Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce

publikacje konferencje serwisy www


1. Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2004, Liczba słuchaczy: 770
Kontakt: ul. Bażyńskiego 1a, p. 305 A, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 523 23 54, reklsi@univ.gda.pl
Kierunki kształcenia: słuchacze uczęszczać mogą na bloki tematyczne zajęć, które realizowane są w formie wykładów (np. Astrofizyka, Gdańsk znany i nieznany, Historia naturalna Polski, Świat i my, Literatura, Ekosystem Bałtyku), liczne warsztaty, lektoraty języków obcych oraz zajęcia ruchowe. Dostępne są również dodatkowe zajęcia, takie jak: lektoraty języków obcych (język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański), ABC komputera, historia sztuki, spotkania filmowe, warsztaty plastyczne i fotograficzne, psychologia konsumenta, gimnastyka umysłu, sposoby radzenia sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna, choreoterapia, relaksacja, Tai Chi, samoobrona, warsztaty: Poznajemy kultury Azji, warsztaty literackie, zajęcia ruchowe, rehabilitacja, gimnastyka dla mężczyzn, usprawniająca oraz Wschodu.

Więcej informacji na: www.univ.gda.pl


2. Stowarzyszenie Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - "Żyj kolorowo"
Rok powstania: 2005, Liczba słuchaczy: 140
Kontakt: ul. Marynarki Polskiej 83, 76-270 Ustka, tel. (059) 814 45 78, biuro.uutw@wp.pl
Kierunki kształcenia: wykłady, seminaria, warsztaty, lektoraty języków obcych, odczyty, konferencje i spotkania, samokształceniowa działalność kulturalna, rekreacyjna, krajoznawcza i turystyka, poradnictwo dla osób starszych, działalność wydawnicza, tworzenie grup samopomocowych oraz działalność terapeutyczna.


3. Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2004, Liczba słuchaczy: 200
Kontakt: Centrum Aktywności Seniora, ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdynia, tel. (058) 663 50 82, biuro@cas.gdynia.pl
Kierunki kształcenia: wykłady pogrupowane w bloki tematyczne obejmujące: wybrane zagadnienia z literatury polskiej i światowej (dzieje dramatu i historia teatru, technika i sztuka teatru), historii sztuki, dzieje Gdyni i historię Pomorza Gdańskiego, psychologię życia codziennego, warsztaty z psychologii, spotkania z muzyką klasyczną, dzieje opery, teatru muzycznego i baletu, filozofię i wybrane zagadnienia z etyki, symbolikę biblijna, wybrane zagadnienia z oceanologii, prawo na co dzień. Ofertę GTW uzupełniają zajęcia i warsztaty prowadzone w Centrum Aktywności Seniora, takie jak: zajęcia plastyczne, muzyczne, spotkania z literaturą, historią sztuki, warsztaty psychologiczne, warsztaty z gramatyki języka polskiego oraz zajęcia z rytmiki, muzykoterapii, zajęcia wokalne - chór, wykłady z politologii oraz historii Polski, a także lektoraty języków obcych (angielskiego, rosyjskiego, włoskiego)
Centrum Aktywności Seniora realizuje również projekt Organizacja Czasu Wolnego - Gdynia 55+, którego głównym celem jest podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym w zakresie ochrony zdrowia fizycznego oraz utrzymania aktywności intelektualnej seniorów i ich aktywizacja.

Więcej informacji na: www.cas.gdynia.pl


4. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2004, Liczba słuchaczy: 180
Kontakt: Słupski Ośrodek Kultury, ul. Braci Gierymskich 1 76-200 Słupsk, tel. (059) 845 64 41, sutw@o2.pl
Kierunki kształcenia: wykłady odbywają się w blokach tematycznych, m.in.: spotkania z literaturą, nauki biologiczne i ochrony środowiska, nauki o ziemi, spotkania z historią, etyka oraz tematy ogólne, np. z zakresu medycyny, profilaktyki zdrowia, psychologii, gospodarki itp. Dodatkowe zajęcia prowadzone są w sekcjach (biologicznej, historycznej, medycznej, medycyny alternatywnej, brydżowej), realizowane są również wycieczki, spotkania integracyjne, lektoraty języków obcych (angielski, niemiecki, włoski), gimnastyka rehabilitacyjna i basen.

Więcej informacji na: www.republika.pl/u3w_slupsk


5. Sopocki UTW przy Centrum Kształcenia Ustawicznego
Rok powstania: 2003, Liczba słuchaczy: 1100
Kontakt: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24 81-704 Sopot, tel. (058) 551 56 36, utw@sopot.pl
Kierunki kształcenia: Słuchacze Sopockiego UTW kształcą się na jednym z następujących kierunków: filologiczno-historycznym, społecznym (wykłady z filozofii, socjologii i psychologii), prawnym, profilaktyka zdrowia, uczęszczają również na wykłady otwarte z innych dziedzin nauki, spotkania z przedstawicielami świata kultury oraz liczne zajęcia warsztatowe. Realizowane są również warsztaty komputerowe, zajęcia usprawniające i utrzymujące sprawność manualną (warsztaty plastyczne - artystyczne), zajęcia z aktywności ruchowej (gimnastyka, samoobrona), warsztaty turystyczne (wycieczki piesze i autokarowe, wykłady z zakresu turystyki), a także choreoterapeutyczne (terapia tańcem). Słuchacze poznają również historię sztuki, a na części zajęć prowadzona jest terapia sztuką. Projekcje słynnych arcydzieł filmowych podczas warsztatów stanowią podstawę do dyskusji podczas spotkań klubu filmowego. Na warsztatach gastronomicznych "Kuchnie świata" słuchacze poznają zasady zdrowego żywienia i przygotowują typowe potrawy różnych zakątków kuli ziemskiej. Prowadzone są również lektoraty językowe na poziomie początkującym i zaawansowanym (angielski i niemiecki), a także cykliczne warsztaty z komunikacji interpersonalnej, psychologii reklamy, psychologii miłości oraz warsztaty relaksacyjne. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia gimnastyki umysłu. Odbywają się również próby chóru recytatorów i zespołu tanecznego "U3W Zorba".

Więcej informacji na: www.cku.sopot.pl


6. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Ośrodku Opiekuńczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie
Rok powstania: 1997, Liczba słuchaczy: 50
Kontakt: ul. Niepodległości 10, 83-100 Tczew, tel.(0-58) 531 30 35
Kierunki kształcenia: Uniwersytet oferuje swoim słuchaczom bardzo bogatą tematykę wykładów z różnych dziedzin, które odbywają się raz w miesiącu, dotyczą spraw aktualnych, wiedzy o zdrowiu, wiedzy o technice, wiedzy o obrzędach świątecznych itp. Dodatkowo warsztaty, zajęcia praktyczne, których zakres i tematyka dostosowywane są na bieżąco do potrzeb i zainteresowań uczestników. Ponadto organizowane są imprezy okolicznościowe i kulturalne, bale i zabawy integracyjne.

Więcej informacji na: http://www.mops.tczew.pol.pl/content/niepodleglosci/univ.html


7. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie
Rok powstania: 2008, Liczba słuchaczy: 140
Kontakt: 84-252 Zamostne, Orle ul. Kwiatowa 17A, tel. 784 659 795, forumromanum@tlen.pl
Kierunki kształcenia: j. angielski, ekologia i ochrona środowiska, XX-wieczna poezja polska, zajęcia informatyczne, psychologia, historia, historia teatru muzycznego, zdrowe odżywianie, jak dbać o zdrowie i zapobiegać chorobom, warsztaty malarskie, malowanie na szkle i porcelanie, kultura komunikacji, ćwiczenia ruchowe przy muzyce, turystyka rowerowa, turystyka piesza, Nordic Walking, kosmetyka, stylizacja, wizaż.

Więcej informacji na: www.utww.pl


8. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Malborku
Rok powstania: 2004, Liczba słuchaczy: 120
Kontakt: Pl. Słowiański 18, 82-200 Malbork, tel.: 55 272 38 52, ter7@wp.pl
Kierunki kształcenia: lektorat j. angielskiego, lektorat j. niemieckiego, muzykoterapia, chór, aquaareobik, sekcja rowerowa, turystyka piesza, origami, joga, taniec indywidualny, Akademia Sztuki, Akademia Filmowa, cotygodniowe wykłady z różnych dziedzin

Więcej informacji na: www.mdk.malbork.pl