AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

ibuk.pl - Czytelnia on-line

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. stworzyło nowy serwis przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się z fragmentami publikacji naukowych i akademickich lub wydrukować kilka stron, np. ucząc się do egzaminu.

Po zarejestrowaniu się na stronie serwisu, można wykupić abonament pozwalający na dobowy, tygodniowy lub miesięczny dostęp do danej książki, z możliwością wydruku do 20 lub 60 stron. Do przeglądania książek niezbędna jest specjalna aplikacja, którą można pobrać ze strony.

W serwisie znajdują się publikacje z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych (w tym podręczniki do nauki języków obcych) oraz informatyki.

Więcej informacji na: http://www.ibuk.pl/

Futurelab

Futurelab to organizacja non-profit zajmująca się promowaniem wdrażania nowoczesnych technologii do edukacji, aby w efekcie doprowadzić do transformacji w sposobach nauczania. Współpracując z przemysłem, decydentami i praktykami, Futurelab wspiera nowe idee stosując je w praktyce, oferuje pomoc i konsultacje w zakresie projektowania i zastosowania innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, rozpowszechnia informacje o najnowszych osiągnięciach ICT w szkolnictwie, tworzy przestrzeń współpracy i wymiany pomysłów pomiędzy kreatorami, technikami i edukatorami.

Więcej informacji na: http://www.futurelab.org.uk/index.htm


Ciekawa inicjatywa IMS Global Learning Consortium

Osoby, które interesują się e-edukacją nie tylko pod kątem użytkowym zachęcamy do odwiedzenia strony IMS Global Learning Consortium i zarejestrowania się jako członek tej organizacji. Uzyskuje się w ten sposób nie tylko dostęp do bogatego zbioru artykułów, specyfikacji i przewodników, ale przede wszystkim możliwość włączenia się w prace nad tworzeniem standardów dla e-edukacji. Jak wiadomo, IMS jest jednym z liderów w zakresie specyfikacji związanych z tworzeniem, a przede wszystkim udostępnianiem treści na platformach e-learnigowych. Dla przykładu wystarczy wymienić chociażby IMS Content Packaging - powszechnie używany standard zapewniający tzw. interoperability, czyli możliwość wykorzystania tych samych treści w różnych środowiskach uruchomieniowych.

Organizacja pracy IMS polega na tworzeniu grup roboczych odpowiedzialnych za daną klasę zagadnień. Grupa taka skupia profesjonalistów z różnych obszarów - użytkowników, producentów sprzętu i oprogramowania, twórców i dostawców szkoleń e-learningowych, a przede wszystkim osoby, które mają oryginalne pomysły w danym obszarze i próbują je wdrożyć, bądź też już wdrożyły, w swoim ośrodku i chciałyby to rozwiązanie upowszechnić. IMS stara się obserwować bieżące trendy oraz potrzeby na rynku e-edukacji i dostosowywać do nich kierunki swojej aktywności. Dobrym przykładem mogą być tutaj działania w zakresie learning design. Podjęto je w odpowiedzi na zarzuty, iż opracowane wcześniej specyfikacje, w tym specyfikacja SCORM, nie uwzględniają, najogólniej mówiąc, aspektów pedagogicznych związanych z przekazywaniem treści za pośrednictwem sieci. W wyniku powstało właśnie opracowanie znane jako IMS Learning Design specification.

Niewątpliwie wśród nowych trendów warto odnotować prace dotyczące Web services oraz e-Portfolio. Dający się zauważyć w ostatnich latach wzrost zainteresowania ideą e-Portfolio nie tylko jako metodą gromadzenia informacji o wynikach prac, postępach w nauce oraz osiągnięciach uczniów, ale też jako środkiem dydaktycznym pomocnym w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności sprawia, że pojawiła się potrzeba opracowania specyfikacji, która ma ułatwić wykorzystanie utworzonych opracowań (czyli właśnie portfolio) w różnych kontekstach - na przykład zbiór informacji o przebiegu nauki szkolnej może być przedstawiony potencjalnemu pracodawcy podczas starań o pracę. Oczekuje się, iż wprowadzenie jednolitych zasad tworzenia tego typu opracowań przyczyni się do ich upowszechnienia.

W trakcie prac poszczególnych grup roboczych gromadzone są informacje zarówno na temat potrzeb, wymagań technicznych, jak i możliwości sprzętowych oraz programistycznych w danym obszarze i na ich podstawie powstaje możliwie kompletny zbiór informacji zawierający: definicje wszystkich pojęć, ich specyfikacje w języku XML oraz tzw. zbiór dobrych praktyk. Cała zebrana dokumentacja poddawana jest weryfikacji wewnętrznej, nadzorowanej przez IMS Technical Board, a następnie udostępniana. Pierwsza publikowana wersja ma zwykle status first draft i uwagi zgłaszane przez użytkowników są uwzględniane w kolejnych etapach prac grupy zanim nastąpi oficjalna publikacja w formie specyfikacji IMS.

Zainteresowanych rezultatami prac IMS GLC zachęcamy do otwarcia zakładki specifications na stronie głównej konsorcjum. Niektóre materiały dostępne są tylko dla zarejestrowanych członków, ale większość specyfikacji ma charakter otwarty, co oznacza, że są powszechnie dostępne.

Najnowszą inicjatywą IMS jest propozycja utworzenia grupy roboczej związanej z opracowaniem specyfikacji dotyczącej personalizacji w e-learningu. Zagadnienie to jest bardzo złożone, a równocześnie budzące duże zainteresowanie. I choć podejmowanych jest wiele prób, głównie pod kątem rozwiązań informatycznych, nie ma powszechnej zgody co do tego, jakie narzędzia, tudzież rozwiązania, mogą zapewnić rzeczywiście spersonalizowane podejście do uczących się, które równocześnie nie sprowadzi e-learningu do automatycznego przekazu wiedzy. Jednym z istotnych ogniw w procesie projektowania personalizacji jest konieczność odpowiedniego opisu obiektów wiedzy za pomocą metadanych, w sposób, który pozwoli zakodować w nich również informację o zależnościach i roli dydaktycznej pomiędzy tymi obiektami. Stąd prace podejmowane właśnie przez IMS wydają się być istotnym elementem działań związanych z personalizacją.

W maju br. IMS ogłosiło wśród swoich członków zamiar utworzenia grupy roboczej dedykowanej tym zagadnieniom i rozpoczęło zbieranie tzw. use scenarios, czyli przykładów stosowania rozwiązań związanych z personalizacją. Na bazie tych przykładów zostaną rozpoczęte prace. Informacje dostępne są tylko dla zarejestrowanych członków IMS, ale warto wiedzieć, że rejestracja i członkostwo w tej organizacji nie wymaga żadnych opłat. Organizacja ta skupia zarówno członków indywidualnych, jak i instytucje z wszystkich obszarów aktywności związanych z e-learningiem. Są zatem dostawcy oprogramowania, producenci sprzętu komputerowego sieciowego, dostawcy usług sieciowych i - naturalnie - uczelnie oraz ośrodki badawcze.

Więcej informacji na: http://www.imsglobal.org

OER Commons

OER (Open Educational Resources) Commons to otwarta baza materiałów i zasobów edukacyjnych przygotowywanych przez nauczycieli. Można swobodnie korzystać z dostępnych artykułów, sylabusów, przykładów czy modułów lekcyjnych oraz dzielić się z innymi własnymi zasobami. OER działa na zasadzie Web 2.0 wykorzystując tagi, komentarze, możliwości oceny i wzajemnego recenzowania opublikowanych materiałów tworząc społeczność osób, które wymieniają się swoimi najlepszymi doświadczeniami i wiedzą.

Więcej informacji na: http://oercommons.org

Rubric for Online Instruction

Ideą przyświecającą powstaniu serwisu Rubric for Online Instruction było wspieranie nauczycieli w tworzeniu kursów online o wysokiej jakości. Strona dostarcza informacji na temat zasad budowania modułów e-learningowych oraz wskazuje na przykłady praktyczne. Rubic for Onlin Instruction może być zastosowany w edukacji w trojaki sposób. Po pierwsze, jest to narzędzie oceny, którego można użyć w celu oceny istniejących kursów. Jest to również sposób na zgłoszenie (przez Nomination Form) własnego kursu do oceny publicznej i Exemplary Online Instruction Award. ROI można także traktować jako swoistą mapę zasad - wykorzystując ją do tworzenia od podstaw nowego kursu.

Więcej informacji na: http://www.csuchico.edu/celt/roi/index.html

Dobre Programy

Celem wortalu Dobre Programy jest propagowanie legalnego oprogramowania. W serwisie prezentowane są różnego rodzaju programy - zarówno bezpłatne, jak i komercyjne. Stanowi on niebagatelne źródło wiedzy o rodzajach oprogramowania, licencjach oraz obowiązującym w Polsce prawie. Co istotne, zawiera on także porady dla osób początkujących. O użyteczności serwisu najlepiej świadczy fakt, że odnotowuje on ponad 30 miliony odsłon w miesiącu, a odwiedza go miesięcznie ponad 3 miliony unikalnych użytkowników.

Więcej informacji na: http://dobreprogramy.pl/index.php

iPod in the Classroom

Apple stworzyło nowe narzędzie dla wykładowców, którzy chcą zastosować podczas lekcji iPody. Wśród zasobów edukacyjnych Apple pojawiła się kolekcja scenariuszy lekcji stworzonych przez nauczycieli, którzy już teraz wzbogacają w zajęcia przez stosowanie w nich produktów firmy.

Na stronach Apple znajdują się również porady na temat wykorzystywania podczas lekcji innych aplikacji: iWeb, iPhoto, iLife, iMovie HD, GarageBand, iChat AV oraz iSight czy iWork.

Więcej informacji na: http://www.apple.com/au/education/ipod/lessons/