AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

Konkurs Zielonego Tygodnia dla Szkół 2006, Green Week 2006, European Schoolnet, Dyrekcja Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej

W dniach 30 maja - 2 czerwca 2006 r. odbędzie się w Brukseli coroczna konferencja oraz wystawa ekologiczna, której częścią jest konkurs Zielonego Tygodnia dla Szkół. Konkurs ten otwarty jest dla wszystkich szkół z krajów Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz krajów EFTA. W jego ramach młodsi uczniowie tworzą rysunki i obrazy ilustrujące różnorodność środowiska naturalnego, a starsi zgłaszają krótkie filmy cyfrowe poświęcone tej samej tematyce. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody podczas uroczystej ceremonii organizowanej w Brukseli. Termin nadsyłania prac mija 25 marca br.

Więcej informacji na: http://www.greenweek2006.eun.org.

National Center for Case Study Teaching in Science

National Center for Case Study Teaching in Science uniwersytetu w Buffalo zajmuje się promowaniem rozwoju i rozpowszechniania innowacyjnych materiałów i praktyk edukacyjnych służących zastosowaniu metody case study w nauce. Strona internetowa Centrum zawiera obszerną bibliotekę materiałów i artykułów poświęconych tej metodzie, informacje na temat organizowanych warsztatów i konferencji, a także bazę teleadresową kontaktów do nauczycieli, wraz z opisem ich doświadczeń w stosowaniu case studies w praktyce. W serwisie opublikowane są również linki do stron o podobnej tematyce, a także do elektronicznych wersji czasopism z różnych dziedzin.

Więcej informacji na: http://ublib.buffalo.edu/libraries/projects/cases/case.html

The National Business Education Association

The National Business Education Association (NBEA) to organizacja zajmująca się edukacją biznesową, badaniami i rozpowszechnianiem informacji związanych z biznesem. Jej misją jest zwiększanie kompetencji członków stowarzyszenia, tworzenie programów i usług, które wspomogą ich rozwój zawodowy, a w rezultacie przyczynią się do stworzenia etycznego, zróżnicowanego, zamożnego i odpowiedzialnego środowiska biznesowego. NBEA realizuje swoje cele przez m.in. promowanie programów edukacji biznesowej na uczelniach wyższych, rekomendowanie jej kandydatom na nauczycieli, stymulowanie możliwości ciągłej edukacji zawodowej, a także współpracę z organizacjami rządowymi, biznesowymi i edukacyjnymi w zakresie powszechnego uznania wiedzy biznesowej jako istotnej dla sukcesu indywidualnego, a więc niezbędnej w systemie edukacji.

Więcej informacji na: http://www.nbea.org/

Information Society Technologies

Działalność badawcza Unii Europejskiej jest usystematyzowana za pomocą czteroletnich programów badawczych, tzw. programów ramowych (Framework Programmes). Szósty Program Ramowy, obejmujący lata 2002-2006 zawiera priorytet dotyczący technologii społeczeństwa informacyjnego - (Information Society Technologies - IST). Strona internetowa programu zawiera jego szczegółowy opis, listę celów, sposoby wdrażania, a także informacje o dotychczas ogłoszonych konkursach oraz możliwościach aplikowania o fundusze w ramach IST. Na stronie znajduje się również baza dotychczas zrealizowanych projektów, wraz z krótkimi opisami oraz listą uczestniczących w nich organizacji. Użytkownicy strony mogą zapisać się do kilku newsletterów poświęconych m.in. technologiom komunikacyjnym, technologiom przyszłości czy infrastrukturze badawczej.

Więcej informacji na: http://www.cordis.lu/ist/


Education World® The Educator's Best Friend

Serwis Education World® The Educator's Best Friend powstał w 1996 r. jako pomoc dla nauczycieli, miejsce w internecie służące do komunikacji, spotkań i wymiany poglądów. Założyciele serwisu chcieli stworzyć stronę, która będzie kompletnym zasobem internetowym, od którego nauczyciele będą zaczynać dzień, znajdując na nim przykładowe plany lekcji i materiały do zajęć. Serwis zawiera wyszukiwarkę, praktyczne informacje, artykuły ekspertów, opisy interesujących stron, profile nauczycieli, oferty pracy itp. Celem Education World jest ułatwienie nauczycielom włączania internetu do edukacji.

Więcej informacji na: http://www.education-world.com/

The GLOBE Program

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) to międzynarodowy doświadczalny program edukacyjny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Skupia on uczniów, nauczycieli i naukowców z ponad 100 krajów świata. W Polsce program działa od 8 lat i należy do niego niemal 90 szkół (w tym szkoły podstawowe, gimnazja, licea oraz zespoły szkół). Polska strona programu GLOBE to: http://www.gridw.pl/globe/. Misją programu jest kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego, podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii, a także propagowanie naukowego rozumienia świata. Dzięki zastosowaniu międzynarodowych kontaktów oraz przesyłaniu danych i komunikacji przez internet, GLOBE sprzyja także budowie społeczeństwa informacyjnego.

Więcej informacji na: http://www.globe.gov/globe_flash.html

Baltic Journal of Management

Region Bałtyku doświadczył w ostatnich latach gwałtownych zmian ekonomicznych i politycznych. Wyzwania, stawiane przed menedżerami są tu często inne niż w pozostałych częściach świata. Nowo powstały magazyn - "The Baltic Journal of Management" przyczynia się do zrozumienia różnic kulturowych i dostarcza najnowszych informacji z praktyki zarządzania w krajach nadbałtyckich.

Pierwszy numer pisma został opublikowany w sieci 20 stycznia 2006 r., drugi pojawi się wkrótce. Do 21 kwietnia br. można nadsyłać propozycje własnych artykułów do trzeciego wydania. Sugerowane obszary tematyczne to: zarządzanie strategiczne, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianą, CSR itp. Mile widziane będą również opracowania z zakresu zarządzania edukacją oraz e-learningu. Informacje dla autorów zamieszczone są na stronie internetowej pisma.

Więcej informacji na: http://www.emeraldinsight.com/info/journals/bjm/bjm.jsp

CET: Classroom of the Future program

Classroom of the Future to program sponsorowany przez NASA, który prowadzony jest przez Centrum Technologii Edukacyjnych (Center for Educational Technologies, USA). Od 1990 r. dzięki projektowi stworzono programy nauczania wspierające naukę m.in. matematyki, geografii czy technologii edukacyjnych. Współpraca z NASA pozwala na wykorzystywanie w nich danych, ekspertyz i badań prowadzonych przez tę organizację.

Celem działalności Centrum jest pomoc nauczycielom w osiąganiu coraz lepszych wyników w nauczaniu oraz pomoc studentom i uczniom w nauce. Centrum skupia naukowców, nauczycieli, informatyków i grafików, którzy wspólnie zajmują się tworzeniem nowych rozwiązań w edukacji.

Więcej informacji na: http://www.cotf.edu/


Forum Nowoczesnej Administracji Publicznej

Misj portalu jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych i niezależnych informacji dla instytucji sektora publicznego z zakresu rozwiązań teleinformatycznych oraz systemów zarządzania wiedzą stosowanych w administracji publicznej. Założenia te są realiowane przez:

  • prowadzenie serwisu informacyjno-doradczego skierowanego do wszystkich osób i instytucji zainteresowanych rozwojem nowoczesnej administracji publicznej, a w szczególności zastosowaniem internetu oraz technologii informatycznych w urzędach administracji publicznej,
  • monitorowanie wdrożeń z zakresu technologii informatycznych w sektorze publicznym,
  • tworzenie bazy "najlepszych wzorców" z zakresu wykorzystania informatyki w sektorze publicznym.
Pracownicy administracji publicznej oraz osoby zainteresowane tematyką wdrażania technologii informatycznych w urzędach administracji publicznej znajdą w tym serwisie między innymi: aktualności, informacje o imprezach i konferencjach związanych z e-administracją, wywiady ze specjalistami, porady ekspertów, dział zawierający dokumenty dotyczące e-administracji, zarządzania wiedzą czy prawem, zestaw linków związanych z tą tematyką do serwisów polskich i na świecie oraz listę firm proponujących rozwiązania technologiczne wspomagające e-administrację. Bardzo ciekawym pomysłem jest stworzenie w serwisie działu Who is Who w Administracji, który prezentuje osoby związane z eAdministracją.

Udostępniając szereg istotnych informacji i dokumentów z zakresu elektronizacji urzędów publicznych, portal wydaje się być interesującą inicjatywą zmierzającą w kierunku rozwoju nowoczesnej, "zinternetyzowanej" i przyjaznej dla obywatela administracji publicznej.

Więcej informacji http://www.egov.pl/

The Open Source Academy

Portal Open Source Academy prowadzony jest przez radę miasta Birmingham (Birmingham City Council) we współpracy z kilkoma partnerami, m.in. University of Kent, Institute of IT Training, Cheshire County Council czy Bristol City Council. OSA ma na celu promowanie użycia oprogramowania open source w pracy lokalnych władz Wielkiej Brytanii przez podkreślanie korzyści z jego implementacji oraz tworzenie wspólnego środowiska, w którym może ono być użytkowane w bezpieczny sposób. Strona zawiera aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach. Można z niej pobrać pakiety programów i zadać pytanie ekspertom.

Więcej informacji http://www.opensourceacademy.gov.uk/osa/