AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

2nd ICIETE Conference Instruction and Learning through the Pedagogical Use of ICT: Empowerment and support of the teachers' creative and reformative potential, 30 czerwca - 3 lipca 2006, Samos, Grecja

Podczas drugiej konferencji ICIETE (International Conference on Institutional Evaluation Techniques in Education) zostaną omówione nowe perspektywy edukacji i systemów szkoleniowych wynikające z ich zmieniającej się roli w multikulturowym środowisku społecznym. Mając na celu stworzenie konkurencyjnego i dynamicznego społeczeństwa opartego na wiedzy, szkolnictwo europejskie powinno już teraz skupić się na tworzeniu nowych kompetencji nauczyciela oraz całościowej ewaluacji systemu edukacyjnego. Więcej informacji na: http://www.ineag.gr/iciete/.


1st International Conference on ICT for Development Education and Training, eLearning Africa 2006, 24-26 maja 2006, UNCC, Addis Ababa, Etiopia

Pierwsza międzynarodowa konferencja e-learningowa organizowana w Etiopii przyciągnie wielu uczestników. Organizatorzy otrzymali niemal 300 zgłoszeń z 58 krajów świata, w tym 46% z 20 krajów afrykańskich oraz 64% z państw Europy, Azji, Australii i obu Ameryk. Wybrane tematy spotkania to: wdrażanie e-learningu do systemu szkolnictwa, e-learning w sektorze publicznym i prywatnym, współpraca z Europą w ramach projektów ICT, tworzenie materiałów i ocena jakości kształcenia na odległość oraz wykorzystanie e-learningu w walce z pandemią HIV i AIDS.

Więcej informacji na: http://www.elearning-africa.com/.

EU eLearning Conference, 4-5 lipca 2006, Helsinki University of Technology, Lifelong Learning Institute Dipoli (TKK Dipoli), Espoo, Finlandia

Konferencja organizowana jest przez Komisję Europejską (Departament Edukacji i Kultury oraz Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów) we współpracy z Instytutem Kształcenia Ustawicznego Dipoli. Temat przewodni spotkania to Nauczanie wspierane technologiami jako katalizator zmian i innowacji (Technology Enhanced Learning - Catalyst for Change and Innovation). Jego celem jest stworzenie ekspertom możliwości dyskusji na temat europejskiej wizji roli technologii w promowaniu kształcenia ustawicznego, innowacji oraz pożądanych zmian w tym zakresie. Podczas warsztatów uczestnicy skoncentrują się na dotychczasowych osiągnięciach i perspektywach rozwoju w dziedzinie sprawności posługiwania się informacją z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, przeciwdziałania wykluczeniu oraz partnerstwa w kształceniu ustawicznym.

Więcej informacji na: http://www.elearning2006.fi.

The 6th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2006), Advanced Technologies for Life-Long Learning, 5-7 lipca 2006, Kerkrade, Holandia

Rozwój infrastruktury służącej do mobilnej komunikacji i powszechniejszy dostęp do internetu sprawiają, że kształcenie ustawiczne jest dostępne dla coraz większej liczby osób. W związku z tym kształtują się nowe role nauczyciela, trenera, mentora i osób, które razem studiują, a także konieczne jest stworzenie nowego profilu studenta. Wybrane tematy konferencji poświęconej zaawansowanym technologiom stosowanym w kształceniu na odległość, to: budowanie społeczności uczących się, narzędzia sztucznej inteligencji, interaktywne systemy nauczania, metadane, aplikacje do m-learningu. Więcej informacji na: http://www.ask.iti.gr/icalt/2006/.

IADIS International Conference e-Society 2006, 13-16 lipca 2006, Dublin, Irlandia

Konferencja e-Society 2006 ma na celu omówienie najważniejszych zagadnień społeczeństwa informacyjnego. Podobnie jak w roku ubiegłym, organizatorzy proponują sześć głównych obszarów tematycznych: e-government, e-biznes, e-learning, e-health, systemy informacyjne oraz zarządzanie informacją, w ramach których dyskutowane będą najlepsze praktyki i case studies. Podczas spotkania uczestnicy będą się również zajmować strategiami i tendencjami obecnymi w każdym z tych wymiarów. Więcej informacji na: http://www.iadis.org/es2006/.

22nd ICDE World Conference on Distance Education, 3-6 września 2006, Rio de Janeiro, Brazylia

Organizowaną corocznie Światową Konferencję ICDE International Council for Open and Distance Education można uznać za jedno z najważniejszych wydarzeń edukacyjnych na świecie. Łączy ona wizjonerskie przemówienia ekspertów z technicznymi prezentacjami obejmującymi wszystkie aspekty nauczania online. Tematem tegorocznego spotkania jest promowanie jakości w elastycznej, opartej na ICT edukacji na odległość. Konferencja współorganizowana jest przez Brazylijskie Stowarzyszenie Edukacji na Odległość Brazilian Association for Distance Education - ABED. Więcej informacji na: http://www.icde22.org.br/english/index.htm.


Konferencja Intranetowe Portale Korporacyjne 2006, 23 maja 2006, Warszawa

Jednym z najważniejszych tegorocznych przedsięwzięć kierowanych do osób zainteresowanych tematyką zarządzania wiedzą i informacją będzie konferencja Intranetowe Portale Korporacyjne 2006. Celem drugiej już edycji tego wydarzenia jest zaprezentowanie najnowszych rozwiązań i osiągnięć w dziedzinie portali intranetowych. Ostatni rok przyniósł wiele ciekawych trendów, które zostaną dokładnie omówione przez zaproszonych prelegentów. Osoby pragnące dopiero zapoznać się z tematyką intranetu firmowego, który staje się nieodłączną częścią każdej nowoczesnej firmy również znajdą w programie konferencji prelekcje przeznaczone właśnie dla nich.

Do niedawna internet w firmie był ciekawostką, w związku z czym niewiele przedsiębiorstw było nim zainteresowanych. Czasy te już minęły. Dzisiaj posiadanie przez firmy portalu intranetowego jest powszechne, gdyż idą za tym konkretne, wymierne korzyści przekładające się bezpośrednio na zysk. Który przedsiębiorca nie jest zainteresowany większymi zyskami? - niestety, pytanie to w świadomości wielu osób nadal nie jest powiązane z kwestią usprawnienia przepływu informacji w firmie, co bardzo łatwo może być osiągnięte dzięki wdrożeniu intranetu.

Podobnie jak w ubiegłym roku, podczas tegorocznej konferencji uczestnicy będą mieli możliwość poznać pełne spektrum korzyści możliwych do osiągnięcia dzięki intranetowi oraz zasięgnąć porad ekspertów z branży.

Organizatorzy spotkania - "Gazeta Prawna" oraz firma Experter - planują przedstawienie rozwiązań portalowych w trzech blokach tematycznych poświęconych:

  • przykładowym wdrożeniom produktów portalowych (m.in. BEA System, IBM, Microsoft, Sun Microsystems i Sybase);
  • wizji intranetów firm specjalizujących się w takich wdrożeniach (AMG.net, Contium, NetSprint, Rodan Systems i WebService);
  • prezentacji przykładowych serwisów intranetowych (Telewizja Polska, PKO BP, PZU, Grupa LOTOS, Sybase).
Patronat honorowy nad konferencją objęły: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Instytut Zarządzania, Instytut Rozwoju Technologii i Biznesu, Katedra Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Stowarzyszenie Praktyków Zarządzania Wiedzą oraz Grupa Zarządzania Wiedzą. Patronat medialny zaś: "Manager Magazyn", "Personel i Zarządzanie", "Gazeta Prawna", "Teleinfo", "Gazeta.IT", "e-mentor" i "PRoto".

Konferencja z pewnością dostarczy cennej wiedzy oraz wzbogaci o doświadczenia zdobyte na konkretnych biznesowych wdrożeniach intranetów.

Zachęcamy do wcześniejszej rejestracji na konferencje (do dnia 5 maja br.), zapewniającej dodatkowy 10% upust. Wszystkie informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są pod adresem http://konferencje.experter.pl/portale2006.


Nowoczesne systemy informatyczne dla sektora MSP, 10-11 maja 2006, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Konferencja ma na celu ukazanie uwarunkowań efektywnej informatyzacji firm w aspekcie teoretycznym, metodycznym, organizacyjnym i techniczno-technologicznym, pomóc w doborze optymalnych rozwiązań informatycznych infrastruktury technicznej, oprogramowania aplikacyjnego wspomagającego procesy zarządzania, metodyki wdrożeń oraz integracji i rozwoju systemów. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną mobilne rozwiązania dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także wybrane oferty produktowo-usługowe. Spotkanie będzie również okazją do wymiany doświadczeń w zakresie realizacji projektów wdrożeniowych i ukazania tendencji rozwojowych w sferze informatycznego wspomagania sektora MSP. Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej MSP, kadry informatycznej, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz przedstawicieli otoczenia biznesu.

Więcej informacji na: http://www.wsb.poznan.pl/konferencja.

III Konferencja Jakość Systemów Informatycznych, 22-24 maja 2006 r., Jachranka

Konferencja Jakość Systemów Informatycznych powstała z połączenia dwóch konferencji: Krajowej Konferencji Jakości Systemów Informatycznych oraz Konferencji Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych. Jej celem jest prezentacja wiedzy, doświadczeń i informacji pomocnych w budowie rozwiązań i sposobów organizacji pracy gwarantujących utrzymanie wysokiej jakości programów i systemów komputerowych oraz dyskusja na temat jakości w kontekście systemów IT. Wystąpienia referentów będą się koncentrowały wokół wieloaspektowego spojrzenia na jakość oprogramowania i systemów informatycznych w procesach ich tworzenia, kontraktowania, utrzymania i audytu.

W czasie spotkania swoimi praktycznymi doświadczeniami podzielą się z zebranymi specjaliści i menedżerowie - zgodnie z mottem konferencji, które brzmi "przez praktyków dla praktyków".

Konferencja przeznaczona jest zarówno dla reprezentantów firm IT, jak i przedstawicieli korporacyjnych oraz instytucjonalnych użytkowników rozwiązań informatycznych. Więcej informacji na: http://www.computerworld.pl/konferencje/jakosc2006/.

Ogólnopolska konferencja naukowa Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, 7-9 czerwca 2006 r., Jurata

Celem konferencji Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy jest dyskusja oraz wymiana doświadczeń w zakresie badań nad systemowym ujęciem mikro- i makroekonomicznych czynników oraz barier rozwoju przedsiębiorczości w warunkach tworzenia się globalnego rynku Unii Europejskiej.

Zakres tematyczny przewidziany przez organizatorów konferencji obejmuje: ekonomiczne czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorczości, prawne i finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorczości, rolę rynków kapitałowych w rozwoju przedsiębiorczości, technologie informacyjne i aplikacje na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, organizacyjne i kulturowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości.

Tematy związane z technologiami informacyjnymi w rozwoju przedsiębiorczości obejmą takie zagadnienia, jak: narzędzia i metody wspomagania zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, biznes elektroniczny, problemy rozwoju społeczeństwa informacyjnego, narzędzia i metody zarządzania wiedzą oraz kwestie bezpieczeństwa i ochrony danych.

Więcej informacji na: http://wpit.am.gdynia.pl/konferencje/.

Stan na 24 kwietnia 2006 roku.