brydżowe. Słuchacze wspólnie uczestniczą w spektaklach teatralnych. Organizowane są wspólne wczasy wypoczynkowo-lecznicze oraz wspólne imprezy artystyczne i spotkania organizowane przez samych słuchaczy. Koło wokalno-muzyczne, w ramach którego działa chór, występuje w Domach Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej i okolicy.

Więcej informacji na: http://www.ath.bielsko.pl


2. Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 204
Kontakt: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego, ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom, tel. (032) 282 87 10, 0500 082 886, uniwersytet@cku.bytom.pl
Kierunki kształcenia: wykłady z historii, literatury, sztuki, medycyny, psychologii i socjologii, ekonomii, politologii; zajęcia ruchowe (gimnastyka, pływanie, taniec towarzyski), turystyka, zajęcia z nowoczesnych technik komunikacyjnych (obsługa komputera i korzystanie z internetu), lektoraty z języków obcych, zajęcia w kołach zainteresowań artystycznych.

Więcej informacji na: http://cku.bytom.pl/uniwersytet


3. Górnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. L. Krzywickiego w Chorzowie
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 200
Kontakt: ul. dr Urbanowicza 2, 41-500 Chorzów, tel. (032) 241 17 37, (32) 241 26 23, ckue@cku.bmj.net.pl
Kierunki kształcenia: wykłady audytoryjne z zakresu interesującej słuchaczy tematyki, języki obce, kursy komputerowe, gimnastyka rehabilitacyjna, basen.

Więcej informacji na: http://www.ckue.pl


4. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach
Rok powstania: 2003, liczba słuchaczy: 335
Kontakt: ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice, tel. 603 976 172, utw.gliwice@wp.pl
Kierunki kształcenia: spotkania raz w tygodniu w różnych miejscach, dotyczące różnorodnej tematyki m.in. gerontologii, profilaktyki zdrowia, historia sztuki i regionu, psychologii. Zajęcia w grupach zainteresowań: gimnastyka, choreoterapia, tańce, basen - pływanie (aerobik wodny), spotkania brydżowe, warsztaty malarskie, warsztaty florystyczne, warsztaty zdrowia, spotkania wzajemnej pomocy, spotkania poetycko-literackie i koncerty, spotkania teatralne, lektoraty języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański).

Więcej informacji na: http://www.utw.gliwice.of.pl


5. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Rok powstania: 1982, liczba słuchaczy: 500
Kontakt: ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, tel. (32) 359 21 22, hrapkiew@us.edu.pl
Kierunki kształcenia: tematyka wykładów jest bardzo zróżnicowana, zaś ćwiczenia obejmują języki obce (angielski, francuski, niemiecki), psychologię, literaturę, historię sztuki, malarstwo, historię kościoła, zdrowe żywienie, studium wiedzy o zielarstwie, ziołolecznictwie i racjonalnym żywieniu, a także tak ważne w każdym wieku ćwiczenia ruchowe, tj. gimnastykę, zajęcia ruchowe z elementami tańca oraz pływanie i gimnastykę w wodzie.

Więcej informacji na: http://www.us.edu.pl/uniwersytet/UTW/katowice.php


6. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jastrzębiu Zdroju
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 200
Kontakt: Ośrodek Działalności Dydaktycznej, ul.Witczaka 4, 44-335 Jastrzębie Zdrój, tel./fax (0 32) 476 43 92
Kierunki kształcenia: wykłady z zakresu nauk humanistycznych (np.: psychologia, socjologia, literatura, pedagogika), nauk ścisłych (np. fizyka, chemia, nauk medycznych), jak i z dziedzin wybiegających poza obszar nauki akademickiej (robótki ręczne, hafty, podstawy szycia itp.). Zajęcia w sekcjach: naukowej, turystycznej, teatralnej, kulturalno-rozrywkowej, chóralnej, kulinarnej, krawieckej, a także lektoraty językowe (angielski i niemiecki dla początkujących i średnio zaawansowanych). Dodatkowe działania obejmują wyjazdy rekreacyjne w celach poznawczych i integracyjnych.

Więcej informacji na:
http://www.us.edu.pl/uniwersytet/UTW/jastrzebie.php
http://www.jas.us.edu.pl/UTW/UTW.html


7. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sosnowcu
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 400
Kontakt: ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, tel. (032) 359 14 50, mari@adm.us.edu.pl
Kierunki kształcenia: Zajęcia obejmują wykłady ogólne z zakresu m.in. historii, literatury, matematyki, medycyny i polityki. Zajęcia dodatkowe na Wydziale Farmacji m.in. z zakresu wiedzy o zielarstwie, ziołolecznictwie i racjonalnym żywieniu. Zajęcia według zainteresowań obejmują lektoraty z języków: niemieckiego, francuskiego, angielskiego, zajęcia sekcji: historii sztuki, literacko-muzycznej, psychologii i turystycznej, a także kursy obsługi komputera, taniec, rytmikę i basen.

Więcej informacji na: http://www.us.edu.pl/uniwersytet/UTW/sosnowiec.php


8. Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 350
Kontakt: ul. P. Niedurnego 36, 41-709 Ruda Śląska, tel. (32) 244 20 80, 603 928 105, utwrudasl@tlen.pl
Kierunki kształcenia: Bloki tematyczne realizowane są w formie wykładów z różnych dziedzin nauki, seminariów z psychologii i socjologii i lektoratów języków obcych (jęz. niemiecki, angielski i rosyjski). Dodatkowo zajęcia ruchowe - gimnastyka, basen, wieczorki taneczne, wycieczki turystyczne.

Więcej informacji na: http://www.utwrudasl.pl


9. Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku
Rok powstania: 2002, liczba słuchaczy: 340
Kontakt: ul. Sobieskiego 15, 44-200 Rybnik, tel. (032) 755 79 90, rybnikutw@wp.pl
Kierunki kształcenia: wykłady audytoryjne m.in. z medycyny, literatury, historii. Prowadzone są zajęcia z języków obcych (niemieckiego, angielskiego, francuskiego, włoskiego), kursy podstaw obsługi komputera i internetu, kurs usprawniania pamięci, zajęcia nauki rysunku, robótki ręczne, rękodzieła artystycznego, brydż i szachy, gimnastyka chińska qi gong oraz wycieczki.

Więcej informacji na: http://www.rybnik.pl/rkutw


10. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Rok powstania: 1999, liczba słuchaczy: 500
Kontakt: Al. Niepodległości 32, 43-100 Tychy, tel. (032) 326 51 01, w.210
Kierunki kształcenia: Uniwersytet Otwarty w swojej misji łączy doskonalenie zawodowe z rozwijaniem osobistych umiejętności i zdolności. Gromadzi wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i doświadczeń. Daje możliwość odkrywania własnych talentów, a przez to rozwoju osobowości. Uczy interaktywnej wymiany poglądów i zasad rzeczowej dyskusji. Skierowany jest do wszystkich tych, którym zależy na poszerzaniu horyzontów i poznawaniu odkryć naukowych z dziedzin szeroko pojmowanych: polityki, ekonomii, kultury, socjologii i medycyny.

Więcej informacji na: http://www.wszins.tychy.pl


11. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zabrzu, Stowarzyszenie "Misericordia"
Rok powstania: 2002, liczba słuchaczy: 300
Kontakt: ul. Pl. Dworcowy 6, 41-800 Zabrze, tel. (032) 271 75 42, sekretariat@wszechnica.zabrze.pl
Kierunki kształcenia: wykłady audytoryjne, podczas których uczestnicy mają okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć nowe doświadczenia, ale także spotkać się z wybitnymi osobistościami ze świata nauki, sztuki i kultury. Zajęcia w sekcjach, które mobilizują do wszechstronnego rozwoju: Dziedzictwo Jana Pawła II, filozofia, język angielski (dla początkujących), język francuski (dla początkujących i zaawansowanych), język niemiecki, język rosyjski, promocja zdrowia, psychologia, rekreacja ruchowa, socjologia, warsztaty artystyczne.

Więcej informacji na: http://www.wszechnica.zabrze.pl


12. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Częstochowie
Rok powstania: 1994, liczba słuchaczy: 600
Kontakt: ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Częstochowa, tel. (034) 37 84 361
Kierunki kształcenia: pedagogika, psychologia, medycyna, literatura, historia, socjologia; Prowadzone są również zajęcia ruchowe i koła zainteresowań, tj. basen, joga, siłownia, chór, zajęcia plastyczne. Każdego roku przedmioty dopasowywane są do zainteresowań słuchaczy.


13. Cieszyński Uniwersytet III Wieku przy Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 312
Kontakt:ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, tel. (033) 85 46 333, uscieszyn@tlen.pl
Kierunki kształcenia: 2 razy w miesiącu odbywają się wykłady plenarne, ponadto działają sekcje: kulturalno-turystyczna; hobbystyczna, historyczna i geograficzna; komputerowa; językowa; pływania, gimnastyczna i taneczna.

Więcej informacji na: http://www.http://cutw.xt.pl/