AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Portal Innowacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje wiele projektów promujących innowacyjne postawy i przedsiębiorstwa. Prowadzi ona również, od jesieni 2005 r. Portal Innowacji - serwis internetowy bogaty w treści związane z innowacyjnością i transferem technologii. Na stronach portalu znaleźć można szczegółowe opisy takich projektów, jak Akademia PARP, Konkurs Polski Produkt Przyszłości czy Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, bazy wiedzy i informacje na temat możliwości finansowania projektów ze środków UE. W portalu są również prezentowane publikacje PARP, polecane serwisy i prasa poświęcona tematyce innowacji.

Więcej informacji na: http://www.pi.gov.pl.


SCENO - Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość

Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość to innowacyjny projekt, współfinansowany ze środków EFS, który ma na celu propagowanie e-learningu w środowisku edukacyjnym. W ramach projektu stworzono portal naukowo-edukacyjny SCENO, w którym zamieszczane są artykuły naukowe, szkolenia online, poradniki i bazy wiedzy. Serwis dostarcza również aktualnych informacji na temat bieżących wydarzeń ekonomicznych i edukacyjnych. Twórcy SCENO dążą do wzmocnienia współpracy międzyuczelnianej w regionie świętokrzyskim, a docelowo w całym kraju przez wspieranie badań naukowych, zachęcanie do wymiany informacji na forum dyskusyjnym, pomoc we wdrażaniu systemów e-learningowych w jednostkach edukacyjnych, a także publikowanie recenzowanych wydawnictw zwartych.

Więcej informacji na: http://www.sceno.edu.pl/.

4teachers.org

4teachers.org to serwis internetowy dla nauczycieli ze szkół publicznych i sektora non-profit prowadzony przez ALTEC, University of Kansas. Wspiera on nauczycieli we wdrażaniu technologii do procesów kształcenia zapewniając im bezpłatnie narzędzia i zasoby. Strona pomaga w tworzeniu i udostępnianiu stron internetowych z lekcjami, quizami, wskazówkami i kalendarzami klasowymi. W serwisie są również dostępne narzędzia dla uczniów.

Więcej informacji na: http://4teachers.org/.

MarcoPolo: Internet Content for the Classroom

MarcoPolo: Internet Content for the Classroom to konsorcjum non-profit złożone z krajowych i międzynarodowych instytucji edukacyjnych oraz fundacji Verizon stworzone w celu publikowania najwyższej jakości informacji w internecie oraz wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli i studentów w całych Stanach Zjednoczonych. Serwis, istniejący od 1997 r., zawiera m.in. strony z planami lekcji, interaktywne treści dla studentów, dokumenty do pobrania, program rozwoju dla nauczycieli (z którego korzystało ponad 215 000 nauczycieli w 50 stanach), a także informacje na temat sieci partnerów i ich przedstawicieli w poszczególnych stanach oraz publikacjach MarcoPolo.

Więcej informacji na: http://www.marcopolo-education.org/home.aspx.

BrainPOP

BrainPOP to program edukacyjny, który obejmuje zagadnienia z sześciu przedmiotów: nauki (science), matematyki, j. angielskiego, nauk społecznych (social studies), zdrowia i technologii. W ramach każdego przedmiotu udostępniane są setki krótkich filmów animowanych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych dzieci. Z programu można korzystać zarówno w szkołach, jak i w domu. Dostęp do materiałów jest płatny, ale na początku można korzystać z 14-dniowej wersji bezpłatnej.

Więcej informacji na: http://www.brainpop.com/.

UnitedStreaming

UnitedStreaming to serwis typu video-on-demand zawierający interaktywne materiały wspomagające dydaktykę przygotowane przez Discovery Education. Zasoby serwisu to m.in.: 40 000 plików wideo, 18 000 zdjęć, 27 000 artykułów encyklopedycznych, scenariusze lekcji, czy wskazówki dla nauczycieli. Dla początkujących prowadzone są szkolenia, podczas których uczestnicy zapoznają się z serwisem i zdobywają wiedzę z zakresu wspierania edukacji nowoczesnymi technologiami. Więcej informacji na: http://www.unitedstreaming.com/.


EIU Global Technology Forum, Business strategy for the digital age

Global Technology Forum jest serwisem działającym w ramach Economist Intelligence Unit (EIU) - http://www.eiu.com/. Forum zostało stworzone, aby dostarczać informacje i analizy niezbędne do planowania i wdrażania strategii biznesowych w dobie globalnej gospodarki cyfrowej. W serwisie zamieszczane są wiadomości na temat światowych innowacji w e-biznesie, jak również szczegółowe analizy nowych modeli biznesowych, komentowane przez specjalistów z dziedziny e-biznesu. Prezentowane są także praktyczne studia przypadków z zakresu biznesu elektronicznego oraz dokonywane porównania pomiędzy krajami, które pozwalają ocenić możliwości prowadzenia e-biznesu w różnych częściach świata.

Serwis podzielony jest na pięć podstawowych działów, obejmujących:

  • opinie przywódców (thought leadership) - analizy i opinie wiodących menedżerów oraz ekspertów z dziedziny e-biznesu, prezentowane w formie wywiadów i analitycznych esejów najnowsze idee osób związanych z rozwojem i wdrażaniem internetowych strategii biznesowych w firmach;
  • wiodące rozwiązania praktyczne (best practice) - dział zawiera dziesiątki studiów przypadku pokazujących, jak wiodące spółki, w różnych dziedzinach gospodarki, wykorzystują internet w celu osiągnięcia globalnego zasięgu działania, zwiększenia dochodów, obniżenia kosztów oraz poprawy obsługi klientów;
  • analizę najnowszych widomości (global news analysis) - przegląd i analiza pochodzących z całego świata wiadomości dotyczących e-biznesu;
  • badania (research) - dział zawiera wybór raportów z badań oraz odnośników do badań przeprowadzanych przez ekspertów organizacji EIU, Pyramid Research (http://www.pyramidresearch.com/) oraz konsultantów zajmujących się zagadnieniami biznesu elektronicznego. Podane są również linki do najciekawszych, zdaniem autorów serwisu, zasobów internetu związanych z e-biznesem i zagadnieniami pokrewnymi;
  • robienie e-biznesu w... (doing ebusiness in...) - to zestawienie państw, które pokazuje szacunkowe perspektywy wprowadzania i realizacji gospodarczych działań na polu e-biznesu. Zostały tu przeanalizowane warunki do prowadzenia działalności w gospodarce elektronicznej w poszczególnych krajach. Ekspertyza - dotycząca 60 krajów na całym świecie, w tym Polski - zawiera analizę wskaźników rozwoju wpływających na prowadzenie działalności e-biznesowej, m.in.: politykę rządu, kwestie podatkowe, dostosowanie prawa do rozwijanych technologii, ograniczenia infrastruktury gospodarki państwa oraz omówienie stanu rozwoju infrastruktury teleinformatycznej w poszczególnych państwach.
Więcej informacji na: http://www.ebusinessforum.com/.