Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce

publikacje konferencje serwisy www


1. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Bielawie
Rok powstania: 2005, Liczba słuchaczy: 124
Kontakt: ul. 3 maja 20, 58-260 Bielawa, tel. (074) 833 47 93, 0-508 204 409
Kierunki kształcenia: zajęcia z psychologii, pedagogiki, religioznawstwa, języków obcych, rehabilitacji.


2. Głogowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2002, liczba słuchaczy: ok. 220
Kontakt: ul. Słowiańska 28, 67-200 Głogów, tel. (076) 835 75 74
Kierunki kształcenia: lektoraty językowe, gimnastyka usprawniająco-ruchowa, duszpasterstwo akademickie, wyjazdy leczniczo-wypoczynkowe, kulturalno-oświatowe oraz rekreacyjne, poetyckie prezentacje, spotkania autorskie, wykłady z psychologii, teorii literatury, historii sztuki i kultury, medycyny, filozofii, religioznawstwa, wiedzy o regionie, socjologii.

Więcej informacji na: http://gutw.free.ngo.pl/


3. Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Kolegium Karkonoskim
Rok powstania: 2000, liczba słuchaczy: 150
Kontakt: ul. Lwówecka 18, 58-500 Jelenia Góra, tel. (075) 645 33 44
Kierunki kształcenia: wykłady z medycyny, psychologii, historii, kultury, geografii, etyki, kosmologii, praw obywatelskich, integracji z Unią Europejską, seminaria z: historii sztuki i psychologii, warsztaty komunikacji społecznej, klub dyskusyjny, warsztaty samorealizacji, salon muzyczny, sekcja fotograficzna, lektoraty z języków obcych, pracownia malarska, zespół wokalny, zespół kabaretowy, gimnastyka usprawniająca, gimnastyka chińska tai-chi, joga, pływanie, sekcja taneczna.

Więcej informacji na: http://www.kk.jgora.pl/kutw/kutw.php


4. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości
Rok powstania: 2003, liczba słuchaczy: 200
Kontakt: ul. 1-go Maja 131, 58-305 Wałbrzych, tel. (074) 847 70 00
Kierunki kształcenia: zajęcia z języków obcych, warsztaty komputerowe, artystyczne, wykłady o różnorodnej tematyce z zakresu ekonomii, socjologii i kultury, zajęcia integracyjne z dziećmi i młodzieżą.

Więcej informacji na: http://www.wwszip.pl/utw/onas.php


5. Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Rok powstania: 2003, liczba słuchaczy: 120
Kontakt: ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych, tel. (074) 840 20 07
Kierunki kształcenia: wykłady z dziedziny literatury, zdrowia, psychologii, ekologii, filozofii, historii, prawa i integracji z Unią Europejską, zajęcia z muzykoterapii, kinezjologii edukacyjnej oraz sztuki, gimnastyka rehabilitacyjna z pływaniem, warsztaty poetyckie, Literacki Klub Dyskusyjny, działalność w ramach sekcji fotograficznej, kronikarskiej i kulturalnej.

Więcej informacji na: http://www.republika.pl/sudecki_utw/


6. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim
Rok powstania: 1976, liczba słuchaczy: 651
Kontakt: ul. Dawida 1/3, 50-527 Wrocław, tel. (071) 367 20 01 w. 147
Kierunki kształcenia: oferta programowa obejmuje wykłady audytoryjne i otwarte, seminaria, lektoraty z języków obcych, zajęcia aktywizujące (gimnastyka rehabilitacyjna mózgu oraz ogólno-ruchowa, szkoła pleców, pływanie, turystyka), zajęcia w ramach Teatrzyku Poezji, kabaretu, warsztaty malarskie i taneczne. Organizowane są spotkania z osobami "znaczącymi" w życiu kulturalnym i społecznym miasta Wrocławia, a także działania mające na celu inspirowanie twórczości słuchaczy np. możliwość jej zaprezentowania w Kurierze UTW.

Więcej informacji na: http://www.utw.uni.wroc.pl/


7. Akademia Trzeciego Wieku QUERCUS przy Wrocławskich Szkołach Fotograficznych
Rok powstania: 2005, liczba słuchaczy: 30
Kontakt: ul. Drobnera 5, 50-257 Wrocław, tel. (071) 327 66 91, 327 66 92
Kierunki kształcenia: zajęcia komputerowo-internetowe, z tworzenia i analizy reklam, języka francuskiego, fotografii, historii sztuki, podstaw projektowania graficznego, muzyczno-literackie, z grafiki artystycznej, rysunku, rzeźby, malarstwa, filozofii historii, działalność w ramach dyskusyjnego klubu filmowego, zespołów instrumentalnych, zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, stretching, elementy jogi), warsztaty otwartości i rozwoju osobistego, chór.

Więcej informacji na: http://www.afa.com.pl


8. Akademia Sztuki Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Edukacji Otwartej
Rok powstania: 2005, liczba słuchaczy: 60
Kontakt: ul. Robotnicza 36-38, 53-226 Wrocław, tel. 0 661 12 22 66, 0 659 30 60 59, e-mail: astw@op.pl
Kierunki kształcenia: zajęcia artystyczne w zakresie: malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki warsztatowej, tkaniny unikatowej i papieru czerpanego, plenery twórcze, wykłady z historii sztuki, zajęcia gimnastyczne, wizyty w galeriach w Polsce i za granicą, warsztaty czerpania papieru i grafiki warsztatowej w Muzeum Papiernictwa, zajęcia komputerowe oraz z języka niemieckiego.

Więcej informacji na: http://www.astw.art.pl/


9. Stowarzyszenie UTW "ATENA" w Obornikach Śląskich
Rok powstania: 2004, liczba słuchaczy: 157
Kontakt: ul. Dworcowa 26, 55-120 Oborniki Śląskie, tel. (071) 310 35 19 w. 426
Kierunki kształcenia: wykłady na poziomie uniwersyteckim, seminaria, dyskusje, spotkania z ludźmi nauki i kultury działającymi w regionie, różne formy działalności turystycznej, aktywności fizycznej, kulturalnej (wycieczki piesze, autokarowe, turnusy rehabilitacyjne, gimnastyka usprawniająca, spotkania towarzyskie), działalność sekcji wzajemnej pomocy koleżeńskiej, lektorat języków obcych, działalność chóru.

Więcej informacji na: http://www.oborniki-slaskie.pl/instytucje_kulturalne/stow3wieku.htm


10. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Strzelinie
Rok powstania: 2005, liczba słuchaczy: 80
Kontakt: ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, tel. (071) 392 19 71
Kierunki kształcenia: zajęcia z języków obcych, psychologii, literatury, historii, malarstwa, zdrowego żywienia, ćwiczenia ruchowe, organizacja wieczorów poezji, wystaw artystycznych, działalność w ramach kabaretu, wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin nauki, spotkania z działającymi w regionie ludźmi nauki i kultury.

Więcej informacji na: http://www.utw.regionstrzelin.pl/


11. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie przy Polsko-Czeskiej Wyższej Szkole Biznesu i Sportu "Collegium Glacense"
Rok powstania: 2007, liczba słuchaczy: 44
Kontakt: ul. Kłodzka 31, 57-402 Nowa Ruda, tel. (074) 872 65 65, e-mail: dziekanat@cg.edu.pl
Kierunki kształcenia: wykłady specjalistyczne i audytoryjne z zakresu nauk medycznych i profilaktyki zdrowia, społeczno-ekonomicznych i prawnych, humanistyczno-kulturoznawczych, przyrodniczych, zajęcia warsztatowe w grupach (zajęcia gimnastyczne, artretoterapia, lektoraty językowe) zajęcia w sekcjach m.in. piosenki i tańca towarzyskiego, turystyczno-kronikarskiej, komputerowej, haftu i innych prac rękodzielniczych, kulinarnej, jak również dla słuchaczy organizowane są wyjazdy turystyczne i spotkania z autorytetami w danej dziedzinie.

Więcej informacji na: http://cg.edu.pl/index2.php?view=uni


12. Polkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
Rok powstania: 2006, liczba słuchaczy: 96
Kontakt: ul. Skalników 6B, 59-101 Polkowice, tel. (076) 746 53 51, 746 53 42
Kierunki kształcenia: wykłady specjalistów z różnych dziedzin: nauk ekonomiczno-gospodarczych, humanistycznych, ścisłych, medycyny i psychologii; lektoraty języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski); sekcje zainteresowań: kulturalna, turystyczna, informatyczna; zajęcia z gimnastyki (szkoła pleców, joga, gimnastyka w basenie, ćwiczenia siłowe, ćwiczenia aerobowe).

Więcej informacji na: http://www.putw.dwspit.pl