AAA

Redakcja e-mentora poleca

publikacje konferencje serwisy www

International Conference on Distance Collaborative and e-Learning, 4-5 stycznia 2006, Universiti Teknologi MARA, Kuala Lumpur, Malezja

Konferencja jest okazją do wymiany poglądów w gronie naukowców, praktyków i konsultantów zajmujących się zagadnieniami edukacji na odległość i e-learningu, w tym szczególnie ich rozwojem, wdrażaniem i zarządzaniem. Celem konferencji jest również omówienie najlepszych praktyk i modeli zastosowania wiedzy w gospodarce. Główny temat spotkania to tworzenie szans edukacyjnych w nowym millenium przez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze e-learningu, nauczania dorosłych, kształcenia ustawicznego, rozwoju zasobów ludzkich, kształcenia otwartego itp.

Więcej informacji na: http://www3.uitm.edu.my/ined/

BETT 2006, 11-14 stycznia 2006, Olympia London, Wielka Brytania

BETT to międzynarodowe wydarzenie przyciągające niemal 600 firm i ponad 27 000 uczestników. Podczas czterodniowego spotkania można zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i nowymi wdrożeniami ICT w obszarze edukacji. Podczas konferencji zorganizowanych zostanie ponad 100 seminariów i warsztatów prowadzonych przez ekspertów. Z powodu tak dużej ilości atrakcji, organizatorzy polecają zarejestrować się online i od razu zaplanować spotkania z wystawcami oraz udział w seminariach.

Więcej informacji na: http://www.bettshow.co.uk/

The Fifth IASTED International Conference on Web-based Education WBE 2006, 23-25 stycznia 2006, Puerto Vallarta, Meksyk

Podczas konferencji WBE 2006 reprezentanci około 50 krajów spotkają się, by omówić najnowsze wyniki badań i idee w dziedzinie edukacji przez internet. Proponowane zakresy tematyczne referatów to m.in.: e-learning, e-training, projektowanie i rozwój kursów online, RLO, portale edukacyjne, wirtualne uniwersytety, polityka i strategie narodowe w zakresie edukacji online, projekty międzynarodowe, możliwości finansowania przedsięwzięć e-edukacyjnych.

W trakcie spotkania odbędzie się również ceremonia wręczenia nagród dla autorów najlepszego referatu, najlepszej pracy przygotowanej przez doktoranta oraz dla najlepszego systemu online.

Więcej informacji na: http://www.iasted.org/conferences/2006/mexico/c504.htm?wbe

IADIS International Conference Web Based Communities 2006, 26-28 lutego 2006, San Sebastian, Hiszpania

Konferencja ma na celu zebranie i przedyskutowanie naukowych metod organizowania i moderowania społeczności internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem takich aspektów, jak m.in.: promowanie społeczności, ochrona prywatności członków, moderowanie dyskusji, budowanie zaufania. Wybrane obszary tematyczne proponowane przez organizatorów to: historia, architektura i przyszłość społeczności internetowych, procesy grupowe, społeczności uczące się, telepraca. Spotkanie adresowane jest do naukowców oraz członków i moderatorów społeczności internetowych, którzy czują się odpowiedzialni za ich rozwój.

Więcej informacji na: http://www.iadis.org/wbc2006/index.asp

The convergence of traditional and distance learning in a world of increasing diversity, 23-24 marca 2006, Hamburg, Niemcy

W ciągu ostatnich 5-10 lat rozwój e-learningu na uniwersytetach niemieckich i brytyjskich, a także w całej Europie i na świecie, wpłynął znacząco na edukację. University of Hamburg i Open University, UK organizują wraz z sekcją edukacji na odległość stowarzyszenia German Association for University Continuing and Distance Education (DGWF) konferencję uświetniającą dziesięciolecie ich współpracy. Tematy przewodnie spotkania to: nauczanie tradycyjne a e-learning w ostatnich latach (jakie pojawiły się nowości?, jak tradycyjne uniwersytety mogą korzystać z doświadczeń edukacji na odległość i odwrotnie?), zmniejszanie barier - tworzenie dostępu do edukacji (jak "otworzyć" uczelnię na różne grupy studentów?, jak zmieni to proces rekrutacji, jakość oraz standardy?) oraz wspieranie studenta (jak należy wspierać studenta w kształceniu ustawicznym?, jak zdefiniować jakość wsparcia studenta?, jakie są następstwa otwartego dostępu do edukacji?).

Więcej informacji na: http://www.aww.uni-hamburg.de/fs/ou/konferenz/index_en.htm

1st International Conference on Interactive Mobile and Computer aided Learning IMCL2006, 19-21 kwietnia 2006, Princess Sumaya University for Technology, Amman-Jordan

Celem konferencji jest promocja m-learningu na środkowym-wschodzie, stworzenie forum wymiany poglądów i doświadczeń oraz bodźców do wdrażania najnowszych aplikacji w procesie kształcenia. Spotkanie organizowane jest przez Princess Sumaya University for Technology z Jordanii, Carinthia Tech Institute z Austrii oraz Royal Institute of Technology ze Szwecji.

Wybrane obszary tematyczne konferencji to: projektowanie i rozwój zawartości kursów, aplikacje i standardy m-learningu oraz kierunki jego rozwoju, wpływ m-learningu na zmiany społeczne, nowe modele nauczania, wirtualne kampusy i laboratoria, efektywność kosztowa.

Więcej informacji na: http://www.imcl-conference.org/

The 3rd International Conference Economy and Transformation Management, 5-6 maja 2006, University of the West, Timişoara, Rumunia

Organizatorzy konferencji Economy and Transformation Management proponują uczestnikom dyskusję nad zagadnieniami ujętymi w dwóch głównych nurtach tematycznych. Pierwszy z nich - Wpływ globalizacji na transformację organizacji - obejmuje takie aspekty, jak: strategie transformacji, kultura transformacji, e-marketing, rola technologii informacyjnych oraz wpływ wiedzy i nauczania na transformację organizacji. Drugi obszar tematyczny - Dynamika gospodarki europejskiej i światowej - dotyczy zagadnień społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, rozwoju bankowości elektronicznej w Europie, konwergencja i rozwój w kontekście integracji europejskiej.

Termin nadsyłania streszczeń referatów upływa 15 stycznia, a referatów 20 lutego 2006 r.

Więcej informacji: http://www.fse.uvt.ro/conference39/

MIC'06 Management International Conference 2006, Advancing Business and Management in Knowledge-based Society, 23-25 listopada 2006, Bernardin Congress Centre, Słowenia

Siódma międzynarodowa konferencja MIC 2006 ma na celu omówienie zagadnień związanych z rozwojem biznesu i zarządzania w społeczeństwie opartym na wiedzy. Podczas spotkania dyskutowana będzie rola globalizacji i jej wpływ na jednostkę oraz społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarek opartych na wiedzy. Uczestnicy zanalizują również różne biznesowe podejścia do zarządzania wiedzą, modele zarządzania i pozyskiwania wiedzy w gospodarkach w okresie transformacji, a także różne aspekty zarządzania wiedzą biznesową w kontekście internacjonalizacji i globalizacji.

Organizatorzy proponują szeroki wachlarz obszarów tematycznych, których dotyczyć będą referaty i dyskusje. Wybrane zagadnienia obejmują najbardziej aktualne tematy, takie jak: e-biznes, e-government, e-society, e-learning, zarządzanie wiedzą, innowacje czy blogi korporacyjne. Zwrócono również uwagę na stale aktualne dziedziny: finanse, HR, prawo biznesowe, etykę, marketing, organizacje non-profit oraz zarządzanie operacyjne.

Rejestracja na konferencję rozpoczyna się 1 lutego 2006 r., a termin przyjmowania streszczeń referatów upływa 1 kwietnia 2006 r. W trakcie konferencji zaplanowane są dodatkowe atrakcje sprzyjające nawiązywaniu kontaktów wśród uczestników: rejs wzdłuż wybrzeża Słowenii, wycieczka do Wenecji, zwiedzanie jaskini Dostojna oraz wiele innych.

Więcej informacji: http://mic.fm-kp.si.


Developing a Knowledge-Sharing Culture, 19-20 stycznia 2006, Londyn, Wielka Brytania

Budowanie oraz nieustanne rozwijanie warunków otoczenia, w których pracownicy chętnie będą współpracowali, przez wielu menedżerów określane jest mianem klucza do sukcesu programów zarządzania wiedzą. Dwudniowa konferencja organizowana przez Ark Group została tak zaprojektowana, by pokazać jej uczestnikom, w jaki sposób skutecznie zarządzać aktywnościami, których głównym zadaniem jest rozwijanie i kształtowanie kultury dzielenia się wiedzą. Warto dodać, że organizatorzy starają się także zwrócić uwagę na dynamikę zmian kultury organizacyjnej towarzyszących zmianom otoczenia biznesowego.

Po konferencji jej uczestnicy będą w stanie:

 • dokonać pomiaru i przedstawić wartość płynącą z dzielenia się wiedzą;
 • radzić sobie z przeszkodami z obszaru IT, które mogą mieć wpływ na dzielenie się wiedzą;
 • promować dzielenie się wiedzą (nawet wśród cynicznie nastawionych odbiorców);
 • stworzyć skuteczną strukturę nagród oraz mechanizmy uznania dla osób/grup szczególnie zaangażowanych w dzielenie się wiedzą.
Konferencja obejmuje sesje warsztatowe, dyskusje oraz debaty z innymi uczestnikami i prelegentami. Dostarczy także z pewnością praktycznych wskazówek dotyczących kroków, jakie należy podjąć w procesie wdrażania zarządzania wiedzą.

Więcej informacji na: http://www.ark-group.com.


Seminarium z cyklu "Informatyka w Administracji" Zarządzanie elektronicznymi dokumentami w administracji - e-sprawozdawczość budżetowa, informatyzacja zadań publicznych, 31 stycznia 2006, Warszawa

Kolejne seminarium z cyklu "Informatyka w Administracji" poświęcone jest zarządzaniu dokumentami elektronicznymi. Tematyka wykładów przewidzianych przez organizatora - Centrum Promocji Informatyki - oscyluje wokół wprowadzania podpisu elektronicznego oraz narzędzi informatycznych umożliwiających wykorzystanie elektronicznego obiegu dokumentów w urzędach publicznych i jednostkach samorządu terytorialnego.

Pełen zakres tematyki seminarium pokazuje szczegółowa lista wykładów i prezentacji przewidzianych w jego programie.

 • Informatyzacja finansów publicznych poprzez elektroniczne narzędzia dla opracowywania budżetów jednostek samorządów terytorialnego i zarządzania ich finansami;
 • Warunki realizacji e-sprawozdawczości budżetowej. Wdrożenie podpisu elektronicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, w związku z wprowadzeniem nowego systemu sprawozdawczości budżetowej od 2006 r.;
 • Systemy informatyczne w urzędach i izbach skarbowych;
 • Poczta elektroniczna, dedykowana jednostkom samorządu terytorialnego i innym instytucjom publicznym;
 • Digitalizacja dokumentacji e-administracji. Standard dokumentu elektronicznego w administracji -niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych;
 • Archiwizacja dokumentacji elektronicznej w administracji.
Więcej informacji na: http://www.e-administracja.org.pl/konferencje/2005/zeda

Najlepsze praktyki IT w branży bankowo-finansowej: Klient - Technologia - Prawo, 21 lutego 2006, Warszawa

Organizatorzy, przeznaczonej przede wszystkim dla praktyków, konferencji planują wystąpienia przedstawicieli banków i instytucji finansowych, którzy będą mówić głównie o własnych doświadczeniach z zakresu zrealizowanych projektów, przeprowadzonych wdrożeń i zmian organizacyjno-technologicznych w swoich instytucjach.

Zagadnienia poruszane podczas wykładów na konferencji to m.in.:

 • Digitalizacja procesów biznesowych jako czynnik zwiększania produktywności,
 • Jakość systemów IT,
 • Obowiązujące rozwiązania prawne a systemy informatyczne,
 • Wydajność i bezpieczeństwo w zarządzaniu infrastrukturą IT.
Bardzo ciekawe wydają się zwłaszcza, przewidziane na koniec konferencji, dwa panele dyskusyjne na temat bankowości internetowej oraz kwestii opłacalności outsourcingu informatycznego.

Więcej informacji na: http://www.computerworld.pl/konferencje/

Stan na 12 grudnia 2005 roku.