Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce

publikacje konferencje serwisy www


1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Augustowie
Rok powstania: 2003, Liczba słuchaczy: 80
Kontakt: ul. 29 Listopada 9, 96-300 Augustów, tel. (087) 643 21 00
Kierunki kształcenia: wykłady tematyczne z różnych dziedzin raz w miesiącu, zajęcia komputerowe, lektorat z języka angielskiego oraz wyjazdy rekreacyjne oraz wycieczki turystyczne.


2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Rok powstania: 1994, Liczba słuchaczy: 350
Kontakt: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8, biuro UTW ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14, p.511, 15-275 Białystok, tel. (085) 745 71 08, utw@uwb.edu.pl, utw@woak.białystok.pl
Kierunki kształcenia: Podstawowa forma zajęć to wykłady obligatoryjne, m.in. z zakresu historii, filozofii, sztuki, prawa i psychologii; zajęcia fakultatywne odbywające się w miejscowych muzeach; zajęcia dowolne w sekcjach i kołach zainteresowań np. klub seniora, lektoraty (angielskiego, niemieckiego, esperanto), gimnastyka korekcyjna i rehabilitacyjna, chińska; sekcje artystyczna (literacka, malarska, hafciarska), kulturalna, brydżowo-szachowa, pływacka, turystyki pieszej, turystyki wyjazdowej, pomocy koleżeńskiej, koncerty.

Więcej informacji na: www.utw.uwb.edu.pl; www.woak.bialystok.pl


3. Uniwersytet Złotego Wieku przy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży
Rok powstania: 2000, Liczba słuchaczy: 120
Kontakt: ul. Wojska Polskiego 161, 18-402 Łomża, tel. (086) 216 94 97, kom. 606 215 456, rektorat@wsa.edu.pl
Kierunki kształcenia: W programie zajęć znajdują się tematy związane Łomżą, sprawy kultury, sztuki oraz zainteresowań samych studentów. Zajęcia Uniwersytetu Złotego Wieku odbywają się raz w miesiącu, mają formę "otwartych" wykładów, zajęć komputerowych – projekt "Razem".

Więcej informacji na: http://www.wsa.edu.pl


4. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach
Rok powstania: 2005, Liczba słuchaczy: 200
Kontakt: ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, tel. (087) 566 42 11
Kierunki kształcenia: wykłady wybitnych specjalistów z różnych dziedzin; lektoraty języków obcych (niemieckiego,angielskiego), sekcje zainteresowań (sportowo-obronna, pływackie, gimnastyczne, turystyczne, rękodzieła, malarska, tańca towarzyskiego, a także kabaret literacko-muzyczny), których członkowie pomagają sobie wzajemnie, organizując zajęcia w czasie wolnym; organizowanie form w zakresie tworzenia i szerzenia kultury, wiedzy o regionie; promowanie i popieranie rozwoju regionu, w którym żyjemy, w dziedzinie kultury, historii, ekologii, wydawnictwa itp.; prowadzenie działalności na odcinku integracji pokoleniowej, spotkania z młodzieżą m.in. odczyty, występy artystyczne, recitale itp.